Hidrológiai Közlöny 1981 (61. évfolyam)

12. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Balogh K.—Hertelendi E.: Természetes trícium Hidrológiai Közlömj 1981. 12. sz. 559 On the possibility of mass speetrometric tritium deterniination in natural waters by Balogh, K. and Hertélendy, E. In the first part of this paper the conventional met­hods of coneentrating and eounting tritium aetivities are reviewed, inciuding the time and experimentál work required to achieve the desired accuracy. The best ] >ro­portional oounters are eonsiderably more sensitive than the best seintillation oounters, but by coupling the liquid seintillation techniques with benzol synthesis, the sensitivity of the best Geiger or proportional oounters can be reaehed. Concentration of tritium by a faotor of 10 is faster by thermal diffusion and the enriehment faetor is better definéd than in the case of eleetrolysis. However, by electrolysis it is possible to run a large number of sample simultaneously with an accuraey of enriehment adequate for most purposes. In additiön, larger concentration have been achieved in praetice by electrolysis than by ther­mal diffusion., Therefore, electrolysis is preferred in the majority of laboratories. A new method differing from the conventional eoun­ting techniques, consists of determining the tritium activitv in natural waters by measuring the quantity of 3He förmed by the decay of tritium. The determi­nation of the tritium content by this method can be carried out through the following steps. 1. Sampling several litres of water in a vacuum vessel, removing its hélium content by repeated degassing. 2. Storing the degassed water for a time (from 1 week to se veral months) depending on its tritium content. 3. Connection of the storing vessel to the degassing and purification unit, collection and purification of the 3He förmed. 4. Introduction of the purified 3He into the statically operated mass spectrometer in order to determine its quantity. The 3He + ions can be counted by channeltron. Considering a 100 rnol sample of low activitv water (1TU) and 100 days as storing time, the current of 3I le + ions is greator bv more than 3 orders of magnitude than the nőise of the channeltron, and can thus be measured easily. 5. In a double-walled vacuum systern baked at liigli temperature the partiul pressure of hydrogen can be kept at 10-1 1 mbar if the hydrogen is continuously get­tered and crvogenically pumped. Under these experi­mentál conditions a set of possibly iinportant back­ground effects weroestitnated for the same water sample. 1. The 3He inflow during storage is less than 1 % of the 3He produced by the decay of tritium. 2. Ions of mass number 3 (HD + , H 3 + ) are förmed in the ion source from the hydrogen present in the vacuum chamber of the mass spectrometer. Their inteiiBity is less than 1 % of the 3He + current. 3. The high energy protons of eostuic radiation pro­duce 3He from the water during storage. This 3He is less than 2 % of the 3He förmed from the tritium. Based on the previous considerations the method suggested for tritium determination is considered easy to realize experimentally. The value of estitnated baek­ground effects can be decrqased by improving the appa­ratus and method, and by storing the sample under conditions protected from cosmic radiation. The method suggested can be expected to pro ve more sensitive than the conventional eounting techniques. For the investi­gation of high aetivity surface waters the eounting techniques are preferable. Egyesületi és műszaki hírek Rovatvezető: Dr. Vágás István A Hidraulikai ós Műszaki Hidrológiai Szakosztály a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztállyal ós a Magyar Agrártudományi Egyesület Növénytermesztési Társasága Mezőgazdasági Vízgazdálkoási Szakosztályá­val közösen 1981. április 27-én előadóülést rendezett, amelyen dr. Molnár György: ,,A függőleges vízforgalom alakulása egyes öntözőtelepek fedőrétegében" c. elő­adása hangzott el. Felkért hozzászóló volt Major Pál ós dr. Oroszlány István. A Heves megyei Területi Szervezet 1981. április 28-án Egerben előadó' ülést rendezett, amelyen Simon Lajos a regionális vízellátó rendszerek Heves megyei fejleszté­séről tartott előadást. A Vízépítőipari Szakosztály az Építéstudományi Egyesület Mérnöki-létesítményi' és Közműépítési Szak­osztályával közösen 1981. április 28-án előadó ülést rendezett, amelyen Bócz Károly a csatorna hálózatok felújításának építési módszereiről tartott előadást. A Hidrogeológiai Szakosztály a Vízellátási Szakosz­tállyal közösen 1981. április 29-én előadó ülést és hely­színi bemutatót rendezett Cegléden. A megnyitót Pataki Nándor, a Hidrogeológiai Szakosztály elnöke tar­totta. Ezt követően az alábbi előadásokra került sor: Dr Korim Kálmán: A Vízkutató ós Fúró Vállalat víz­kutatási és hidrológiai tevékenységének ismertetése. Borda László: Helyszíni bemutató ós filmvetítés kút­fúrásokról. Fürkész György: Csáposkutakkal kapcsolatos hidro­geológiai tapasztalatok. A Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet 1981. április 29-én Haján előadó ülést rendezett, amelyen Szíjjártó Tibor a vízellátás és csatornázás algériai helyzetét, Pintér Lajos pedig a völgyzárógátak üzemelésének algériai gépészeti megoldásait ismertette. A Szennyvíz Szakosztály 1981. április 29-i vitaülésén a következő előadások szerepeltek napirenden: Kerese János: Szennyvíztisztító telepek korszerű és gazdaságos irányítási rendszere. Sidó Szabolcs: Hazai középvárosok szennyvíztisztí­tási lehetőségeinek vizsgálata az ipari szennyezés fiigj, vényében. Bartha Miklós: Nyíregyháza szennyvíztisztítása­Vitavezető volt: dr. Bikfálvi István. Az első előadás­hoz felkért hozzászólóként szólt hozzá: Szabó Béla és Deák Ferenc. A Borsodi Területi Szervezet Hidrogeológiai Szakosz­tálya ós Ifjúsági Csoportja 1981. április 29-én Miskolcon előadó ülést rendezett, amelyen Szepesi András: „A ré­tegvíz elleni védekezés kérdései a Feketevölgy I. akna területén" c. előadása hangzott el. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály a Magyar­honi Földtani Társulat Mérnökgeológiai-, Építésföld­tani Szakosztályával, valamint a Magyar Kémikusok Egyesületével közösen 1981. április 27-én előadó ülést rendezett, amelynek előadásai a következők voltak: Horváth Zsolt—Levárdy Ferencné: Környezet-föld­tani vizsgálatok szerepe a kommunális hulladék- lera­kodóhelyek által okozott felszín alatti környezetszeny­nyezés csökkentésében. Horváth Zsolt—Moyzes Antal—Kenézlői László— Levárdy Ferencné—Bozsidár Gézáné: Felszín alatti szén­hidrogén-szennyezések komplex vizsgálata esettanul­mányok tükrében. A Borsodi Területi Szervezet Ipari Vízellátási és Szenny­víz Szakosztálya 1981. május 5-én Miskolcon ankétot rendeze tt Miskolc város ipari vízellátásáról. Az ankéton a MÉLYÉ PTEKV által készített tanulmánytervet Szabó Attila ismertette. Felkért hozzászólók voltak: Horváth László, Gergely László, Balázs László, Barkai Barnabás, dr. Hajós Gyula és Juhász János. A Békés megyei Területi Szervezet és a Szennyvíz Szakosztály a Békés megyei műszaki fejlesztési hónap keretében rendezte meg előadó ülését Gyulán „Inten­zifikálás a szennyvíztisztításban" címn lel 1981. május 6-án. Az ülés előadói voltak: dr. Benedek Pál és dr. Magó István Felkért hozzászólóként működtek közre: G. Standavári Erzsébet, Schalbert Géza és Sípos Béla (Kiskunhalas). A vitát Szondy Lajos vezette. (Folytatás az 572. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom