2. oldal, 322 találat (0,170 másodperc)

Találatok

21. 1937-04-18 / 86. szám
[...] ev Bánszki Edit ref Kotricz István g kat Be­lánszky Judit Berta [...] ág h ev Halálozás Krajecz István ág h ev 75 éves [...] textilkereskekő Kossuth tér Excelsíir Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza Maysr István drás és ékszerész rk bérpalota [...] iVárosház épülrt Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
22. 1918-11-14 / 256. szám
[...] délelőtt küldöttségek jelentek meg Csuha István főis­pánnál kérve őt hogy a [...] a városi tisztikar evé­ben Bprzeviczy István majd a vár­megye közönsége nevében [...] lettel és bizalommal sorakozik Csuha István eddiggi főspán személye köré és [...] obbíizeíés mellett vesz vesz fel Feuer síéin Jakab Kossuth tér SZÍNHÁZ [...]
23. 1937-03-17 / 61. szám
[...] pályaműn kája isy míg Aknássy István VII o tanuló nyilvános dicséretben [...] textilkereskedő Kossuth tér hxcelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 5 Mayer István órás és ékszerész Róni kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
24. 1939-05-06 / 102. szám
[...] oldal íiaa Megkezdődön a Kardos István síremlékére felalánlett összegek számbavétele Megírtuk már ihogy Kardos Ist­ván síremlékének közadakozásból valló icimelése érdekéiben [...] Lajos Kéler Gyula Geppel Károly Feuer Sándor Blum Sándor Gál József [...] a lelkes ifjúsági elnök­nek Mayer Istvánnak támogatásá­val elhatározták hogy viszonozzák a [...]
25. 1937-03-21 / 65. szám
[...] 2 Megnyitót mond vitéz Putnoky István ezredes 3 Gyóni verseket ad [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ármin textilüzlet Korona épület Mayer István órás és ékszerész Róm kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
26. 1937-08-04 / 174. szám
[...] napon megkezdte Távollétében dr Vernes István kir ügyész az ügyészség alelnöke [...] vitéz Lázár Fe­renc főszolgabíró Reök István al­ezredes A bál iránt széles [...] pénzügyminisz­ter a jövő évi Szent István jubileum alkalmából Szent István ötpengős ezüst érméket veret A [...] a cink kohó megépíté­se ügyében FEUER divatüzlet Idény árusítás Fürdőcikkek szabott [...]
27. 1914-09-22 / 224. szám
[...] und so müssen wir ihr Feuer erwiedern Wir bedauern dass der [...] Budapestről táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök Bécsből visszaérkezett Budapestre A [...] Takács Sándor Rebi András Papp István Jurtim Vaszil Világ Gergely Kontra [...] Podolák Ándrás Popovics György Véréi István Dregán György Szabó Ignác és [...]
28. 1907-09-22 / 76. szám
[...] polgármestert ren­des tagjaivá dr Fejes Istvánt Novák Lajost Bartha Kálmánt Gönczy [...] doktor aki az u n feuer játéknak való­ságos Maróczyja egy éjszaka [...] szabad Zsül doktornak egy remek feuer partiját 3 ik oldal
29. 1918-01-17 / 14. szám
[...] Margitka énekszám és ifj Gödény István hatásosan elszavalt költeménnyel Bárány Ró [...] László Szakoly 15 15 K Feuer Leon orosz fogoly Kovács József [...] Macii Lajosné Jeney Mihályné Bodollai Istvánná 5 5 K özv Bakos [...] Rei­nitz Menyhert Kovács Józset Szency István Agárdy istván 2 2 K Horovitz Barnát [...]
30. 1937-10-31 / 247. szám
[...] tűzifa és szénkcrcskedő 6 őcze István férfi és aői szabó Budapesti [...] Kelemen Károlyná uridivat és cipőháza Feuer Miksa divatüxletc Kertész István látszerésc Földes Drogéria R T [...] ruhák és urí szaeóság Mayer István órásfés ékszerész Merkur kőnynyemda Nyíregyháza [...]
31. 1937-08-30 / 195. szám
[...] Városháza Telefon 318 EXCELSIOR HARISNYAHÁZ Feuer Miksa divatüzlete kötött szö­vött és [...] és műszerész Kállói utca GÖCZE ISTVÁN férfi női és francia szabász [...] minőségű és kivi­telű áruk KERTÉSZ ISTVÁN látsze rész Bethlen u 3 [...] vá­lasztékban és olcsó árakkal MÁYER ISTVÁN órás és éksze­rész Zrínyi Ilona [...]
32. 1912-09-29 / 39. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECZKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] 5 5 5 I Í FEUER MIKSA i KOVALÓ PÉTER ÉS [...]
33. 1907-08-01 / 8. szám
[...] Bodnár Osiás terménykereskedő Nadvorna Galiczia Feuer Verber Herman Félegyháza Grószman Izráel [...] Kondor József földmives Milota Gruber István fíirészmester Salánk Meller Ignácz utazó [...]
34. 1913-01-26 / 4. szám
[...] és fá tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri nöi divat ás [...] házam őrök áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
35. 1928-05-20 / 114. szám
[...] VII VIII oszt i Kozák István VIII oszt TI Teítsch IstvánVII [...] Varga Károly VII oszt Balla István Blau Pál Kele­men Ferenc Máczay [...] Uzoni Éva V oszt II Feuer Magda V oszt III SomlyóiTfona [...] lés előtt álló te­henet Nagy Istvánnak Antal és Lajos nevü fia [...]
36. 1937-08-20 / 188. szám
[...] 20 Péntek Róm bat Szt István Gór kot Sít István Prot Szt István Izr Elül 13 A nap [...] Ferencet 13 évi fegyházra Kiss Istvánt 6 évi fegy­házra Grandner Dánielt [...] megbénult A kár 8000 pengő FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
37. 1920-11-24 / 269. szám
[...] nov 28 Gaál András Gaál István Gaál József Városi közlemények X [...] vállkendök nagy választék­ban érkeztek a Feuer Miksa divatáruházában Városhízpalota A nyíregyházai [...] 3 án született szüle Német István és Biri Anna kótaji lakosok [...]
38. 1922-12-10 / 281. szám
[...] Márton Dr Krómy Károly Búzás István Huray Dániel Jámbor János Klein [...] Schmil Zsuzsánna Hume­nyik Álmos Nagy István Gyurján Mihály Érbe Géza 300 [...] Fodor Ferenc Hősek Győző Nagy István Mogyo­róssy Náci Fűszer és Gyarmatáru [...] könyvkereskedés Reskó Kálmánné Kálin Dezső Feuer Miksa Borbély Sámuel Föl­des Márton [...]
39. 1936-07-31 / 175. szám
[...] és Matus János bátyját Matus Istvánt Az embereken valami megfoghat tatlan [...] szavazóbírák A vádhatóságot dr Vernes István kir ügyészségi alelnök képviseli míg [...] hogy az egész gyilkosságot Matus István ter vezte ki Matus István azonban szemébe mondotta a megátalkodott [...] térő olcsó vásárlási alkalom a FEUER MIKSA Excelsior gyár egyedárusítója Városházépület [...]
40. 1939-08-15 / 184. szám
[...] ke lengyen porain Dr Murányi István és felesége Schőnflug Klára dr [...] Féláru utazás Budapestre A Szent István ünnepségek alkal­mából ezévben is félárú [...] Gvörgy gyógyszertár Kállai u Szent István u szolgáltatja ki a gyógy­szereket [...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Városbízépület Húsz pengőben állapították [...]