Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1936

48 Az országos cserkészmunkából is kivettük a részünket. Az 1936. évi munkáért 650 jópont-jutalmat nyertünk. Az idén 1 taggal vettünk részt az országos őrsvezetői táboron a budapesti hárshegyi cserkészparkban. — Május 9-én a létszámnak megfelelően 1 őrssel indultunk az őrsi akadályversenyben. Felejthetetlen élményt szerzett mindnyájunknak ez a cserkésznapi Velem község, a Szent Vid-kápolna szépséges vidéke, a kápolnai szentmise, a ver­seny láza, az ebéd utáni rögtönzött „tábortűz" megannyi kitörülhetetlen emlék marad. A tábortűznél szólt hozzánk első alkalommal a csapatközi bizottság elnöke : Pavetits Ede tanár úr, az 54. sz. csapat parancsnoka. Izzó hazasze­retete, tüzes szavai lángralobbantották nemcsak az arcokat, hanem a lelkeket is. — A cserkésznapot fogadalomtétel fejezte be. — A helybeli négy csapat közül a pontozás alapján a csapat a második helyet foglalta el a versenyben. Pünkösdkor a csapat 2 cserkésze utazott el az országos hadijátékra. Sok-sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva tértek vissza Esztergom­táborból. A csapat létszáma júniusban : 31 fő. A Magyar Cserkész-t a gimnázium tanulói között is terjesztettük, így 83 példányban járt. Június 22-én reggel indulunk táborba a veszprémi Csererdőbe. Kőszeg polgármesterének, dr. vitéz Nagy Miklós úrnak jóvoltából a várostól 50 P táborozási segélyt kaptunk, e helyen is hálás szívvel mondunk érte köszönetet. Tóth Ciprián parancsnok. 5. Gyorsírókör. Az intézet VI. és VII. osztályú tanulói közül alakult meg a Gyorsírókör egyelőre azzal a céllal, hogy a tanult anyag ismétlésével és folytonos gyakorlásával az írókészséget fokozzuk. A VI. o.-ból : Barna László, Farkas László, Kiss Sándor, Kollmann Vilmos, Sali Emil, Sántha József, Szabó József, Szekér Ottó, Szilárd Rezső, Tóth Imre, Windisch Aladár j a VII. o.-ból : Fessier József, Garamvölgyi Albert, Hegedűs János, Kondor István, Kováts Viktor, Szilvás Rudolf, Varga József vettek részt. A Gyorsíró­kör tagjai közül 4-en szerepeltek a szombathelyi 100, 120, 150-es versenyen. Május 30-án pedig 6 ötödik osztályossal bővült gárda sztenografálta a 100 szótagos szabatossági verseny szövegét. Dr. Saly Arnulf vezetőtanár. A Gyorsíró pályázaton díszkönyvet nyert Nagy László IV. o. t. ; Könyv­jutalmat kapott Bán Sándor V. o. t., Domonkos László V. o. t., Makay Zoltán IV. o. t.; díszemléklapot kapott Sali Emil VI. o t., Tóth Imre VI. o. t., Winkler József V. o. t. A Gyorsírástudomány pályázatán emléklapot nyert Tóth Imre VI. o. t. Csernák Szaniszlö vezetőtanár. 6. Turul-bélyegkör. A tavalyi iskolaév végén rendezett bélyegkiállítás sikerén felbuzdulva a Kör tagjai az idén is nagy lelkesedéssel folytatták a munkát. A tagok száma több alsós, kezdő gyűjtővel gyarapodott. Az év folyamán többször tartottak gyűléseket, amelyeken egymásközt bélyeget cse­réltek és felhívták egymás figyelmét a legújabb filatelista újdonságokra ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom