Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1940

Érettségi vizsgálatok

Érettségi vizsgálatok. Az évvégi érettségi vizsgálatra jelentkezett 11, akik mind teljes érettségit tettek. Az érettségi Írásbeli vizsgálatot május hó 16, 17, ós 18-án tartottuk meg. 1. Magyar tétel : a) A hazafias fájdalom költésze­tünkben. (Irodalmi,) b) Széchenyi és Kossuth szereplése közötti párhu­zam. (Történelem). Jelesen dolgozott 2, jól 5, elégségesen 4, elégtelen —, 2. Latin tétel: M. Tulli Ciceronis: De officius II. 3. 11—14. Jelesen dolgozott: 1, jól 3, elégségesen 5, elégtelen 2. 3 Német tétel: A burgonya és a do­hány. Jól dolgozott: 1. 4. Francia tétel : Az oroszlán látogatása. Jól dolgozott 1. 5. Román tétel: Egy kis hős. Jelesen dolgozott 6, jól 3, elégtelen —. A szóbeli vizsgálat junius 16 és 17-én folyt le dr. Pauka Tibor a kassai tankerület kir. főigazgatósági középiskolai szakelőadó ur elnök­lete alatt a következő eredménnyel. Kitüntetéssel érett: 1 (Asztalos András), jelesen érett 2 (Serly Ferenc és Zsigmond Sándor), jól érett 4 (Dobránszky Béla. Griszháber László, Uhl Ferenc, Vetzák Sándor), érett 4 (Atyim György, Friedl Pál, Kiss Zoltán, Nonn Gyula) = 11. Ezek pályaválasztása : katona 2, pap 1, vasutas 2, csendőr 1, mér­nök 2, postás 1, gyógyszerész 4, jogász 1=11, Bejáró tanulók: Kaplouyból gyalog 3, Börvelyből vonattal 3, Kálmándból vonattal ß, Csanálosból 1 kerékpáron, Klára majorból gyalog 2, Ermihályfalvából 1 vonattal, Szaniszlóból 9 vonattal, Reszegéből vonattal 2, Gencsből kerékpáron 1, Déganfeld tanyáról vonattal 2. Összesen 40 tanuló.

Next

/
Oldalképek
Tartalom