30 találat (0,159 másodperc)

Találatok

2. 7. szám • Egyesületi és műszaki hírek (335. oldal)
[...] március 25 i előadóülésén dr Kerese István és Grőbler András a gázkromatográfiás [...] Cukorgyár szennyvizének többirányú hasznosítása liakonezay István Gyula város csatornázása ós szennyvíztisztítása [...] György A halofil makrovegetáció Kiss István Álgológiai viszonyok Gaál Dániel Rhizopoda [...]
3. Finály István dr.: Vízmennyiségmérés mérőbukóval (43. oldal)
[...] mérőbukóval írta Dr Kendi Finály István Hivatkozván Dr Mádai Lajosnak a [...] hozzám intézett mérési adatokra vonatkozó kérése folytán szereztem róla tudomást
4. 6. szám (_2. oldal)
[...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG [...] SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VAJDA JÓZSEF VARRÓ ISTVÁN VÁGÁS ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ID ZIEGLER KÁROLY ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr Schréter Zoltán [...] A szennyvizek elkeveredése fo­lyóban 278 Kerese János Bikfalvi István Irányítástechnika a víz és szennyvíztisztítás [...]
5. 7. szám (_2. oldal)
[...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG [...] MOLCSÁNYI ENDRE MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN PAPP SZILÁRD SCHMIDT E RÓBERT [...] SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VAJDA JÓZSEF VARRÓ ISTVÁN VÁGÁS ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ID ZIEGLER KÁROLY [...] és a hatékony árvízvédekezés 327 Kerese János A pH mórós és [...]
6. 3. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (192. oldal)
[...] irányítástechnikájáról tartott előadást Vita­vezető volt Kerese János A Közép dunántúli Területi [...] vízminőség szabályo­zás a könnyűfémműben Kiss István A vízminőség szabályozás kapcsolata az [...] vízellátás céljaira építi A Széchenyi István Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola névadó [...] arról hogy az iskolát Széchenyi Istvánról a Tisza szabályozásának kezdeményezőjéről nevezték
7. 1. szám, április • EGYESÜLETI HÍREK, ESEMÉNYEK • Dr. Csekő Géza: Beszámoló tagtársaink külföldi útjairól és külföldi szakemberek látogatásairól (1980-1985) (1_37. oldal)
[...] I I a aj Licskó István Űj technológiai eljárások magas szeny­nyezettségi [...] Energiatakarékosság a szennyvíztisztí­tásban Szovjetunió 1984 Kerese János Aerob fokozat energiatakarékos irányí­tása [...] Ausztria 1983 Vízépítőipari Szakosztály Fogarasi István Korszerű alapozási megoldások ked­vezőtlen talajviszonyok [...]
8. Tanulmányok (93. oldal)
[...] Kelemen Lászl ó­Szépkuti Lajo s­Illés István AZ IPARI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE ÉS [...] HEGY SZIKLAODUI BUDAŐRS HATÁRÁBAN 1938 Kerese János Bikfalvi Istvá n IRÁNYÍTÁSTECHNIKA [...]
10. 4. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (191. oldal)
[...] műszaki hírek Rovatvezető DE VÁGÁS ISTVÁN Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály [...] dr Musu­lin Béla ós Harsányi István A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály [...] nyitotta meg majd dr íjjas István az ágazati számítástechnika hazai helyzetét [...] bemutatót rendezett Az elhangzott előadások Kerese János Csermely Sándor Szennyvíztisztító telepek [...]
11. 12. szám • Egyesületi és műszaki hírek (563. oldal)
[...] Simády Béla távollétében dr Vágás István A Tisza szabályozás gazdaságpolitikai szerepe [...] Gyöngyös városok vízbeszerzési lehetőségei Oláh István A Mélyépítési Tervező Vállalat szerepe a vízművek fejlesztésében Kerese János dr Bikkfalvi István Eger Északi Vízmű automatikájának jelzőberendezéseinek [...] rendezett Ezen Horváth János Kővári István és Kuncze István a keszthelyi lápi szennyvízelhelyezés tapasztalatairól [...]
12. 11. szám • Tóth István: A szennyvíztisztításhoz szükséges gépi berendezések és technológiai folyamatszabályozó elemek gyártmányfejlesztésének helyzete és jövője (523. oldal)
[...] 12 640 12 T 2 Kerese János Bikkfalvi István Automatizálás a vízgazdálkodásban 1970 V 1 ZDOK 3 Bikkfalvi István Irányítástechnika a víz és szenny­víztisztítás [...] 9 4 Nagy Lajos Tóth István Vízközművek gépészeti berendezéseinek fejlesztése Magyar [...]
13. 6. szám (_2. oldal)
[...] kül­földre tervezett vízkezelő berendezések 263 Kerese János A víztisztítási technológiák üzem­irányításának fejlődése 266 Tóth István A MÉLYÉPTERV együttműködése a vízgépészeti [...]
14. 2. szám • Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai (2_9. oldal)
[...] pihenni tudjon 8 30 Kovács István értesíti B újfalut Nyíregyházáról 10000 [...] el Csökmőre és jelentkezzenek Navracsics Istvánnál Csatornaőrök Dó­zsa Mihály Dózsa Gábor [...] Szeghalomban a gáton vártuk Ambrus Istvánnal a Hajdú­Bihar megyei Területi Bizottság [...] a IV védelemvezetőnek Igazgató kar­társ kérése hogy Törőcsik Gyula főmérnök menjen [...]
15. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (63. oldal)
[...] i előadó ülésén dr Kontur István Hidrológiai előrejelzéseiújabb módszerei kisvizgyvjtő­k iin [...] j Hflrás és dr suffa István A Szegedi Területi Szervezet I [...] rendezték előadó ülésüket amelyen Fekete István Beszélgetés a Bent ele monostor [...] tartott ismertetőt Felkért hozzá­szóló volt Kerese János A Somogy megyei Területi [...]
16. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (279. oldal)
[...] meg tanulmány Dávid László Oroszlány István Iritz László Szöllősi Nagy András [...] Attila Sá­torhelyi Tamás Nagy Gcza Kerese János cs Tóth István tollából A kockázat szerepével a [...] körfolyamat egy sztohasztikus mo­delljét Kontúr István állította elő A vízigény kielégítés [...]
17. 7. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (334. oldal)
[...] 1970 március 25 i vita­iilósón Kerese János a szennyvíztisztítási technológiák által felvetett szabályozás technikai problémákról Bik­falvi István pedig az impulzus üzemű szabályozásról [...] éves tá­rozómedencék méretezéséről dr Zsuffa István pedig a többéves kiegyenlítésű tározók [...] elő Winter János ós Kontúr István Az előadók szólottak a talajvízjárás [...]
18. 9. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (431. oldal)
[...] Blum Anna líikl al vi István Kerese János és Szolnoky Elemér vitaindítója [...] 13 i vitaülésén dr Vágás István Szeged és környéke vízgazdálkodási kérdéseiről [...] tartotta Ezt követően dr Szabolcs István A talajvíz­szint mélységének jelentősége az Alföld öntözésnél és dr Oroszlány István A vízgazdálkodás színvonalának eme­lése a [...]
19. 4. szám • Papp Ferenc: Az öntöző vállalatok (1948. március 18–1956. július 1.) (4_4. oldal)
[...] szö­vetkezetek és a megyei Pártbizottság kérése és döntése a­lapján Az FM [...] db 10 egys úszómű Fülöp István Tiszasüly­Sajfok 4 db 10 egys [...] akna dízel motor Ifj Cselényi István centrifugál szivattyú Kőtelek 2 db [...]
20. 2. szám • Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai (2_7. oldal)
[...] a debreceni repülőtérhez fordult helikop­ter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére E­redménytelen 0 35 Ambrus István a TB elnöke értesítette B [...] utakat biztosítsák 0 45 Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi [...] dolgozó mentésére 1 15 Ambrus István telefonon keresztül riasztotta Kiss Sándor [...]

 

  • 1
  • 2