2. oldal, 427 találat (0,051 másodperc)

Találatok

21. 1931-06-11 / 129. szám
[...] részletes jelentésé dr Gyu ris István terjesztette elő A vásáron 900 [...] az egyetem aulájában dísz­közgyűlés volt Bozóky Géza rektor mondott meg­nyitó beszédet [...] A szegedi választás főbiztosa Skultéty István táblai tanácselnök A élmagycirorszá i [...] szerint Szegeden a főbiztos Skultéty István táblai tanácselnök helyettese Curry Richárd [...]
22. 1932-01-23 / 18. szám
[...] 1 Scbütz Béla L Csányt István 1 I ehf lay József [...] Rács József 5 ft Szabó István 20 Kakuszi Ferene 1 Kovács [...] 81 dr Zóld Jenő 10 Bozóky Arpádné 2 Zeefő Péterné 1 [...] Báló N né 1 Bába István Sa Ganíe Arroldné 2 Jakok [...]
23. 1933-11-08 / 253. szám
[...] állo­más vezetősége az őröltető személyeket Bozóky és Csányi Ferenc alsóvárosi paprikatermelő­ket [...] délelőtt megtartot­ta a tárgyalást Elsőnek Bozóky lánosnét hall­gatták ki aki elismerte [...] meg a paprikát Dr Horváth István kihágási bíró számos tanút hallgatott [...] Ítéle­tét amely szerint paprikahamisitás miatt Bo­zóky Jánosnét UO pengő pénzbüntetésre átvál­toztatható [...]
24. 1934-05-26 / 118. szám
[...] legjobban ajánlom fcslnáWa­ Dr Csekey István és dr Virányi Elemér észt [...] a magyar könyvpiacon dr Csekey István egyetemi tanár szerkeszté­sében dr Bán [...] tad­vdnszky J 5 zsef és Bozóky József képviselte a országos küldöttközgyűlés [...] szegedi csoportot Lad­vdnszky Tőzsér és Bozóky József képviselte a beszámoló szerint [...]
25. 1934-06-10 / 129. szám
[...] Im­re és Trehács Lidia Kállay István és Horváth An­na Farkas Károly [...] Sándor és Barna Rozália Kovács István és Farkas Magdolna Deák István és Bödő Anna Sehm dt [...] hónapos Kovács Sándorné 73 Gábor Istvánná 58 Fehér Dezső 32 Vókes [...] 48 Argvelán Zoltán 14 hónapos Bozóky János 22 Meszlénvi Gynla 42 [...]
26. 1934-08-17 / 185. szám
[...] 8 Lúgot ivott egy kisfia Bozóky Gida 2 éves kisfiú egyetemi [...] Megjelent a Színházi Élet Szent István szá­ma A Színházi Élet munkatársa [...] hét eseményeinek Gáspár Antal Szent István napi csillagszórás cimü remek cin [...]
27. 1934-09-23 / 215. szám
[...] Imre és Hegykői Ilona Hódy István és Szécsi Julianna Barna Vince [...] András és Kohos Etelka Tánczos Ist­ván és Szanka Piroska Tompa József [...] és Róna Anna Meghaltak özv Bozóky Ferencmé 90 Timár Jánosné 26 [...] 52 Né­meth Ferenc 37 Herédy Istvánná 37 éves korában Emésztési gyengeség [...]
28. 1934-12-02 / 272. szám
[...] szeretettel dolgozik a árosrész érdekében Bozóky József felszólalásában hitet tett Újszeged [...] a ke­rület Lantos Rélát és Bozóky Józsefet városi kép­viselőnek nagy többséggel [...] most is megteszi Dr Széchenyi István kijelentette hogy az egvségespárt programja [...] naiv és hiszékeny Dr Hajnal István a Gömbös kormány politiká­jára ürítette [...]
29. 1934-12-11 / 279. szám
[...] József dr Kelemen László Kecskés István dr Tóth László Cziegler Arnold [...] Szabó Imre Szél József Horváth István Masa Miklós Császár Ru­dolf Pálfy [...] Ferenc Kozma Ferenc dr Cse­key István dr Gyuris István Schmidt József Dáni János dr [...] választókerület Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei Bozóky József 430 Lantos Béla 460 [...]
30. 1934-12-25 / 291. szám
[...] Vlíl kerületben tartott választás megsemmisítéséért Bozóky József ujszegedi lakos petíciójában kijelenti [...] megejtett választás eredményeként dr Gyuris István 665 szavazattal Schmidt József 663 [...] leadott kettő szavazat dr Gyuris Istvánra és Schmidt Józsefre adatott le az esetben v Csányi István lenne a második rendes tag [...]
31. 1935-02-02 / 28. szám
[...] Bokor Pál tb főügyész Németh István Bozóky János Dobó Gyula Papdy József [...]
32. 1936-01-19 / 15. szám
[...] tfí vétele és eladtása Szent István Társulat Kárász u és Duaronios [...] Anny Bózó Mária Kapossy Ica Bozóky Manci Bozóky Panni Szeles Mária Oláh Bözsi [...]
33. 1937-01-14 / 10. szám
[...] tanácsa szerdán dél­ előtt tárgyalta Bozóky György 27 esztendős nagy­éppen ezért [...] nyomozás során a gyanú hamarosan Bozó­kyra terelődött aki eleinte tagadta a [...] elő kését és döfte Puskásba Bozókynak azonban ezt a védekezését nem [...] féL Az orvosszakértők előadták hogy Bozókyn va­lóban talá tak néhány jelentéktelen [...]
34. 1937-03-28 / 70. szám
[...] szerepel még dr Csek ey István egye­temi tanár Rcnyé Anna énekművésznő [...] én cs 11 én pilismarót Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...]
35. 1937-06-29 / 145. szám
[...] gedi Ítélőtábla előtt A vádlott Bozóky György a mult év őszén agyonszúrta a haragosát Puskás Istvánt Mindkét gazdalegény egy leánynak udvarolt [...] bál volt és ezen megjelent Bozóky György és Puskás Ist­ván is A bal után Puskás [...] tettlegesség követte és ennek hevében Bozóky agyonszúrta Puskás Istvánt A törvényszék aa év elején [...]
36. 1937-09-16 / 211. szám
[...] szegedi uccákon A razzia sorún Bozóky Józsefet Szabó Ist­vánt Ladvánszky Józsefet Rózsa Mi­hályt és [...] 10 pengő pénzbüntetésre Ítélték Szabó Istvánt a 10 pen­gős pénzbüntetésen kivül [...] t v o r i Istvánnal Nem csinálunk titkot belőle hogy [...] Szeged 1937 szeptember 15 Csóti István Szeged Káívária u 36 E [...]
37. 1937-11-28 / 272. szám
[...] beszélnek vitéz Makray La­jos Fricdrich István Homonnay Ti­vadar és R e [...] Vince és Pap Margit Juhász István cs Jcnatisin Mária Ladányi Sándor [...] György és Putz Katalin Frindik István és Mar­kó Mária Prislinger Antal [...] hó Szűcs Vik­tória 23 özv Bozóky Péterné 87 özv Csabay Ka­talin [...]
38. 1938-04-28 / 93. szám
[...] is hazafelé igyekezett amikor megérkezett Bozóky A legények között szó­váltás keletkezett [...] holtan találták az úttesten Puskás Istvánt Megállapítást nvert hocv a gyilkosságot Bozóky kövotte el olyan módon hogy [...]
39. 1938-06-09 / 127. szám
[...] a sértettel elitéltek Dr Molnár István törvényszéki bi­ró szerdán tárgyalta a [...] ügyét Rabi Vilmos B o­zóky István Borba s János Törköly Má­tyás [...] akik azt iga­zolták hogy nem Bozókyék hanem éppen a sértett Kun Szabó volt a támadó Bozókyék csak önvédelemből ütlegelték Kun Szabó [...]
40. 1938-08-18 / 175. szám
[...] Bobdanetzky Im­re kereskedelmi iskolai tanár Bozóky Ilona Böröcz Mária zeneművészeti főiskolai [...] Ven­deiné mapántisztviselőnő Katona Jolán Ke­lemen István nyomdász Kevevári Gyula do­hányavári tisztviselő [...] or­vosszigorló a tanfolyam vezetője Horváth István tüzoitófőparancsnok és dr Szabó Zoltán [...]