Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1931

93 IV. OSZTÁLY. Osztályfőnök: BAKSA KRISTÓF. A tanuló neve Magaviselet g C C X Magyar nyelv R < c g £ indí 13 G <D s 'U z Történelem “ | in tá N «T 2 SO * Természetrajz cS. 1 i k c CQ *OA Ü3 *>> G G V S N ’oT Ö Testgyakorlás Német társ. j?| k .t. ^6 <u G 'W Bajnok Jenő............................... j ó 2 2 3 2 2 2 2 3 i 2 3 _ Balassa Iván, ref........................ p i. 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 — — Balázs Andor, éi......................... jó 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 — í Bálint Andor, i........................... j ó 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 — í 5 Bernárd Jenő, éi.................■ . p l. 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 — — Berta Mihály........................... p l. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — — Bőhm Ernő, éi............................ pl . 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 — Ebneíh József, ji ......................... jó 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 — — E isenmann Domonkos .... szb. 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 — — 10 Endrész József........................ jó 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 — — Evetovics Elemér.................... jó 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 — — F abianics Lóránt.................... pl . 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 — — Fehér Jeremiás........................ j ó 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 — — Fejér Gyula............................... jó 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 — — 1 5 Fluck Gusztáv........................... j ó 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 — — Gömöry László........................ jó 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 — Haris Károly, ji .......................... p l. 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 — — Haspel Oszkár........................ jó 2 3 4 3 3 2 3 3 2 1 3 — Kaldau Alajos........................... jó 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 — — 2 0 Kautsky Emil . . ................ p l. 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 — Kádár László, ref., ji. . jó 1 2 3 3 2 1 2 3 2 1 — — Kerecsendi Pál........................ pl. 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 — — Konszky András, éi.................. pl . 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 — í Kormos Bernát........................ jó 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 — í 25 Kovách György, éi..................... p l. 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 — — Kovács János........................... pl . 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 — — Kovács Lajos ........................... jó 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 — — Kov ács László ........................ p l. 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 — í Kovács Miklós........................ pl. 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 — — 30 Kovács Vilmos, ji...................... p l. 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 — — Krajzler Lajos, éi....................... pl . 1 1 2 2 2 1 1 1 I 1 — í Kulcsár Gyula........................... j ó 1 2 3 3 2 1 1 3 3 1 — — Lakos István, ji.......................... j ó 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 — — Lezák Gyula............................ jó 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 — — 35 Lévay György........................... j ó r 3 3 3 2 1 3 2 1 1 — — Lovniczky József .................... j ó 2 3 3 4 3 2 3 2 2 1 — — Mentusz Endre........................ pl . í 3 3 3 2 2 3 3 3 — — — Mezey László........................... jó í 1 1 2 1 1 1 2 2 1 — — Mikó Ferenc, éi.......................... pl. í 1 2 2 1 1 1 2 1 1 — í 40 Mikulecz László, ö., éi. ... pl. í 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 — Molnár Mihály........................ jó í 2 2 2 2 2 2 3 2 1 — í Nagy Endre............................... j ó 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 — — Nagy János............................... pl . 1 2 2 2 1 1 2 2 2 — — — Orosz István........................... j ó 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 — — 45 Patkó András........................... jó 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 — — Pál Sándor, éi............................. pb 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 — Párniczky György, éi ................ j ó 1 2 3 3 2 2 2 3 3 1 — — Plech Szaniszló, éi.................... j ó 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom