Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1907

176 — 1906. — A Magyar Hírlap Naptára 1908. — Unitarian Year book 1904 és 1907. 2 drb. — Report of the London County Concil. 1805—6. — G. G. Bush: Hisiory of higher education in Massachusetts. Washington, 1891. — The humane review. April. 1906. — Kép ráma nélkül 3 drb. Borbély Sándor: Emlékkönyv a siketnémák váci orsz. kir. intézete 100 éves fennáll, ünnepe alk. Bp. 1902. — A magyar szent korona országainak közgazdasági állapota 1901 ben. Bp. 1902. — Tóth Ernő: I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója. Kolozsvár, 1900. — Barrows S. F.: Children’s courts in the United States. Washington, 1904. Szvacsina Géza: A siketnémák kolozsvári országos intézetének története. Kolozsvár. 1896. — Lopussny Gyula Ágost: Tordai Szaniszló Ferenc. (Nagyvárad,) 1896. — Emlékkönyv. A kolozs­vári m. kir. Ferenc József tudomány-egyetem.... A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII-ik vándorgyűlése tagjai részére. Budapest, 1903. — A kolozsvári m. kir. Ferenc József tudomány-egyetem klinikái és a Karolina orsz. kórház. Buda­pest, 1903. (Különnyomat.) — Jelentés a koalíciós kormány egy éves működéséről. Budapest, 1907. — Report of the dele- gates of the United States of the fifth international prison congress held at Paris 1895. Washington, 1896. — Kőváry László: A millenium lefolyásának története. Bp. 1897. — The independent review Voi. I. No. 1. — Kislaki Mór: Aromái irod. tört. vázlata. Szeged, 1862. — Vogel Károly életrajza. Kolozsvár, 1906. — Dr. Vájná Vilmos: A foghúzásról. Budapest, 1893. — Bede J , Fekete B., Kovács D.: Trifolium. Kolozsvár, 1891. — Merza Gyula: Úti emlék. Kolozsvár, 1895. — Máthé József: Székelykérdés. Marosvásárhely, 1901. — Hankó Vilmos: A székely ásványvizipar. Kolozsvár, 1982. — Kőváry László: A lajtántuli fürdők. Kolozsvár, 1891. — Dr. Barabás Ábel: Makray’s Liedertrilogie. Heraus von K. Schreiber. Stuttgart, 1905. — Györffy József: Újabb költemények I, k. Torda, 1883. — Dr. Nagy Mór: Kolozsvári Virágok. Kolozsvár, 1894. — Nagy Albert: Felhőfoszlány :>k. Torda, 1901. — Székely József: Költemények. Budapest, 1893. — Sebesi Samu: Toll. Kolozsvár, 1890. — Petit traité de morale. Páris, 1882. — Dierner Endre: Keresztény vallás és egyh. tört. tankönyve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom