Református főgimnázium, Nagykőrös, 1895

Tartalom

27 VIII. osztály. Sorszám A tanuló neve, vallása, születéshelye, megyéje. Magaviselet \ Szorgalom jj Vallástan ' Magyarnyelv Latinnyelv f Görögnyelv jj Németnyelv j Történelem j Természettan Mennyiségtan ’ Bölcsészet jj Torna 1 Franczia nyelv | | Ált. osztályzat j Bakonyi Endre Telekd, Somogyin. 1 3 3 9 2 2 3 3 3 3 3 2 3 Boros Lajos Tószeg. Pest-in. 1 2 1 I I 2 3 2 2 3 2 2 — 3 Deutsch Jenő izr. 1 I 1 i 1 I 1 I í 1 I 2 — 1 Fiers Gyula Vár-palota, Veszpr-m. 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 — 3 5 Godán István Szeghalom, Békésm. 1 __2 2 2 8 3 3 3 3 3 3 T — 3 Kanitz Manó izr. Budapest 1 e T 3 3 3 1 3 3 3 3 3 — 3 Kenyeres Balázs 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 — — 3 H. Kiss Endre, Budapest . Konkolyi Thege Sándor Komárom. 1 2 I 3 2 3 3 3 3 3 3 2 — 3 Komárom-m. 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 — 3 10 Kontra Aladár Zámoly, Fehér-m. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 Koszté Emil gör. kel. M.-Csanád. Knlifay László G.-Szt.-György 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 — 3 Bars-m. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 — 2 Küpry Kálmán Pásztó, Ileves-m. 1 I 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 — 3 Makai Lajos Abony, Pest-in. 1 2 I 1 3 3 _2 2 3 2 2 2 — 3 15 Miskolczy József Szt-Káta Pestm. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 Neu Marton izr. Papp Ferencz Schlesinger Jakab izr. Gyöngyös, 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 T 3 3 Heves-m. Seiler Adolf izr. Gyöngyös, I 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 — 3 ‘20 Heves-m. 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 3 — 3 Szabó József Pál konya, Baranyam. 1 2 3 3 ‘) ö 3 9 3 3 3 3 3 — 3 Szaniszlö Ferencz Péczel, Pest-in. 1 _2 1 2 1 1 9 9 1 2 i 9 — 2 Szánthó Pál Laczháza, Pest-in. Székely Béla izr. Szentes, 1 2 2 0 f) 2 3 2 3 3 2 2 CJ 2 — 3 Csongrád-m. Székely József izr. Szentes, 1 2 2 ö 3 3 3 3 3 0 f) 3 2 — 3 Csongrád-m. 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 — 3 25 Török Pál, ág. h. 1 1 í 1 2 1 1 I 1 2 1 í i 2 Varga Aladár . Magántanuló : 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 ■ 3 Székely Aladár ág. h. Budapest. — — 3 3 2 3 3 2 3 0 ö 3 — — 3 Jegyzet. A mely növendék neve után nincs kitéve a vallás, ott ev. ref. vallás; a hol pedig a születéshely nincs kitéve, ott Nagy-Körös értendő, m. - megye. Az érdemjegyek jelzésére használtatik: a) magaviseletre: 1 ~ jó, 2 = szabályszerű, 3 = kevésbé szabályszerű. b) szorgalomra: 1 kitartó, 2 — változó, 3 csekély, 4= semmi. c) az előmenetelre: 1 jeles, 2 jó. 3 - elégséges,4 elégtelen. Vallásfelekezetek jelzése: a) ág. h. ágostai hitvallású. b) rk. vagy róm. kath. = római katholikus. c) g. k. vagy gör. kel. = görög keleti. d) izr. = izraelita vallású. A kiknek osztályzatuk nincs: évközben kimaradtak, vagy vizsgálatot nem tettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom