Református Kollégium, Kolozsvár, 1918

i ştWi B) Az elemi iskola. I. Igazgató: Tárkányi György, főgimn. tanár. II. Tanítók: I. oszt. Makkai Ernőné, 2. oszt. Kálmán Juliska, 3-ik oszt. Kováts Albert, 4-ik oszt. Antal Gyula. rendes tanítók. „ „ III. A tanítás 1918. szept. 14-én kezdődött s a városon pusztító spanyoljárvány miatt szept. 24-én hatósági intézkedésre szünetet kellett adni. Ez a szünet aztán, részint a járvány, részint más akadályozó körülmények miatt 1919. január 7-ig tartott. Az iskolai évet jun. 5-én fejeztük be. A tanítás jan. 7-ig a ref. teologia épületében rendelkezésünkre bocsátott két tanteremben folyt délelőttös és délutános tanítással, jan. 7-től a régi kollégiumban levő helyiségeinkben. A tanulók létszáma 209 volt. Tanterv és tankönyvek a régiek voltak. IV. Jutalmat nyertek: Gazelli János, és Szabó József 2. o. 5—5 kor. Albişi L, Kozma T., Nagy Géza, Németh M., Simon E. 4. o. tan. 10—10 koronát. V. A tanulók névsora: Első osztály. Balázs 0., Belle- vári Z., Benedek A., Benedek F., Biró M., Buday F., Dara G., Dara L, Diószegi S., Erdei I., Égető A., Farkas I., Fitori P., Gálfi Gy., Gergely K., Horváth L, Izsák M., Kovács I., Köri L, Kun P., Legmann P., Módi B., Nagy A., Nagy Ey Nagy J., Németh 1., Okos B., Orbán Gy., Pál F., Péntek J., Rózsa Gy., Rösler E., Rucska I., Rucska S., Sylveszter D., Szabó ö., Szaniszló J., Szarvadi L, Szarvad; F., Szathmáry 1., Szász E., Szigeti L., Szűcs A., Szűcs R., Ugrón Á., Végh Sándor, Gaál Gy., Róth B., összesen 48. Második osztály. Albişi E., Bain I., Balázs S., Ba’ogh F., Barabás I., Baranyai B., Blázsi E., Bortnyik F., Bróz B., Csiszár V. Cserei Á., Csog G., Csőrös G., Dobó A., Debreczeni J., Dóci A., Egyed F., Faragó M., Fazakas K., Fábián K., Fodor L, Fogarasi K., Gazelli J., Gergényi F., Grandpierre Z., Hatházi 1., Hevessy J., Horváth J., Horváth P., Hunwald Á., Illyés B., Illyés I., Imreh I., Imreh L., Kiss L., Komlósi J., Kósa L., Kovács M., Lakatos Z., Makkai J., Markovits P., Mezei L Molnár 0., Nagy Gy., Nagy S., Nincz M., Poklosi A., Pünkösti A., Sándor I., Solymosi L., Szabó J., Tóth L., Török B., Vadász J., Varga J., Varga L., Varga S., Versényi 1., Veszprémi D., Wach 0., Végh E., összesen 62.

Next

/
Oldalképek
Tartalom