535 találat (0,064 másodperc)

Találatok

1. 1974-06-09 / 133. szám
[...] míg a Kék fényben szereplő Szaniszlónak csak másfél és lám az [...] is mit csinált ez a Szaniszló Ügyeskedett Mint ama termelőszövetkezet vezetősége [...] miért kell ebből ügyet csinálni Szaniszlót ha hagyják illetőleg ha hagyták [...] mint a kisebb és na­gyobb Szaniszlók összessége Persze nagyon leegysze­rűsítve de [...]
2. 1875-10-21 / 42. szám
[...] e jó tulajdonok ismeretlenek Ebner Sándor Megyei élet Heves és K [...] házakra parádés urakra cifra asszonyokra Szaniszló ur átgondolja számtalauszor a dictiót [...] juristák vagyunk Én Küküllöi Küküllöy Szaniszló vagyok lép fel Marci háta [...] szép dictió után mint a Szaniszlóé és ily szép menyecske kedvéért [...]
3. 2012-04-11 / 85. szám
[...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ SZANISZLÓ napja leó Az eredetileg Leonnak [...] a Ma­gyarországi Általános Mun­káspárt megalakításának szaniszló a szláv Stanislav névből alakult [...] 1842 ben meghalt Körösi Csorna Sándor magyar orien­talista és világutazó 1896 [...] aranyérmet 1900 ban született Márai Sán­dor író költő újságíró 1905 ben [...]
4. 2016-04-11 / 84. szám
[...] A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Az eredetileg Leonnak [...] 100 leggyakoribb férfi név között szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A KATOLIKUS naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1956 [...]
5. 1977-07-27 / 175. szám
[...] La­katos Bana Boldizsár Edző Baloga Sándor Heves megye A Nagy Né­meth [...] Szász Debreceni D Váltósúly 1 Szaniszló DMTE 2 Tatos Bp Epitök [...] 10 ponttal A fel­ajánlott tiszteletdíjat Szaniszló Sándor a DMTE edzője kapta A [...]
6. 2014-04-11 / 85. szám
[...] 35 NYUGTA 4 06 LEÓ SZANISZLÓ GLÓRIA napja LEÓ Latin eredetű [...] ered­ményes körmönfont politi­zálás jellemzi őket szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] ben Darjeelingben el­hunyt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1896 [...]
7. 1972-07-02 / 154. szám
[...] Emlékéremmel tüntették ki az egri Szaniszló Zoltánt ÜBbreczeni Zoltán grafikai az [...] 30 án szabadságon volt itthon Szaniszló Zoltán Ellátogatott Kiskörére is ahol [...] part felől Tanár bácsi Ti Szaniszló Zoltán aki meg­hallotta a kiáltást [...] megyei Nyomda Vállalat ger Bródy Sándor utca szám Igazgató SOEYMOS JÓZSEF [...]
8. 2018-11-14 / 264. szám
[...] a helység felett lévő tornyába Szaniszló László polgármestertől megtudtuk hogy a [...] könyvtára Luzsi Mar­gó a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munka­társa [...] rá az úttestre az szabályos Szaniszló László Fotó MW Zenél és [...] Szövetsége Idősbarát Polgármester címet adományozott Szaniszló Lász­lónak a nyugdíjasok érdeké­ben végzett [...]
9. 2017-04-11 / 85. szám
[...] nak A költészet napja LEÓ SZANISZLÓ NAPJA LEÓ A Leonnak becézett [...] pápa Női alakja a Leona SZANISZLÓ A szláv Stanislav névből alakult [...] Leó napja A reformátusban Leó Szaniszló napja az evan­gélikusban Leó Szaniszló Glória napja a zsidóban pedig [...] 17 20 Exkluzív interjú Csányi Sándorral az MLSZ elnökével 17 40 [...]
10. 1991-05-18 / 115. szám
[...] Megyei Rendőr főkapitányság vezetője tájékoztat Szaniszló István Zsolt ha­tárőr a Ferihegy [...] ember Az imént említett előkészüle­tekről Szaniszló István Zsoltnak akkor legfeljebb csak [...] főtörzsőrmester A másodikban dr Farkas Sándor r őrnagy egri kapitány Kovács [...] hét óra előtt került szíjbilincs Sza­niszló István Zsolt kezére A Ka [...]
11. 1975-07-13 / 163. szám
[...] ki A vár termeit Poniatowsid Szaniszló Ágost a nagy tudo­mány és [...] hasonló pompájú rezidencia volt A Szaniszló kori állapot restau­rálására vonatkozó döntést [...] a legjele­sebb építőmesterek most a Szaniszló kori épületszámy egyik legszebb helyiségének [...] meg Szépirodal­mi 1975 E NAGY SÁNDOR Passuth László 1975 Július 15 [...]
12.
[...] Fürjes Sándorné női fodrász Hevesi Sándor betonáru készítő Béke u 97 [...] u 104 Füzesabonyi u 52 Szaniszló István kőműves Takács Lajos szennyvízszippantó [...] u 2 Gárdonyi u 12 Szaniszló József árufuvarozó Tomkó János villanyszerelő [...] 2 Deméndi u 28 Veres Sándor Füzesabonyi u 16 Új Tózsa [...]
13. 1929-08-13 / 133. szám
[...] le a füzesabony makiári or­szágúton Szaniszló János 40 éves káli la­kos [...] történt sem­mi bijuk ellenben a Szaniszló egyik lovát annyira összezúz­ták az [...] szereplőjét a mentők pedig beszállították Sza­niszló Jánost é 3 Balsai Gizellát [...] koszorút a sírra majd Halmay Sándor az Ipartestület titkára és Tóth [...]
14.
[...] Stendhal IV F osztálya Papp Sándor ig Barta Ida oszt f [...] Szakács Csilla Kovács Agnes IT Szaniszló Éva Kovács Ágnes m Kovách Katalin Szaniszló Mária Szécsi Judit Kozaróczy Teodóra [...]
15. 1982-11-12 / 266. szám
[...] kapott a torna gólkirálya Torgyik Sándor GYÖNGYSZÖV a legjobb kapus Bajuhovszki [...] A tolnaiak elismert mestere Sáth Sándor kiszúr­ta a lelátó alján ácsorgó [...] lehetőségei Balogh Pálmáról nyilatkozik edzője Szaniszló József A caracasi sportlövő vi­lágbajnokságon [...] az MHSZ KEK spor­tolójának edzője Szaniszló József nyilatkozott az MTI nek [...]
16. 2012-12-05 / 284. szám
[...] távot T 0 Közéletről újságírásról Szaniszló Ferenccel hatvan Szaniszló Ferenc az ismert külpolitikai újság­író [...] osztott meg hallgatóságával T 0 Szaniszló Ferenc volt a vendég Kevesebb [...] nyilvános könyv­tári ellátására a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 2013 [...]
17. 2000-06-05 / 130. szám
[...] Nád­udvari Horváth Játékos edző Soltész Sándor Gy halász Horváth Szabó Molnár [...] csa­pat Ifik 1 3 Soltész Sándor Ilyen hozzá­állással és ilyen játékosokkal [...] Ország Zs Bíró Ludvig Baranyi Szaniszló Berki Or­szág P Utasi A [...] Pogány ill Berki 11 esből Szaniszló Jók Bu­da a mezőny legjobbja [...]
18. 1934-09-11 / 172. szám
[...] ügy bogy bicskával rontott Jaksi Sándor­ra és öt helyen megsebesítette Jaksi [...] Misi Antal fmves Antal Tuza Sándor fmves Sándor Kis József fmves István Kanalas [...] Domány Róza htb József Weiszmann Sándor magántisztvi­selő Mária Szabó János fmves [...] v mázsáid 37 éves özv Szaniszló Sándor né 71 éves Nemoda József [...]
19.
[...] 14 órakor SZAKMÁBAN Előadó Bojtos Sándor 212 Ip tan int Február [...] 14 órakor SZAKBABAN Előadó Bojtos Sándor 212 Ip tan int Február [...] AZ ALKOHOLIZMUS ÉS BŰNÖZÉS Előadó Szaniszló Károly Mg Szakiskola MERRE TART [...] A SZOCIALIZMUSBAN 18 órakor Előadó Szaniszló Károly 12 sz isk Február [...]
20.
[...] 14 órakbr SZAKMÁBAN Előadó Bojtos Sándor 212 Ip tan int Február [...] 14 órakor SZAKBÄBAN Előadó Bojtos Sándor 212 Ip tan int Február [...] AZ ALKOHOLIZMUS ÉS BŰNÖZÉS Előadó Szaniszló Károly Mg Szakiskola MERRE TART [...] A SZOCIALIZMUSBAN 18 órakor Előadó Szaniszló Károly 12 sz isk Február [...]