Református Kollégium, Kolozsvár, 1915

— 95 — Tompa György, Váradi Gyula, Vetési Zoltán, Viski Ernő. Magán­tanulók : Goppolt Róza, Szentpétery Etelka, Veress Ádám. Kimaradt: Farkas Ferencz, Kerekes Márton, Moskovicz Béla, Szakács Márton. Meghalt: Krieshofer Aladár. II. elemi osztály. Baló Albert, Bocskay István, Bónya Béla, Buday Kálmán Csíki József, Csog Sámuel, Dávid Margit, Deák István, Dézsi István, Gebefügi József, Gergely József, Gyürke József, Illyés József, .Jakabffy Sándor, Kis László, Kulcsár János, Mezei Jenő, Nedeczky István, Öhlbaum Jenő, Pap Jenő, Pápai Zoltán, Péntek István, Pün- kösti Pál, Rózsa Béla, Schultz István, Seprődi Sándor, lfj. Szabó Ist­ván, Id. Szabó István, Szaniszló János, Szele Endre, Szilágyi Ilona, Tolán Imre, Varga Lajos, Vass László, Versényi György, Vincze Margit. III. elemi osztály. Balázs József, Barabás Zoltán, Bálint Károly, Begidsán Pál, Begidsán Tivadar, Beke Dezső, Bethlendy Márton, Bodor István, Bresán István, Buday György, Butyka Sándor, Czala Lajos, Deák Judith, Demény Zoltán, Derzsi Aranka, Dézsi Mihály, Gazelli Árpád, Grandpierre Emil, Gyürke Lajos, B. Halmi Jenő, Horváth József, Hunwald Henrik, Kallós Béla, Kocsis Ernő, Kolumbán György, Komoróczy Ödön, Kovács Jenő, Nagy József, Nagy László, Nagy László, Nagy Miklós, Okos Géza, Olár László, Pap Béla, Rösler Béla, Seprődi Ilona, Szabó István, Szalma József, Szathmáry Ákos, Szekeres Béla, Székely Tibor, Szőts János, Takács Márton, Tatár Domokos, Teleki Ferenc, Tyukosi Béla, Varga Béla, Varga Erzsé­bet, Varga László, Vass Béla, Veress Ferenc, Vöröhs István, Zayzon Gyula. Zágoni Sz. Mihály, Zsáki Sándor, Magántanulók: Goppolt Gyula, br. Kemény Géza. Kimaradt: Bállá Béla, Szakács Ferenc, Szilágyi Pál, Veress Sándor. IV. elemi osztály. Balogh Lőrinc, Batta László, Bács György, Benedek Árpád, Biró Eerenc, Boér Sándor, Czintos István, Csiki Sándor, Csomafáy Károly, Dávid Gergely, Farkas József, Farkas Lajos, Fülöp Sándor, ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom