Református Kollégium, Kolozsvár, 1917

teendőinket, úgy teljesítettük volna kötelességeinket, amint ezekben a nagy és komoly időkben mindenkinek kötelessége. Kolozsvárt 1918. július 6-án. Tárkányi György koll. tanár, elemi iskolai igazgató. 4. Tantárgyak, tananyag. A tanítás az elemi iskolában az erdélyi ref. egyházkerület 1908. évi közgyűlésén elfogadott tanterv alapján történik: a tan­könyvek nem változtak. 5. R tanulók névsora. 1. osztály. Albisi Ervin, Bain Ida, Balázs Sándor, Barabás István, Blázsi Endre, Bortnyik Ferenc, Bróz Béla, Csiszár Viktor. Csog Gizella, Csűrös Géza, Debreezeni József, Fazakas Katalin, Fábián Károly, Fodor Lőrinc, Fogarasi Károly, Gazelli János, Gergényi Ferenc, Grandpierre Zoltán, Hatházi Béla, Hatházi István, Hevessy János, Horváth Jenő, Horváth Pál. Hunwald Ákos, Illyés Béla. Illyés Irén, Imreh István, Imreit László, Kiss Lajos, Komlósi József, Lakatos Zoltán, Makkai Judith, Mezei József, Nagy Sándor, Poklosi Albert. Pönkösti Adám, Reichelt István, Szarvady Lenke, Szarvady Tekla, Tóth Lajos, Török Bálint, Varga József, Varga Lajos, Versényi István, Veszprémi Dezső, Sándor Irma, Szabó József. Magántanulók: Ugrón Ádám. Markovits Pál. Kimaradt: Balogh Sándor, Havas Sándor, Rösler Etelka, Tolvaly Márton, Ugrott György. 2. osztály. Barabás Jolán, Bardócz Róbert, Béldy Dénes, Bodó János, Cserei Árpád, Deák Bertalan, Derzsi István, Fazakas József. Gal- vácsi László, Grandpierre Edith, llyés Jolán, Kovács Károly, Kozma József, Kövendi Sándor, Kun András Márton, Kürthy László, Mautner Ödön, Mózes Endre, Nagy Sándor, Pál András, Rösler Sarolta, Rucska János, Simon Béla, Simon Jenő, Szaniszló Zoltán, Szarvady Károly, Szentgyörgyi János, Szőke Béla, Tatai József, Thuróczy Zoltán, Török Ferenc, Török írnia, Ugrón György, Újvárosi Pál, Uzoni Jenő, Varga Sándor, Végh Albert. Magántanuló: Szász István. Kimaradt: Havas Zoltán, Pintye jános. 32 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom