Református Kollégium, Kolozsvár, 1888

Vv " : 'í:7v v*' "/ , - >’ ■ ' J / 40 Séf S z ü 1 e t é s Név S z ü 1 e t é s helye éve helye éve Imreh Gábor Bethlen 1877 Kilin Mihály Kolozsvár 1875 Jakab István T.-Szt.-Miklós 1876 Köblös Samu Retteg 1875 Jancsó Emil Szombatság 1877 Lázár Géza Kraszna 1876 Juhos Miklós Pál atka 1875 Márton István Ny.-Szt -Anna 1876 Karpf Jakab Kolozsvár 1876 Mikié István Retteg 1874 Kerekes Árpád M.-Lápos 1876 Molnár Károly Budapest 1877 Keresztes Ödön Kolozsvár 1874 Nagy Sándor Sz.-Somlyó 1873 Kertész Dénes M.-Bogát 1874 Nemes József Szt, -István 1873 Köpe Sándor Kolozsvár 1877 Perl Ottó Kolozsvár 1876 Kubn Ottó » 1878 Péterfi Ferencz Bonczhida 1874 Máthé Samu Malom 1874 Puskás Ödön Békés-Gyula 1876 Máthé Sándor » 1874 Reinbold Béla Kolozsvár 1875 Mózsa József Budapest 1877 Schilling Zoltán » 1876 Nagy Endre Bádok 1875 Sinkovits János Deésakna 1876 Nagy Kálmán Deés 1877 Stein Gusztáv Kolozsvár 1875 Nestor Kamill Kolozsvár 1877 Stein János * 1874 Pánicz Lukács M.-Lápos 1875 Szabó Károly » 1872 Papp Emil A -Bán 1876 Szász Róbert » 1876 Péter J. zsef Kalota-Szt-K irály 1875 Szarvadi Elek Mocs 1875 Petyán Aurél Mocs 1874 Székely József Magyar-Újfalu 1873 Polgári István Kolozsvár 1876 Szilágyi Károly Kolozsvár 1876 Rettegi László Palalka 1876 Sutoris Alfréd Titel 1876 Rozsnyai György Malomfalva 1878 Varga Viktor Kendermező 1874 Schwartz Mór Kolozsvár 1876 Végli József Rév 1875 Szaniszló Bálint Kolozs-Monostor 1877 Veres István Keszü 1874 Szilágyi Elemér Csekelaka 1875 Viski Ferencz K.-Szt.-Király 1874 Szöllősi Ferencz Gyalu 1876 Winkler Jenő Mocs 1877 Teleki Mihály Törpényi Ferencz Eresztevény Deésakna 1875 Zeyk József Kolozsvár 1875 1874 Virágháti Gyula Tövis 1876 Kilép Mester Károly Virág Miklós Récse 1875 Puskás Gyula Összesen: 47. Kilép : Ilyés Dániel Megb Herszényi K. IV. gymn, oszt. Ángi Ernő Báthori József Kolozsvár Szilágy-Somlyó 1874 1871 III. gymn. oszt. Benedek József K olozsvár 1875 Almási Sámuel Felső-Török 1875 Benedek Zoltán » 1874 Antal Géza Sztána 1875 Ben kő Gyula Néma 1372 Ausch Eduárd Apahida 1876 Csákány Ferencz Kémer 1873 Balázs Endre Alsó-Jára 1876 Császár Gábor Hidalmás 1875 Bartha Zsombor Kolozsvár 1875 Dán Titusz Zalatlina 1873 Becsek Aladár Sz -Udvarhely 1876 Deák Béla Szász-Fenes 1873 Becski Bertalan M.-Köblös 1873 Demeter Albert N.-Enyed 1875 Csekme Gyula Gy.-Fehérvár 1876 Filesz Lajos » 1876 Farkas László 0 -Köblös 1872 Genersieh Antal Kolozsvár 1876 Fe'méri Lajos Kolozsvár 1876 Gréf Lőrincz » 1874 Gebhardt Jenó' * 1875 Herczeg Béla Szabadka 1874 Gerendi Ákos Sövényfalva 1874 Horváth László Galgó 1874 Gráf József Kolozsvár 1876 Kemény József br. Sz.-Erzsébet 187 ! Hajdú Gyula » 1876 Kiss Dénes Köpecz 1874 Hart Gyula Zilah 1876 Kovács F'erencz Besztercze 1873 Herczeg Gyula Szabadka 1876 Kökössi Gábor S.-Szt -György 1876

Next

/
Oldalképek
Tartalom