Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1910

135 1829. — Radó Antal: Az idegen szavak szótára. Budapest. — Simó János: Az unitárius egyház története Torda. 1898. — Dau­det Alphonse: Az evángelista nő II. k. Budapest, 1894. — Rácz Károly: A magyarhoni reformatio bölcsei mi története. Aradon, 1882. — Laboulaye: Pudli fejedelem. Pest, 1871. — Petőfi Sándor: Vá­logatott költeményei. Budapest, 1888. —Denison György : A lovas­ság története. Budapest, 1884. — Debreczeni Márton: A kióvi csata. Pest, 1854. Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyarországon. Kolozsvár, 1891. — Greguss Ágost és Beöthy Zsolt: Magyar bal­ladák. Budapest, 1195. — Tasso: A megszabadított Jeruzsálem. Budapest, 1899. — Poe Edgár: Érdekesb novelláiból. Pest, 1862. — Hollós László: A szabadkőművesség története. Budapest, 1873. Lopussny Gyula Ágost: Tordai Szaniszló Ferencz. - Karr Alfonz: Klotild. II k. Pest, 1872. — Szilasi Móricz: Szemelvények Thuky- didesből. Budapest, 1899. — Jebb R. C. A görög irodalom törté­nete. Budapest, 1894. — Lecky V. E H. Fölvilágosodás. II. k. Pest, 1872. — Dr. Gaspey Tamás: Angol társalgási nyelvtan, iskolai és magánhasználatra. Budapest, 1878. — Tüdős István: Zwingli, mint dogmatikus Sárospatak, 1892. — Török Károly: Csongrád- megyei gyűjtés. Pest, 1872. — Thiers M. A. után. Waterloó. Buda­pest, 1888. — Kossuth Lajos. Irta: Egy 1848-as képviselő. Buda­pest. Kanyaró Mihály: Emlékbeszéd Pálfi Károly felett. Torda, 1891. — Dr. Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról. Budapest, 1894, — Erdélyi Lajos: Az összevont mondat. Buda­pest, 1898. — Melich János: Német vendégszók. Budapest, 1895. Zlinszky Aladár: Rhetorika. Budapest, 1901. — Róna Béla: A magyar irodalom 1902-ben. Budapest, 1903. — Ballagj Károly: Vezérkönyv a földrajz tanításban. Budapest, 1871. — Dr. Veress Endre: Déva és környéke Castaldó idejében. Kolozsvár, 1898, — Jakab Elek: Kolozsvár története II. és III. k., meg Oklevéltár II. és III. k. Három-három példányban = 9drb. — Sziklai Soma: Giosz- szák Budapest. 1895. — Dr. Goldberg Raphael: A zsidó nép és irodalomtörténete. Budapest. 1896, — Beöthy Zsolt: A magyar iro­dalom kis tükre. Budapest, 1896.— Bodnár Zsigmond : Az erkölcsi világ. Budapest, 1896. — Hunfalvy Pál: Tanulmányok. Budapest, 1881. Jób könyve, átdolgozta : Dr. Nagy Mór Kolozsvárit' 1895. — Áldor Imre: Kossuth és Perczel. Pest, 1868. — De Főé Dániel:

Next

/
Oldalképek
Tartalom