Heves Megyei Hírlap, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

2012-04-02 / 78. szám

HEVES 2012. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ • XXIII. ÉVFOLYAM 78. SZÁM MEGYEI ARA: 140 FT. ELŐFIZETVE: 96 FT keresse A OLhu olíalon! KORMÁNYZATI MARKETINGRE Sh BIZALMAS MEGBÍZÁSOK OROSZLÁN SZÓN A HACKEREK ►e. oldal ELLEN HARCO E6Y PERCBEN Magyarok a magyarok ellen kerecsenden visszavágón csapott össze az Egri kistérség polgármeste­reiből álló válogatott a kárpátaljai tiszapéterfalvaiakkal. ^2. oldal A Hosplnvest után van élet A HATVANI kórház és a Hosplnvest frigye aligha volt sikertörténet, de úgy tűnik, meg­menekültek. ►4. OLDAL IDŐJÁRÁS Reggel még fol­tokban fagy, de délután már enyhe idő lesz. Je­lentős eső kizárt. 18 °C-ra számít­hatunk. ► 14. OLDAL Kősárkányok vetélkedése a kaptárkövek védetté nyilvánításá­nak hatvanas évek elejéig nyúló tör­ténete a végéhez közeledik. Rejtély, hogyan keletkeztek. ►s. oldal EKF-siker Debrecenben tízgólos különb­séggel nyert az Eszterházy KFSC-GloboSys női kézilabdacsa­pata a Hajdúság­ban. ►M. OLDAL ÜGYELET H SZERKESZTŐ: TEL: 30/548-9998 TERJESZTÉS: TEL: 80/513-646 30/430-3893 HIRDETÉS: TEL: 36/410-427 FAX: 36/513-630 Ön szívesen választ menüt étkezéskor? Azt választom, amit meg­Nem tetszenek az össze­Igen. mert olcsó. PILLANATFELVÉTEL Elfogynak a kiselsősök közoktatás Sok helyen össze kell vonni az alsó tagozatokat A legfrissebb adatok szerint tovább csökkent a születések száma megyénkben. Az iskolai beiratkozásokon kiderült: egyre kevesebb az elsős. Később jött, de intenzívebb lesz pollenszezon Az allergiások zöme el sem megy az orvoshoz Az enyhe januári időjárás miatt visszavetették a virágzást. Emi- ilyen például a mogyoró -pol- volna a mostam tél, mint ami- a hazánkban elsőként virágzás- att idén az átlagosnál valamivel lentermelése. Ezek már elvirá- lyennek indult, a növények ha- nak induló fa, az éger már janu- később, csak márciusban in- goztak, jelenleg a ciprus- és ti- marabb virágzásnak indultak árban elkezdte szórni pollenje- dúlt meg a legkorábban virágzó szafafélék csúcsidőszakánál já- volna, de kevesebb pollent szőr­it, azonban a februári fagyok növények - az égeren kívül rank. Ha végig olyan enyhe lett tak volna a levegőbe, ►a. oldal HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Rácz István Tel: Schmitt-ügy: lemondott az egyetem rektora távozik Azonnali hatállyal tá­vozik a Semmelweis Egyetem rektori posztjáról Tulassay Ti­vadar. Indoklásában elmondta: az egyetemet magára hagyták Schmitt doktorija ügyében, személye olyan fokú bizalom- vesztést érzékel, ami az egye­temnek árthat. ^7 .oldal Határon túli középiskolák a találkozón EGER Tizenegy agrár- és keres­kedelmi szakközépiskola diák­jai és tanárai cseréltek tapasz­talatot a hétvégén Egerben. A Rákóczi Szövetség, Eger ön- kormányzata és az Egri Keres­kedelmi, Mezőgazdasági, Ven­déglátóipari Szakközépiskola közös rendezvénye egyúttal magyar-magyar találkozó is volt: hat intézmény képviselői a határon túlról érkeztek. Az is­kolák konzultációját egy bor- és pálinkaverseny egészítette ki. Negyvennyolc bor és hu­szonkilenc pálinka két szekci­óban versenyzett. V2. oldal VESZI A LAPOT? Hát ez nem jött be, marad a munka, mint kenyérkereset. Nem vitte el sen­ki a kétmilliárd feletti lottófőnyere­ményt a hétvégi számházáskor. Öt­milliónál is több szelvény tulajdono­sa reménykedett. Egyik ismerősöm elkeseredésében vett szelvényt, mert hónapok óta nem talál munkahe­lyet. Tegnap mesélte: álmában ő volt a nyertes, övé volt a kétmilliárd. Eb­ben a tudatban, de természetesen csak álmában berontott a korábbi főnöke irodájába. És osztott. No, nem pénzt, hanem az indulatait, ke­serűségét olvasta az egykori kenyér­adó fejére. A nyeremény-összefogla­lót látva az álma továbbra is álom marad. Halmozódik, (g.r.) Virágvasárnap az ifjúság ünnepe is szentmise Az érsek vezette a húsvéti előkészületet jelentő szertartást- Szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel előkészítettük a húsvétra - fogalmazta meg a bazilikában dr. Ternyák Csa­ba egri érsek a virágvasárnap üzenetét. A főpap szerint Jézus a húsvét misztériumát akarta megtestesíteni, amikor fel­ment városába, Jeruzsálembe.- Üdvözlöm azokat a fiatalo­kat, akik elfogadták meghívá­somat, hiszen ma Jézussal együtt megyünk fel a szentély­be, és elkísérjük az úton, amely a magasba vezet- mondta, majd emlékeztetett: ezt a napot II. János Pál pápa tette az ifjúság ünnepévé. Az érsek külön köszöntötte a szeminárium nyílt napján részt vevőket, s azokat, akik bérmálkozásra és elsőáldozás­ra készülnek: rátok figyelünk, de nem csak szemünkkel te­kintünk rátok. A főpásztor a virágvasárnap hagyománya­inak megfelelően kérte Istent, hogy szentelje meg az ágakat. A szentmise további részé­ben a hívek olvasmányt hall­hattak Jeremiás próféta köny­véből, amelyben Isten Új Szö­vetséget ígér, valamint Isaiás próféta Jézusról szóló történe­téből. Szent Pál Philippiekhez írt levelének felolvasását köve- | tőén az érsek az elsőáldozók § ígéretét vette, ők pedig elhe- | lyezték az oltáron tanúságtéte- 1 leiket. ■ S. B. S. Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztek a szertartáson Vasárnaptól viharjelzés a Tisza-tónál veszély Vasárnaptól ismét in­dul a balatoni-, a velencei-tavi, Tisza-tavi és Fertő tavi viharjel­zési szezon, amely október 31- ig tart. A jelzéseket az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharelőrejelző Obszer­vatóriumából adják ki. Az idén már a balatonihoz hasonló jel­zőlámpák működnek a Tisza- tónál is. A meteorológusok a lehető legkorszerűbb szak­mai és technikai eszközrend­szert használják: térinformati­kai megjelenítő rendszert, mű­hold-, radar- és villámfelderí­tő hálózatokat, az egyenletek megoldására pedig nagy telje­sítményű számítógépeket al­kalmaznak. ■ Sz. R. számolgatnak, és azon törik a fejüket, hogy miként menthe­tik meg a településeiken las­sacskán elnéptelenedő oktatá­si intézményeiket. ►2. oldal Megyénkben akad olyan te­lepülés, ahol idén szeptember­ben egyetlen elsős kisdiák sem kezdi meg tanulmányait. A fenntartók folyamatosan száma. A még működő megyei iskolákban kénytelenek össze­vonni az alsó tagozatos osztá­lyokat, ám ez is csak átmeneti megoldás. Megyénk általános iskoláiban lezajlottak a beiratkozások. A legtöbb településen azzal szembesültek, hogy alaposan megfogyatkozott a kiselsősök

Next

/
Oldalképek
Tartalom