Heves Megyei Hírlap, 2012. december (23. évfolyam, 281-304. szám)

2012-12-01 / 281. szám

I"I HEVES 2012. december 1., szombat* XXIII. évfolyam 281. szám MEGYEI HIR1AP Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft HM MHMMI HIRDETÉS IDŐJÁRÁS Több-keveseuu napsütésre szá­míthatunk, majd délután, este megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nappal 8 fok is lehet. ► 15. OLDAL Szemerén szánt a művész A gyermekkori vágya már telje­sült, van piros traktor Bukta Im­re mezőszemerei portáján. >5. OLDAL A példamutatók elismerése Átadták a több mint 20 éve ala­pított „Heves Me­gyéért” kitüntető díjakat a megye­házán. ► 2. OLDAL SZERKESZTŐ: 30/555-9813 TERJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 Megnyitották, bezárták átalakítás Jövő év elejére ígérik a műemlék siroki vár újranyitását A sirokiak az idegenforgalom fellendülését várják a szépen felújított vártól. Erre a bezárt létesítmény aligha nyújt lehetőséget. Igen, ez erkölcsi kérdés. Szükség van-e Gyermekek Átmeneti Otthonára? Csak, ha nem veszteséges működtetni. Más lehetőséget is meg kell vizsgálni. Sírokban idén szeptemberben adták át a 365 millió forintos beruházással szépen felújí­tott műemléki várat. A térség egyik legvonzóbb turisztikai látványosságát sokan kere­sik fel a nyitás óta, azonban csalódniuk kell. Néhány he­te egy tábla tájékoztatja őket arról, hogy a felső vár és a kiállítóhely nem látogatható. Szerkesztőségünket többen hívták a kéréssel: nézzünk utána, mi az oka az érthetet­len döntésnek. Megkérdez­tük a község polgármesterét, Lakatos Istvánt, mi az oka e fejleménynek, ám nem sok konkrétumot tudott mondani. Az önkormányzat csupán egy néhány soros levelet kapott a fenntartótól, hogy átmeneti időre be kell zárni a létesít­ményt. Némi nyomozás után kiderítettük, mi a bezárás oka, s hogy mikor lesz újra látogat­ható a műemlék. Az okok között mindenképp megemlítendő az a tény, hogy október 31-étől megszűnt a siroki várat is kezelő Műem­lékek Nemzeti Gondoksága (MNG). Tudvalevő, hogy éve­ken át e szervezet felügyelte a létesítményt, s gondos gazda módjára a felújításhoz szüksé­ges több száz milliós európai uniós támogatásra1 is sikerrel pályázott. Az eredmények el­lenére az MNG-t mégis egy tollvonással megszüntették, pontosabban átalakították. A Heves Megyei Kormány- hivatal igazgatója, Demeter András a siroki vár újra- nyitásával kapcsolatban el­mondta: a vár a szeptemberi ünnepélyes átadást követően „próbaüzemben” fogadta a vendégeket. A projektért fele­lős MNG által beadott haszná­latbavételi engedélykérelem nyomán indult hatósági el­járás még folyamatban van. A kérelmet Pétervására jegy­zőjéhez, mint elsőfokú építési hatósághoz nyújtották be, a Heves Megyei Kormányhiva­tal Hatósági Főosztályának Örökségvédelmi Osztálya az eljárásban szakhatóságként jár majd el. A határozat jog­erőre emelkedése jövő év ele­jére várható. ►a. oldal HIRDETÉS ÜNNEPI MEGLEPETÉS!-30-50% a kijelölt MONA LISA” es /~\ elco­s f családokra, dzsekikre.' valamint Braga kabátokra. Várjuk szeretettel az Agria Park 1 emeletén. Az egri platánt választották az Ev fájává győzelem Az egri termálfür­dőben álló keleti platán nyerte el 2012-ben az „Év fájá’-díjat az Ökotárs Alapítvány által idén harmadszor meghirdetett vetélkedőben. A fákat népsze­rűsítő mozgalom célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a környezettudatosságra. Idén 60 fát neveztek, kö­zülük 13 jutott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrijének döntése alapján. A döntőben már csak a közön­ség voksolt: nyilvános, online szavazással választhatták meg az „Év fáját”, a mintegy 250 éves egri platánt. «G. R. Az egri fára szavaztak a legtöbben VESZI A LAPOT? Nem titok, örülünk az olvasói levelek­nek. Számtalanszor érkezik a szer­kesztőségünkhöz egy-egy érdekes tör­ténet, s kapunk kritikát is bőven, ami szintén fontos, lévén tanul belőle az ember. Megesik azonban, hogy nem tudjuk eldönteni, komolyan gondol- ta-e a szerző mindazt, amit nekünk küldött. Volt, aki az egri Szépasszony- völgyben futkározó, minden bizonnyal jó szándékú fantomról írt nem is olyan régen, a minap pedig verset rej­tett egy boríték. A poémában értelmet­len szavak is voltak, s végig a szabad vers formát követte: az alkotó nem ügyelt sem rímre, sem ritmusra. Barátom intelme jutott eszembe: „at­tól, hogy senki nem ért meg, még nem vagy művész”, (p. a.) 9 ni 0865 910066 12281 A szakképzés modem bázisa TISZK Gyakorlati képzőhely is épült az iskola mellett Lezárult pénteken az AGRIA Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) közel egy- milliárd forintos projektje. A program leglátványosabb ele­me a központi épület, amely­ben mind a középfokú, mind a felsőfokú szakképzés szá­mára biztosítanak gyakorlati képzési lehetőséget. A közel 2000 négyzetméter hasznos alapterületű komplexum két objektumot jelent: a Bartók té­ri A épületben egy multifunk­ciós, oktatásra is alkalmas rendezvényteret és tanbüfét hoztak létre, míg a Trinitárius út felőli B épületben egyebek között tankonyha és tanétte­rem is található. ► 2. oldal A korszerű komplexumban rendezvényteret is kialakítottak Ha advent, akkor újra vásár az egri Dobó téren hangulat - Még fényesebb lesz az advent az egri Dobó téren, mint korábban, ráadásul az ünnepi hangulathoz jobban il­leszkedő színpadot állítottunk fel az idén - mondta Várkonyi György, az Evat Zrt. vezérigaz­gatója annak apropóján, hogy tegnap délután az árusok már birtokba vették a teret, s meg­nyitott a karácsonyi vásár. Czakó Tündétől, a vásárt ren­dező Evat előadójától megtud­tuk, az idén is csak olyan áru­sokat engedtek a város főterére, akik színvonalas, minőségi, az ünnephez illeszkedő terméke­ket kínálnak. A 27 faházban árusítanak szaloncukrot, kéz­műves textíliákat, minőségi gyermekjátékokat, kerámia termékeket többek között, de a már megszokott, meleg ételt kínáló vendéglátók sem hiá­nyoznak majd. A szervezők arról is gondoskodnak, hogy a karácsonyi vásárban elfáradt emberek ne fagyoskodjanak: e célra kialakított hordók tüzénél melegíthetik kezüket. Czakó Tünde rámutatott: a tér egységes díszítését a va­gyonkezelő cég szakemberre bízta, a faházak belső dekoráci­ójánál is ügyeltek az egységes hangulatra. Az árusok jelent­kezésekor előnyben részesítet­ték azokat, akik korábban már bizonyították, szolgáltatásuk méltó a helyszínhez. M. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom