Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1931

A CISZTERCI REND EGRI SZENT BERNÁT-GIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1931—1932. ISKOLAI ÉVRŐL. * KÖZLI KÜRTI MENYHÉRT DR. C. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, IGAZGATÓ. EGER NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom