Református Kollégium, Kolozsvár, 1889

- 27 ­Xe ve S z ü 1 e t é s Neve S z ü 1 e t é s helye éve helye éve Lénárd Miklós ref. Bonczhida 1870 Jakab István ref. T.-Szt.-Miklós 1876 Magyari Géza unit. Kolozsvár 1878 Jancsó Emil r. k. Szom hátság 1877 Máthé Dénes ref. » 1878 Juhos Miklós ref. Palatka 1875 Nagy András ref. Besztercze 1878 Karpf Jakab izr. Kolozsvár 1876 Nagy Kálmán ref. Deés 1877 Kerekes Árpád ref M.-Lápos 1876 Nagy Miklós ref. Budapest 1877 Keresztes Ödön ref. Kolozsvár 1874 Perl Alfréd izr. Kolozsvár 1878 Kósa Béla ref. Kis-Petri 1876 Posta István ref. Szék 187b Köpe Sándor ref. Kolozsvár 1877 Schilling Farkas ref. Kolozsvár 1878 Krisik Alajos r k. Csúcsa 1876 Simonti Árpád r k. 1877 Kulin Ottó izr. Kolozsvár 1877 Szabó Imre ref. » 1870 Máthé Sámuel ref. Málom 1874 Székely Kálmán ref » 1877 Mózsa József ref. Budapest 1877 Szilágyi György ref. Terner Géza r. k. 1877 Nagy Endre ref. Bádok 1875 » 1878 Nesztor Kamill g. k Kolozsvár 1877 Tóthfalusi József ref. Gyalu 1876 Papp Emil g. k Alsó-Bán 1876 Török István ref. Kolozsvár 1878 Péter József ref. K.-Szt.-Király 1875 Vájná Gábor ref. Torda 1870, Petyán Aurél g. kel. Mocs 1874 Váradi Pál ref. Dengeleg 1877 Platthy Andor ág. Budapest 1876 Végk Kálmán ref. Sz.-Somlyó 1878 Rettegi László ref. Palatka 1876 Veress Zoltán ref. Kolozsvár 1878 Rosnyai György ref. Malomfalva 1878 Viski Imre ref. » 1877 Szaniszló Bálint ref K.-Monostor 1877 Wachner Henrik ág. M.-Vásárhely 1877 Szép Géza r. k. Szatmár 1876 Zavianszki M. ref. Bethlen 1877 Szilágyi Elemér ref. Csekelaka 1875 Összesen : 48 Szöllösi Ferencz ref. Gyalu 1876 Kilépett : Teleki Mihály ref. Eresztevény 1875 Terner Jenő r. k. Kolozsvár 1876 Kán Ferencz Vinkler Jenő ref Mocs 1877 Maknics Albert Virágháti Gyula ref. Tövis 1870 Schwartz Mór. Virág Miklós ref. Récse 1875 Összesen: 47. III. osztály. Kilépett: Ábrahám Antal r. k. Babuczai József ref. Méra Monó 1875 1875 Borbáth Vilmos Máthé Sándor. Bakcsi Miklós ref. Kraszna 1876 IV. osztály. Barabás Károly ref Málom 1873 Bartha Albert r. k. Kolozsvár 1877 Almási Sámuel ref. Felső-Töők 1875 Bóér Jenó' ref. Tövis 1878 Antal Géza ref. Sztána 1875 Bóér Károly ref. S.-Szt.-András 1874 Ausch Eduard izr. Kolozsvár 1876 Csorna Endre ref. K.-Szt.-Király 1875 1875 Balázs Endre ref. Alsó-Jára 1876 Dán Oktávián g k. Topántalva Bartha Zsombor ref Kolozsvár 1875 Ditrói Nándor r. k. Kolozsvár 1876 Becsek Aladár ref. Sz.-Udvarhely 1876 Dózsa István ref. K olozs 1876 Becski Bertalan ref. M -Köblös 1873 Egri István r. k. Borbánd 1875 Benedek József ref Kolozsvár 1875 Ferenczi Sándor ref. Kolozsvár 1876 Csákány Ferencz ref. Kémer 1873 Farkas László g. k. Oláh-Köblös 1872 Csekme Gyula ref. Gy.-Fehérvár 1876 Gyarmatin Béla ref. Kolozsvár 1875 Eresei László ref M.-Mocs 1874 Góth Lajos izr » 1878 Felméri Lajos ref. Kolozsvár 1876 Horváth Bálint ref. Keszü 1874 Gaál Péter ref. M.-Kályán 1876 Imreh Gábor ref. Bethlen 1877 Gebhardt Jenő ref. Kolozsvár 1875

Next

/
Oldalképek
Tartalom