Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1856

\ 38 Helytartósághoz évkönyvek küldendők. H. 3585. .enstein János kizáratása. Helyt. 3153. ivrach Antal kizáratása. Helyt. 5482. Paralel osztályok fölállítása. Helyt. 8115. Mária Terézia és Váci alapítvány féle ösztöndíjak. Helyt. 8109. „Grundriss der Botanik für Schulen." Helyt. 4831. Ösztöndíjasok nevei. Helyt. 8109. Evang. gymnasiumok felhatalmazása magántanulói vizsga-ügyben. Helyt. 3503. A tanároknak vizsgaletétele. Helyt. 4144. Dlabács-féle győri árva ösztöndíjasok. Helyt. 3454. Petrovics Ferdinánd kizáratása. Helyt. 7998. Új ösztöndíjasok nevei. Helyt. 8541. Kassai ker. föelemi tanintézetek. Helyt. 7368. „Übersichtstafeln zur Statistik." Helyt. 10,015. Kizárt tanulók nevei. Helyt. 10,476. „Leitfaden der Mineralogie und Geognosie." Helyt. 10,612. „Griechisches Elementarbuch." Helyt. 14,457. Érettségi vizsgákra nézve megújittatik az 1856-ki rendelet. Helyt. 12,417. Hillardt-féle mértani táblák. Helyt. 12,247. Dobrovszky László kizáratása. Helyt. 13,029. Fölvételi mód a bécsi katonai vagy polgári állatgyógyintézetbe. Helyt. 11,791. Tomsa Simon kizáratása. Helyt. 13,206. Rozsnyói evang. gymnasium nyilvános. H. 13,202. Zaránszky Szaniszlónak históriai földképe. Helyt. 13,007. r Érettségi vizsga napok közöltetnek. Helyt. 13,387. Az iskolai pénz kezelése módja. Helyt. 13,882. Deák Sándor latin szókötése. Helyt. 13,068. Triesti helytartósághoz évkönyvek küldendők. Helyt. 15,795. Győri árva ösztöndíj. Helyt. 15,647. „Physiotypia plantarum Austriacarum." Helyt. 15,835. „Lyturgik." Helyt. 16,262. Kizárt tanulók. Helyt. 17,299. Új ösztöndíjasok nevei. Helyt. 15,020. julius 12. Az Összes tanuló ifjúság névjegyzéke VIII. Osztályban: Kalmár Bertalan. Kalmár József. Bene Antal. Boromisza Márton. Bozóky Zsigmond. Caesar Gyula, 10. * Kotányi Károly, Uh. Krázl József. Kreutzberger Ferdinánd. 5. * Duka László, kir. ösztöndíjas. Endre Mihály. Endre Miklós. 15. * Rózsa Ferenc. * Plechl Szilárd. Réger Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom