2. oldal, 297 találat (0,376 másodperc)

Találatok

21. 1913-01-12 / 2. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri r 5 i [...] házam őrök áron dalé Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
22. 1912-10-06 / 40. szám
[...] posta­id költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse FEUER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...] 80 fillérért Kapható Nyíregyházán Major István fodrásznál Főtér 599 55 20 [...]
23. 1912-07-25 / 166. szám
[...] Vidékre is elmegy Címe Adorján Istvánná Szatmár hegy Ker eekectelmi tanfo [...] Z alá helyeztem át Tisztelettel FEUER IGNÁCZ A FONGIÉRE 1 PESTI [...]
24. 1920-11-24 / 269. szám
[...] nov 28 Gaál András Gaál István Gaál József Városi közlemények X [...] vállkendök nagy választék­ban érkeztek a Feuer Miksa divatáruházában Városhízpalota A nyíregyházai [...] 3 án született szüle Német István és Biri Anna kótaji lakosok [...]
25. 1937-05-12 / 105. szám
[...] az Albusz és a Szent István tápszerművek kartellba tömörültek és megindult [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
26. 1936-12-06 / 281. szám
[...] választmányi ülést hív nak egybe FEUER MIKSA cég Magyar Festőművészek képeiből [...] uotorventilátor leszakította az ujját Sztupján István 21 éves lakatos segédnek munka [...]
27. 1900-08-26 / 17. szám
[...] 2 Gulyás csárdás 3 Im Feuer Ga­lopp 4 Keringő 5 Torna [...] első apostoli magyar király szent István napján ünnepelték meg Nagybányán a [...] láttuk Nagy László alispánt Gőnyei István megyei t b főjegyzőt
28. 1914-09-22 / 224. szám
[...] und so müssen wir ihr Feuer erwiedern Wir bedauern dass der [...] Budapestről táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök Bécsből visszaérkezett Budapestre A [...] Takács Sándor Rebi András Papp István Jurtim Vaszil Világ Gergely Kontra [...] Podolák Ándrás Popovics György Véréi István Dregán György Szabó Ignác és [...]
29. 1941-10-24 / 244. szám
[...] 1 özv Kojhn Iginiácné 10 Feuer tMiilksa 5 Szilágyi Bánnia 5 [...] 2 Kalbay Miihiáflly 30 Keheimen István 1 ÖZJV Fiekiete Andrá 6 [...] 50 Gaszper József 50 Haiuser István 5 Vaskó Miihály 50 Steiner [...]
30. 1936-03-22 / 69. szám
[...] kérelmét Hasonló sors érte Sigray István gépészmérnököt akit a villamossági koncessziószerződés [...] szomorodni 88 fillér vitéz Tornay István I fűszer és csemegeüzletében Bethlen [...] feltűnő olcsó árban árusítja a FEUER Mim cég a gyár egyedárusitója [...] Paulik József Kovács János Benczúr István Gibuly Pál és Ba­lázs István 3 Népdal egyveleg énekli a [...]
31. 1936-12-08 / 282. szám
[...] fehérneműek nagy választékban Egyedárusitó női FEUER MIKSA cég Városház épfilet Köszönetnyilvánítás [...] szabó 1 1 nadrág Máyer István 1 darab dísz ébresztő óra [...]
32. 1939-08-09 / 179. szám
[...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Várnsbázépiilet gPORT Nyelve úszók [...] szép fek­vési strandra élén Lénárt István főjegyzővel és dr Nánássy jegyző­vel [...] fog részesülni Teljes tisztelettel Zoltán István Virág utca 10 Tel 551 [...]
33. 1918-08-10 / 180. szám
[...] a vá­ros díszpolgárává választotta Tisza István a harctérre megy Bndapest augusztus 9 Pöstyénböl jelentik Tisza István gróf feleségével holnap Pöstyénbe érke­zik [...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Könyvelőnő [...]
34. 1937-10-31 / 247. szám
[...] tűzifa és szénkcrcskedő 6 őcze István férfi és aői szabó Budapesti [...] Kelemen Károlyná uridivat és cipőháza Feuer Miksa divatüxletc Kertész István látszerésc Földes Drogéria R T [...] ruhák és urí szaeóság Mayer István órásfés ékszerész Merkur kőnynyemda Nyíregyháza [...]
35. 1937-03-17 / 61. szám
[...] pályaműn kája isy míg Aknássy István VII o tanuló nyilvános dicséretben [...] textilkereskedő Kossuth tér hxcelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 5 Mayer István órás és ékszerész Róni kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
36. 1936-12-30 / 298. szám
[...] dr Aradványi Endre dr Rácz István és dr Süttő Gyula Jegyző dir Kasza István Fiatalkorúak tanácsa és uzsora ügyek [...] Várady Mihály Bírák dr Rácz István dr Süttő Gyula és dr [...] fehérnemiiek nagy választékban Egyedárusitó nő FEUER MIKSA cég Városház épület A [...]
37. 1937-08-30 / 195. szám
[...] Városháza Telefon 318 EXCELSIOR HARISNYAHÁZ Feuer Miksa divatüzlete kötött szö­vött és [...] és műszerész Kállói utca GÖCZE ISTVÁN férfi női és francia szabász [...] minőségű és kivi­telű áruk KERTÉSZ ISTVÁN látsze rész Bethlen u 3 [...] vá­lasztékban és olcsó árakkal MÁYER ISTVÁN órás és éksze­rész Zrínyi Ilona [...]
38. 1936-04-05 / 80. szám
[...] szabott olcsó áraikkal vezetnek Egyedárusitó Feuer Miksa Nyiregyháza Városház palota Natkó [...] szomorodni 88 fillér vitéz TQRNAY ISTVÁN fűszer és csemege üzletében Bethlen [...]
39. 1924-06-08 / 131. szám
[...] szemefénye volt a nagy Széchenyi István­nak ifjúkorában óhajtott mintaképe Hogy az [...] Káeoly felsőke­reskedelmi iskola III osztályú Feuer Ilonka leányfőgimnázium VIII osztályú tanulók [...] áfi dijat nyer­ te Ballá István Kossuth főgimn IV osztályú j [...] polgári leányiskola IV osztályú Ko­zák István Kossuth főgimnázium IV osztá­lyú Racsek [...]
40. 1937-12-25 / 292. szám
[...] December 26 Vasárnap Rám kát István Gör kát Istensz M Prot István Izr Tebeth 22 A nap [...] na Jo Lankát el­jegyezte Márkus István banktisztvi­selő Minden külön értesítés he­lyett [...] Mackóruhák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál Női meleg nadrág Női [...] egyház­község vezetői és hívei Hulvej Ist­ván Újévkor megkezdi lelkészi szol­gálatát Nyíregyházán [...]