28. oldal, 560 találat (0,148 másodperc)

Találatok

541.
[...] 125 125 P t Kürtös Sándorért Sólyom Mihályért Wittner Józsefért 100 [...] díjat a Horthy kollégiumban Kühn Szaniszló ciszterci diákszövetségi központi titkár ur [...]
542. (93. oldal)
[...] 3 3 3 1 Pál Sándor éi pb 1 1 2 [...] 2 3 3 1 Plech Szaniszló éi j ó 2 3 [...]
543.
[...] 1 2 1 15 Grimm Szaniszló 1 1 2 2 2 [...] 2 2 2 2 Paray Sándor 1 2 3 2 2 [...]
544.
[...] 3 2 4 50 Czúm Sándor 2 3 2 2 4 [...] 1 2 4 50 Róka Szaniszló 2 2 1 3 3 [...]
545.
[...] Marádi András Orbán László Pataky Sándor Pálházay László Petrásy Tibor 30 [...] István ev Simon László 35 Szaniszló István Szilágyi László Szombathy Tibor [...]
546.
[...] t 14 Kégel Árpádné szül Szaniszló Ella alapitvány Alaptőke 3000 kor [...] VII o t 19 Zvarinyi Sándör alapitvány Alaptőke 617 kor 21 [...]
547. (43. oldal)
[...] e igjó 11 37 Pavlicsek Szaniszló r k 2 2 3 [...] e m 20 63 Kolba Sándor r k 2 1 3 [...]
548. (162. oldal)
[...] A lélek halhatatlansága Dr Halász Sándor Kelementől 33 1 1886 7 [...] történetéhez a XVIII században Villányi Szaniszlótól 44 1 1891 2 Esztergommegye [...] közállapota 1684 1714 ig Villányi Sza­niszlótól 100 1 1892 3 Pannónia [...]
549. Érettségi vizsgálatok (128. oldal)
[...] 2 Serly Ferenc és Zsigmond Sándor jól érett 4 Dobránszky Béla Griszháber László Uhl Ferenc Vetzák Sándor érett 4 Atyim György Friedl [...] gyalog 2 Ermihályfalvából 1 vonattal Szaniszlóból 9 vonattal Reszegéből vonattal 2 [...]
550. (48. oldal)
[...] Barna László Farkas László Kiss Sándor Kollmann Vilmos Sali Emil Sántha [...] o t Könyv­jutalmat kapott Bán Sándor V o t Domonkos László [...] Imre VI o t Csernák Szaniszlö vezetőtanár 6 Turul bélyegkör A [...]
551.
[...] nyilvános H 13 202 Zaránszky Szaniszlónak históriai földképe Helyt 13 007 [...] módja Helyt 13 882 Deák Sándor latin szókötése Helyt 13 068 [...]
552.
[...] István gróf és családja Ujfalussy Sándor cs k kamarás és alispán [...] ki mellett dr Jordán Károly szaniszlói Kovács Lajos csanálosi plébánosok és [...]
553. (116. oldal)
[...] IV o t 7 Sík Sándor A Krisztus királyhoz Szavaló­kórus 8 [...] Szent Bernáínak és Kosztka Szent Szaniszlónak a hallgatók szeme elé állí­tásával [...]
554. (78. oldal)
[...] között hallgatott beszéd után Karle Sándor h igazgató üdvözölte meghatódva az [...] Francsics Norbertet Méry Etelt Villányi Szaniszlót Pünkösdvasárnapján a Benjáminok jöttek össze [...]
555.
[...] o t 3 Dr Stenczel Sándor ösztöndíj Alaptőke 1000 frt Jelenlegi [...] t 14 Kégel Árpádné szül Szaniszlo Ella alapítvány Alaptőke 3000 K [...]
556. (63. oldal)
[...] való jó szerzetes tanárnak Kühn Szaniszlónak aki ebben az érdekben nagy [...] Hegedűs István hírlapíró Buda­pest Herbály Sándor kir közjegyzőjelölf Eger Hirtelen István [...]
557. I. A főgimázium története az 1913—14. iskolai évben (8. oldal)
[...] és Mellán Ferenc IV Ruff Sán­dor és Vadai Árpád 111 Mailender [...] Márton II Szántai József I Szaniszlóról 12 km Hajas János I [...]
558. (8. oldal)
[...] Zirczről Mayer Móricot és Kühn Szaniszlót Budapestről A lemondott Kovács Emil [...] Gyula áll főreálisk és Csokonai Sándor Pius alap főgimn tornatanár úrak [...]
559. Tartalom (27. oldal)
[...] Kiss Endre Budapest Konkolyi Thege Sándor Komárom 1 2 I 3 [...] 3 3 3 3 3 Szaniszlö Ferencz Péczel Pest in 1 [...]
560.
[...] lőn czendességbe A végéről Thordán Szaniszlo Sz Mihal más napiján Eszt [...] szemben Szerencsés voltával csaknem Nagy Sándorral Követ vete éltében Annyira szerencse [...]