3. oldal, 81 találat (0,255 másodperc)

Találatok

43. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (71. oldal)
[...] 1 1 i 1 25 Kerese Andor Kocsák Béla 1 1 [...] O 3 2 1 Makay István 1 1 1 1 1 [...]
44. (20. oldal)
[...] 2 3 3 1 Auernhammer István t sz h 4 4 [...] 2 3 3 3 Czindery István m e g n a [...] 4 3 3 B Höller István i t k h 2 [...] 3 4 5 4 4 Kerese Gábor d V k 2 [...]
45. (4. oldal)
[...] jeles 1 r 13 20 Kerese Miki Séd 0 d dics [...] elégt II r 40 Kremmer István dics kellő kellő jeles jó [...]
46.
[...] 8 19 0 Német Áruhitel kérése és nyújtása információ kérés és [...] elégtelen 5 11 Ruszin Halasztás kérése és engedélyezése Eredmény jeles 11 [...] róm kat megfelelt Lukács Antal István Munkács 1919 róm kat megfelelt [...] 1920 róm kat megfelelt Szabó István Pinkamindszent 1924 róm kat megfelelt [...]
47. (173. oldal)
[...] megdorgálásban részesíti 334 sz Czupor István V o tanulót igazgatósági megdorgá­lásban [...] Lamann György magánvizsgálat engedélyezése iránti kérése pártolókig felterjesztetik 355 sz Koller János magánvizsgálat iránti kérése pártolólag felterjesztetik 356 sz Pap [...]
48. (17. oldal)
[...] 55 Rilimer Kázmér jó 20 Kérése Gábor jó Scharl Gusztáv jó [...] Kulcsár Alajos jeles 65 Sziver István jó jó 30 Ladányi Zsig [...] Véber Káról jó jó Nagy István elégs Vei dinger Gusztáv jeles [...] Strehle Kálmán jó 5 Bertalan István jó Szűcs Káról jeles jeles [...]
49. (10. oldal)
[...] és Ottokár segítsé­gével a magyarokat István helytartóval együtt elűzték Béla Stájer­ország [...] fájdalmat okozott neki apja és István ibátyja között ikitört háború István trónörökös Stájerország elvesztése után Erdélyt [...] nem teljes királyi hatalommal pedig István ezt követelte apjától A sok [...] kegyelmét a harcoló felek szá­mára Kérése meghallgatást nyert Az apa és [...]
50. (33. oldal)
[...] menetének is Az igazgató minden kérése amelyet a MÁV üzletvezetőséghez intézett [...] VII o t és Missura István VII o t Lidi fogadott [...] VII o t és Róth István VII o t Margit Baltafy [...] VII o t és Mis­sura István VII o t Dr Gyenge [...]
51. (67. oldal)
[...] helyeztet­vén át tanszéke Dr Papp István helyettes tanárral töl­tetett be Domonkos [...] Reithoffer Rezső r tanár azon kérése hogy az egri állami föreáliskolából [...] főgimnáziumhoz helyeztetvén át helyébe Murddin István neveztetett ki iskolaszolgának Vallás erkölcsi [...]
52. (26. oldal)
[...] meglett az uj vajda Báthory István s az országgyűlés érdekükben alig [...] értek czélt l A székelység kérése az ország rendéihez Tövis 1571 [...] o II 157 1 Báthory István fejedelem jelentése Miksának Gyulafehér­vár 1571 [...]
53.
[...] tárgyait átvették Bátory Gábor Bertalan István Biky Gábor Polgár János és Szalay Károly Mindezt külön díjazás kérése nélkül szívesen végezték Gulyás Sándor [...] rajta kívül előadásokat tartott Kósa István Gulyás Sándor
54.
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tanvezetö Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
55. (melleklet_634. oldal)
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tauvezető Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
56.
[...] mint első énektanárunk és Molnár István III oszt növendékünk sírjánál 5 [...] szülei nem térhettek ki ama kérése elől hogy be ne írassák [...] történt Pista III osztályos Molnár István
57. (13. oldal)
13 sífás kérése hivatalos úton is meg fog [...] egybegyűlteket A találkozón megjelentek Barna István oki gyógyszerész Fleischmann György tanárjelölt [...] Kristófcsák Ernő oki építész Makay István rádiótechnikus Sándor Antal dr orvos [...]
58. Iskolánk az 1927/28. tanévben (37. oldal)
[...] nagyméltóságú minisztériumtól e helyi­ségek kiüríttetését kérése azonban mindezideig eredménytelen maradt Iskolai [...] Hubay Fonóban Hegedűn játszotta Kugler István Vili o tanuló zongorán kísérte [...] Sajó Sándor Rendületlenül Szavalta Réti István Vili o tanuló 8 Hoppe [...]
59.
[...] s erre jelentkezett is Kérészy István jelenleg akadémiákon kint lévő végzett [...] felsőbb egyházi hatóságok engedé­lyének előzetes kérése nélkül maga a tanárkar annak [...] időben mikor tanárául megválasztotta Kérészy Istvánt Ebb a gondolatvilágba min­den nehézség [...]
60.
[...] mű 629 kötetben Öre Kosa István Ifjúsági könyvtár Az ifjúsági könyvtár [...] ha lehet segítsenek körünkön könyvadományaikkai Kérése nemcsak meghallgatásra de teljesítő szeretetre [...]