22 találat (0,388 másodperc)

Találatok

1. (39. oldal)
[...] Hatházi Béla Imreh István Kövesdi Sándor Kun András Márton Márton Ferenc [...] György Rösler Sarolta Simon Béla Szaniszló Zoltán Szent györgvi János Szőke [...] Baló Árpád Békés Károly Benedek Sándor Biásini Sándor Biró Gábor Bodor Béla Boér [...] Schultz István ifj Szabó István Szaniszló János Szele Endre Szentgyörgyi Miklós [...]
2. (20. oldal)
[...] fölebb Bolla Márton költészettanár Izikutz Szaniszló szókötéstanár 1781 Dominkovics József köz [...] fölebb Malinovics Ignác mértantanár Izikutz Szaniszló szónoklattanár 1784 Bolla Márton történelemtanár [...] József I nyelvtani osztálytanár Éltes Sándor alsó nyelvt oszt tanár a [...]
3. (152. oldal)
[...] hitelveink között 19 fűzet Deák Sándor Latin szókötés az alsó és [...] r 380 1 1 drb Szaniszlö Ferenc A keresztény katholika religio tudománya Ford Szaniszló Jó­zsef I II Buda 1844 [...]
4. (32. oldal)
[...] Albisi Ervin Bain Ida Balázs Sándor Barabás István Blázsi Endre Bortnyik [...] Makkai Judith Mezei József Nagy Sándor Poklosi Albert Pönkösti Adám Reichelt [...] Ádám Markovits Pál Kimaradt Balogh Sándor Havas Sándor Rösler Etelka Tolvaly Márton Ugrott [...] János Simon Béla Simon Jenő Szaniszló Zoltán Szarvady Károly Szentgyörgyi János [...]
5. (95. oldal)
[...] Gyürke József Illyés József Jakabffy Sándor Kis László Kulcsár János Mezei [...] Rózsa Béla Schultz István Seprődi Sándor lfj Szabó Ist­ván Id Szabó István Szaniszló János Szele Endre Szilágyi Ilona [...] Benedek Árpád Biró Eerenc Boér Sándor Czintos István Csiki Sándor Csomafáy Károly Dávid Gergely Farkas József Farkas Lajos Fülöp Sándor
6. (77. oldal)
[...] b r 10 Gáspár Alexandru Sándor fb Kádár Ernest Ernő b [...] Adalbert Béla s Istók Alexandru Sándor s Joó losif József b 15 Kabay Alexandru Sándor fb Simon Andrei András b Somodi Alexandru Sándor s 20 Szántó Edmund Ödön [...] Sipos Pavel Pál ej s Szaniszló Tiberiu Tibor s Teutsch Ernest [...]
7. (130. oldal)
[...] Dominkovics József Elekes János Éltes Sándor Ernszt Ernő Faisz József Fehér [...] Adolf dr llinner Antal Izikucz Szaniszló Joachimstadt Konstantin Jugovics Konstantin Kántz [...] Lechner Imre Lengyel Domokos Letavay Sándor Márkus János Matusik János Nagy [...] Antal dr Hám József Hám Sándor dr Hegyi Manó Heiling Károly [...]
8. (48. oldal)
[...] dr Korecz Lőrincz dr Snhajda Sándor dr Táray Ambró c Bölcsészettanárok [...] Dominkovics József Elekes János Éltes Sándor Ernszt Ernő Faisz József Fehér [...] Herbánszky Adolf Hinner Antal Isikutz Szaniszló Joa­chimstadt Konstantin Jugovics Konstantin Kántz [...] Lechner Imre Lengyel Domokos Letavay Sándor Markus János Matusik János Nagyvendégi [...]
9. (27. oldal)
[...] 76 Demeter László Felek 75 Szaniszló Bálint Kolozsmonostor 77 Dózsa István [...] Szilágyi Elemér Cseknlaka 74 Ferenczi Sándor Kolozsvár 77 Szöllosi berencz Gyalu [...] 74 Gyöiffy Elemér br Varga Sándor Kolozsvár 76 magántanuló Ajtón 78 [...] Léta 77 Móra Gyula Köpe Sándor Kolozsvár 77 Polik József Kulin [...]
10. (61. oldal)
[...] István 9 72 Szász V Sándor Gr Rhédai A s neje [...] 7 33 2 2 88 Szaniszló Bálint 3 89 Gyarmathy Béla [...] 2 J 2 95 Nagy Sándor 77 77 3 7 37 [...] neje 2 2 101 Kolozsvári Sándor 2 102 Szász Ödön 3 [...]
11. (52. oldal)
[...] 1876 Szász Béla Kolozszár 187 Szaniszló Bálint Kolozs Monostor 1877 Szász [...] Viski Imre Kolozsvár 187 Varga Sándor Kolozsvár 1876 Összesen 35 Virág [...] Mihály Ernő Kolozsvár 187 Kolozsvári Sándor Kolozsvár 1877 Náthán Mór Kolozsvár [...] Veress József Kolozsvár 18 Nagy Sándor Kolozsvár 1876 Összesen 26 1 [...]
12. (115. oldal)
[...] Kalúzi Szeverin Jenovay János Ege Sándor Lengyel Dömjén Izikucz Szaniszló Jäger József Weigarth János Mar [...] Söjtöry Zsigmond Horváth Márton Vass Sándor Töttösy Elek Balás Sándor Lechner Imre Kodrik Incze Buff [...]
13. (40. oldal)
[...] Keresztes Ödön Kolozsvár 1874 Nagy Sándor Sz Somlyó 1873 Kertész Dénes [...] József Szt István 1873 Köpe Sándor Kolozsvár 1877 Perl Ottó Kolozsvár [...] Ödön Békés Gyula 1876 Máthé Sándor 1874 Reinbold Béla Kolozsvár 1875 [...] 1876 Végli József Rév 1875 Szaniszló Bálint Kolozs Monostor 1877 Veres [...]
14. (57. oldal)
[...] 76 Orbán József 75 Varga Sándor Kolozsvár 76 Polgári István 76 [...] László Budapest 76 Összesen 38 Szaniszló Bálint Kolozs Monostor 77
15. (34. oldal)
[...] tartott gyűléseinek egyikében háláját nyilvánítani Sándor Jenovay János Malinovics Ignácz Bolla [...] ben oppugna tores Philosophorum Ege Sándor Malinovics Ignácz Izikutz Szaniszló Len­gyel Domokos Roháts János stb [...]
16. (27. oldal)
[...] ref Szék 187 b Köpe Sándor ref Kolozsvár 1877 Schilling Farkas [...] 1878 Viski Imre ref 1877 Szaniszló Bálint ref K Monostor 1877 [...] 1875 1875 Borbáth Vilmos Máthé Sándor Bakcsi Miklós ref Kraszna 1876 [...] József ref Kolozsvár 1875 Ferenczi Sándor ref Kolozsvár 1876 Csákány Ferencz [...]
17. (27. oldal)
[...] S Sylveszter D Szabó ö Szaniszló J Szarvadi L Szarvad F [...] Szűcs R Ugrón Á Végh Sándor Gaál Gy Róth B összesen [...] M Poklosi A Pünkösti A Sándor I Solymosi L Szabó J [...]
18. (176. oldal)
[...] ráma nélkül 3 drb Borbély Sándor Emlékkönyv a siketnémák váci orsz [...] 1896 Lopussny Gyula Ágost Tordai Szaniszló Ferenc Nagyvárad 1896 Emlékkönyv A [...]
19. (135. oldal)
[...] Pudli fejedelem Pest 1871 Petőfi Sándor Vá­logatott költeményei Budapest 1888 Denison [...] 1873 Lopussny Gyula Ágost Tordai Szaniszló Ferencz Karr Alfonz Klotild II [...]
20. (90. oldal)
[...] igazgatója Jenovay János és Ege Sándor az előbbi a theo logusok [...] felügyelő és német nyelvmester Izikucz Szaniszló a szó kötéstan tanára Lengyel [...]
21. (45. oldal)
[...] Szilágyi György Felszegi Béla Kolozsvári Sándor Nagy Miklós Alth Valdemar Lénárd [...] osztály Kósa Béla r i Szaniszló Bálint n Boér Jenő Szőllősi [...]
22. (8. oldal)
[...] n o s és Ege Sándor növcldei aligazgatók P e c [...] d János növeldei aligazgatók Izikutz Szaniszló és Lengyel Domokos nyelvé­ Domino [...]