Balatonvidék, 1905 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1905-05-07 / 19. szám

1905. vasárnap, május 7. Balatomddék Abel Ábrahám Idám Adél Adolftr Adolf Adorján Adrián Adrienné Ágost Roston Aladár Alajos Albán Albert Albin Albrecht Alfonz Alfréd AHee Amália Ambrus Andor András Anna Antal Anton Antónia Aranka Arisztid Armand Ármin Arnold Aron irpád Arthur Arzén Attila Angaszts Aurél Auréllá Balázs Bálint Baltazár Bandi Barbara "TV >T"inden ember életében voltak és vannak pillanatok, mikor sz ereneséjét, boldogságát megálla. plthatná! Talán a neve melletti osztálysorsjegy szám egy nagyobb nyereménynyel lesz kihúzva'már* a legközelebbi huzásokonr" Tegyen szerencsekisérietet az itt közSlt névsorban levő neve melletti számmal, mely flg' CSAKIS KISS KAROLY ES TÁRSA bankházában, BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 19. T»0 t /fi TVT JV /-N szer exicsój e 64502 Barnabas 8336 Eleazar 22259 Géza 81316 Johanna 8145 Lóránt. 107233 Oktavltu^ ,83844 27186 Beatrix 108030 Elemér 13246 Gida 21886 Jolán 88881 Lothar 94903 Olga w 8137 108114 Béla 39466 Eléonora 8274 Gilbert . 8218 Jógás 108078 Lőrinc , 24776 Olivér •, 'i 108058 105987 Bencze 48174 Éliás 105976 Gizella ' 21881 Jonathán 80708 Lucia 46907 Olympla 102286 102214 Benedek 102199 Ella 102189 Gottfrid 108418 Jordán 102192 LtreHur 39748 Orbán 81908 21870 Benjámin Benő 67648 Elvira 10801x GuidÚ 105895­Józsa 8128 Ludmilla 94812 Oszkár 64617 39770 Benjámin Benő 8355 Elza 21951 Gusztáv 91913 József 7988* Ladwtff 105978 otheinr 39490 46776 Bernát 102250 Emánuel 13256 Gyárfás 21809 Judith 22964 Lujza 46779 Othmár 102162 91937 Berta 108062 Emil 21523 György 79314 Júlia 108107 Lukáes 21967 Ottilia Í102248 102246 Bertalan 91921 Emilia 88879 Györgyike Győző 89452 Julián 94929 Lukrécia 22209 Ottó / 22195 108106 Bertolold 39457 Emma 8207 Györgyike Győző 21820 Juliska 28108 Magda 84969 Ottokár 108762 8283 Bertram 21959 Ernőd 21878 Gyula 8259 Jusztina 8887 Magdolna 7485 Ödön' .ehf Orzsl f 21940 21887 Bili 102234 Endre 108123 Gyuri 108125 Jutka 108934 Malvin 21918 Ödön' .ehf Orzsl f 108424 102247 Blanka 22300 Erasmus 38687 Habakuk 102229 Kajetán 92493 Manfréd 78471 Pál ) Í. : í 39415 45600 Bódog 39477 Erna 90696 Hajnalka 21929 Kálmán 21969 Manó 45594 Paula f a 21983 27180 Bogdán 8362 Ernesztin 33822 Hedvig 13282 Kamii 91938 Mareel 39569 Pauün M ' 8278 108980 Boldizsár 108079 Ernő 27114 Heléna 79848 Karoliír 22260 Margit 100480 Pepi 108751 52616 Bonifác 102264 Ervin 8529 Henrik 106058 Károly 108084 Mária 21947 Péter / 100496 13352 Borbála 90687 Erzsébet 27984 Hermán 102271 Katalin 22225 Mariska 23116 Piroska ,102170 90738 Boriska 22286 Eszter 106036 Hermina 21810 Katarina 78820 Márk 2343 Pista \ 90741 102224 Böske 8252 Etel 102157 Hilár 8290 Kázmér 37774 Márkus 22965 Pongrác 60187 20063 Brigitta 91924 Eufrozina 90729 Hilda 27988 Kelemen 21979 Márta 102175 Ráehel. 21909 90672 Camilla 79839 Eugénia 102266 Huberth 90763 Keresztély 8549 Martin 91916 Rafael ^ 108984 107175 Carollna 21070 Éva 39485 Hugó 108090 Klára 27992 Márton 20074 Regina * 102293 79306 Cecília 13252 Ezsaias 27123 Humbert 102258 Klotild 106071 Máté 7494 René 60112 39729 Cézár 102215 Fábián 21883 Ibolyka >67633 Kolozs 102238 Matild 82591 Rezső 21917 45560 Clarissa 91336 Fanni 108082 Ida 21931 Konrád 22258 Mátyás 39459 Richárd 84914 92477 Clementina 108092 Farkas 102221 Ignác 22232 Konstantin 8329 Maxim 12721 Róbert 67606 37344 Constantin 102131 Felicia 90676 Ilka 7489 Kornél 21921 Melania 8342 Rókus 22277 106031 Córa 12712 Félix 32090 lilés 108098 Kornélia 64594 Melinda 94902 Róland 8139 102269 Cornélia 39565 Ferdinánd 22227 Ilma 94924 Kristóf 108046 Melitta 41648 Román 108100 54796 Cristian 67601 Ferenez 21916 Ilona 38494 Krisztiin 103939 Menyhért 63618 Romeo ­106063 39469 Dtaiel 92496 Flóra 3360 Imre 102297 Krisztina 94249 Miéi 108046 Róza 102178 7484 Dátid 64615 Flórián 64246 Ipoly 21981 Lajos 41629 Mihály 102166 Rozália 60123í 108109 Demeter 39593 Flóris 108064 Ince 81941 László 21821 Miklós 39599 Rozina 90694 102271 femjén 8384 Fodor 82592 Irén 102586 Laura 8253 Miksa 21962 Rózsika 21801 20569 Dénes 27200 Francziska 39742 Irma 5203 Lázár 102161 Milán 8103 Rudolf 108459 41647 DezsS 67641 Frida 23147 István 90763 Lea 46949 Mór 64585 Salamon 90705 00653 Domokos 21919 Fridrika 2387 Iván 27990 Lehel 39579 Mórié 90657 Sámson 102294 13271 Donáth 8278 Frigyes 106065 Iyor 38891 Lénár 106045 Mózes 64579 Samu 108002 107229 Dóra 108017 Fülöp 102182 Izabella 106154 Lenke 102213 Náci 22267 Sámuel 67640 102121 Dorottya 103942 Gábor 90722 Izidor 90736 Leó 91911 Hándor 8346 Sándor 23115 94923 Döme 91939 Gábriel 59435 Izor ' 108417 Leontin 89418 Nárcisz 22289 Sári 108075 79830 Dömötör 8350 Gabriella 91934 Izrael 102260 Leonora 22224 Matália 39745 Sarolta 22215 89747 Eberhard 108095 Gáspár 21963 lz$ó 21903 Leopold 13355 Hatban 108421 Sebestyén 12718 90742 Edith 91940 Gebnard 8360 Jakab 39487 Lidia 8221 •elli 21913 Simon 90712 108412 Ede 21889 Gedeon 108982 Janka 8265 Lina 27187 Neszti 108074 Soma 108041 103940 Eduárd 106035 Gellért 103947 János 21815 Lipót 90650 Netti 90714 Stefania 102585 8199 Ed win 39433 Gergely 93384 Jenő 108089 Livia 33899 Hikita 21897 Szabolcs 90737 21985 Elek 21964 Gertrúd 39440 joaehim 106193 Lorenc 34093 Norbert 3359 Szaniszló 60081 E hó 25-én a SZJŰTátor í ,/ 87798 Szerafln '102289 Szeréna 3860» Szidónia 21868 Szififrfed 19710 Szilárd 108188 Taksony 1162358 Tamás 92195. Tasziis 20564 Tekla. . /• ?50(r Teofíi 108048 Teodor ; 102157 Teodor*^ /* 21908 Teresi mf A 38559 Teréz w Mf 22178 Terka T fJ06046 Tibor ^102239 Tihamér, 108169 Tlnka j 0Í22191 Titusz /I 39560 Tivadar 10222& Tódor # ,ji072£i A szives megrendeléseket postafordultával kérjük, hogy a kívánt szám időközben el ne adassék, Ulrik Orbán Valentin Valér M Valéria r. fazul f . Veneel- 1 ? Vendel i % ferona' i Vidor Viktor fi ¥iktória-iA' Vilma / Vilmos : Vince : Virgil Walter Vilhelmin Vladimir Wolfram Zaehariás Zádor Zoltán Zseni Zsigmond Zsófia Zsuzsámra Xavér í102?<27 60084 ífö288 •39448 i 22212 f 102281 79846 - 22236 63605 ! 27177 109092 j 8527 .! '24785 /156099 105985 108007 64584 22237 107173 102274 20558 39744 8130 107158 102594 48J60 60117 22255 a 82621. számú sorsjegygye! nyerték szerencsés vevőink. Ezzel együtt immár haraiasSssor nyerték bankházunkban a jutalomdijat. ZESZXSiES szerencséje ^tT^^Gr^STI iss Károly ás Társa jHS a magy. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitó helye Budapest, Epzsébei*köpui I9Í Fiókok: VI., Váci-kÖrot 5.SZ. VIILJózsef-körnt 78. május 25. és 26-án A sorsjegyek árai : V, ^ K. 1.50, % = K. 3.- V, = K.6,- Vi = K, 12,- f

Next

/
Oldalképek
Tartalom