15 találat (0,179 másodperc)

Találatok

1. 1905-03-19 / 14. szám
[...] helyen volt alkalmazva Címe Krecson István gazdász Boros könyvnyomda Szatmár Aki [...] jó ruhát akar viselni az kerese fel Fischer Ipácz ócskaruha raktárát [...]
2. 1909-08-01 / 61. szám
[...] közkórháznak ugyanaz 258 K Türr István bajai szobrára 30 K 80 [...] kies helyek sorba sorba Almádi Kerese Balatonfü red Tihany erről majd [...]
3. 1908-09-16 / 75. szám
[...] Béla Maróthy Sándor Oszt roviczky István Ináncsy Károly Jékey Sándor főszolga­bíró [...] Madarassy Dezső Madarassy Gyula Kossuth István Gyene Pál Luby László és [...] megnyugtató érzés­sel távozott hogy Csenger kérése a főispánnál jó kezek­ben van [...] s k Dalila 10 Reök István fhdn 4 é s k [...]
4. 1909-06-06 / 45. szám
[...] Diószeghy Mária Lévay Ilona Szaucsek István Palkovics Erzsébet Polcz Gi­zella Szentiványi [...] Benedek Ödön Boér Endre Csausz Ist­ván Czutnbel Lajos Dery Pál Dudinszky [...] Lajos Izai Emil Ka minszky István Klein Béla Kossotán László Kuncser [...] válasz mely szerint a vármegye kérése a be­kapcsolásra alkalmas távirda vezetékek [...]
5. 1908-01-26 / 8. szám
[...] oldal pos bélhurut özv Félegyházi Istvánná Bárczai Zsu zsánna 74 éves [...] 12 éves szervi szívbaj Gyapai István 2 éves tüdőlob Lovas Ferenc [...] jövedelmei viszonyai folytán csak egy kérése volt hogy a bért utólagosan [...] hatóság közhírré teszi hogy Racz István végrehajtatónak Tatai Kálmán végrehajtást szenvedő [...]
6. 1909-01-27 / 8. szám
[...] egymagában is elégséges Szat már kérése jogosultságának igazolására A mi a [...] visszaállítani e határozat leginkább Károlyi István grófra való tekintetből nem hajtatott végre Károlyi István gróf azonban már nem él [...]
7. 1908-02-26 / 17. szám
[...] székhely kérdés A nagykárolyi törvényszék kérése megindította a megyei székhelykérdés lavináját [...] berencei Kováts Jenő nagybirtoko­sok Szabó István praelátus és Hámon Róbert titkár [...] Kazinczy u 14 Németiben Komáromy István és Kenyeres Károly urak üzletében [...]
8. 1908-08-30 / 70. szám
[...] nehézzé vált Nem célszeiü tehát kérése fölött szigorúan elzárkózni hanem a [...] Dr Fuchs Ernő igazgató Diner István Turterebes Kemény Sán dór Turterebes [...] ikedő közelebb jegyezte el Kupás István polgár­társunk leányát Ilonát Képzőművészeti és [...]
9. 1902-12-15 / 51. szám
[...] következtetnünk azt hogy Mátészalkának a kérése jogos és méltánylást érdemel mert [...] Kivezet a galambom belőle Szilva István Szerelmi házasság Az öreg grófot [...]
10. 1911-07-05 / 54. szám
[...] Legalább nyáron A kereskerelmi rabszolgák kérése Mindenki tudja hogy a kereskedelmi [...] Elemér műszaki tanácsost és Kovács István vízvezetéki igazgatót az ajánlatok elbírálására [...]
11. 1902-11-25 / 48. szám
[...] a város egyik dísze leszen kérése meghallga­tásra is talált megszavaztatván a [...] valaki hogy ki lakik az István tér 8 sz a biz­tosan [...]
12. 1901-01-22 / 4. szám
[...] rey Károly Hadady György Fogarasi István Gyúró Sándor Jurácskó Gyula és [...] nyitó gat ni tetszik Szives ké­rése már rég teljesedésbe ment Tapasztalásból [...]
13. 1899-01-03 / 1. szám
[...] Tabajdy Lajos a sírnál Rácz István s az ügyvédi kamara nevében [...] községet illetve pres byteriumot hogy kérése törvényellenes s igy nem teljesíthető [...]
14. 1904-02-23 / 8. szám
[...] társasági atyák intézősége megvásárolta Unger István Eötvös utczai házastelkél 24000 korona [...] keltett az öreg fen­tebb leirt kérése s az anyakönyvvezető bár egy [...]
15. 1910-06-26 / 45. szám
[...] magát semmint a oz visszatérjen Kérése körülbelül teljesülni fog Özv Klipács [...] belügyi államtitkárnak és gróf Tisza Istvánnak mint a segéd­jegyzői kar régi [...]