Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1902

— 152 — Istenről. 26 fűzet. Derzsi Károly: Fölebb, fölebb. 58—64 fűzet. Jenkin Lloyd Jones : A világ vallásai. 70—72 fűzet. Carpenter J. E.: A halhatatlanság helye hitelveink között. 19 fűzet. Deák Sándor: Latin szókötés az alsó és felső tanodái ifjúság haszná­latára. I—II. Pest, 1872. 8 r. 212, 167 1. 2 drb. Perencz József: Unitarischcr Katechismus. Klausenburg, 1892. 8 r. 109 1., 1 drb. Régiségtan, római (címlap nélkül), 8 r. 112 1., 1 drb. Bosányi Béla dr. Szt-Lukácsfürdő téli és nyári gyógyhely. Budapest, 8 r. 123 1., 1 drb. Tacitus Cornelius: Germania Agricola. Dialógus de oratoribus. Edidit: Carolus Halm. Lipsiae, 1884. 8 r. 96 1., 1 drb. Visontay János: A magyar királyság földirata. 4. kiad. Pest, 1864. 8 r. 182 1., 1 drb. Ovidius Naso P.: Válogatott köl­teményei. Szótárral ellátta Veress Ignác. Budapest, 1885. 8 r. 180 1., 1 drb. Cornelius Nepos: Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium cum vitis Catonis et Attici ex libro de histo- ricis latinis. Lexicon latino-hungaricum addidit Josephus Vass Budapestini, 1874. 8 r. 250 1., 1 drb. Sámi László : Válogatott művei. Kolozsvár, 1883. 8 r. 380 1., 1 drb. Szaniszlö Ferenc: A keresztény katholika religio tudománya. Ford.: Szaniszló Jó­zsef. I—II. Buda, 1844. 8 r. 455 1., 1 drb. Lőrinci Ferenc dr.: Vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén. Budapest, 1882. 8 r. 332 1., 1 drb. Tacitus, P. Cornelius : Annalium ab excessu divi Augusti libri I—VI. Magyarázta : Petrovich Ferenc. Buda­pest, 1881. 8 r. 199 1., 1 drb. Phaedrus Augusti libertus : Fa­buláé Aesopiae. Recognovit: Lucianus Mueller. Lipsiae, 1868. 8 r. 66 1., 1 drb. Vergilius Maro: Bucolica et Georgica. Recog­novit: Otto Ribbeck, Lipsiae, 1872. 8 r. 85 1., 1 drb. Cicero-' Orationes pro T. Annio-Milone, pro M. Marcello, pro Q. Ligario, pro rege Deiotaro. Recognovit: Reinholdus Klotz. Lipsiae, 1870. 8 r. 72 1., 1 drb. Cicero, M. Tullius : Orationes pro P. Quinctio, pro Sex. Roscio Amerino, pro Q. Roscio Comedo. Recognovit: C. T. W. Müller. Lipsiae, 1888. 8 r. 99 1., 1 drb. Eclogae poeta- rum Latinorum in usum gymnasiorum. Composuit: Sámuel Bardt, Lipsiae, 1881. 8 r. 146 1., 1 drb. Sallustius, Gaius Crispus : Libri de Catilinae coniuratione et de bello Jugurthino. Edidit: Rudol- phus Dietsch. 4 kiad. Lipsiae, 1872. 8 r. 128 1., 1 drb. Csányi Ferenc : A görög irodalom története. Kolozsvár, 1866. 8 r. 172 1.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom