5. oldal, 241 találat (0,113 másodperc)

Találatok

81. 1987-04-18 / 92. szám
[...] Moliére ismer tetésének drámabemutató­jára A Bozóky István vezet­te színház máig a mérték [...] ő csak a könyvborítón volt István őrzöm dedikáció ját amely épp [...] eszembe Amikor a tévé­ben Szabó István a Mári ássy sorozatot bevezetve [...] Baráth Lajost és találkoztunk Akác István­nal is aki akkor a költő [...]
82. 1980-03-02 / 52. szám
[...] Ottót Bencze Fe­rencet Némethy Ferencet Bozóky Istvánt Moór Mari annt Sárosi Gábort [...] foglalkozók szá­mára is Göncön Dárdai István Pé­csett bemutatott és ma már [...]
83. 1988-08-25 / 200. szám
[...] a társulat új tagjai közül Bozóky Marianne tervező M Kecskés András [...] vezető Juhász Antónia művészeti titkár Bozóky Marianne tervező Színházunk belső rügyei­ről [...] 18 20 Magyar évszázadok Szent Ist­ván intelmei úsm 18 35 Féltestvérek [...]
84. 1981-10-13 / 239. szám
[...] otthona lehet a Bo zóky István vezette társulat­nak mely azzal hogy [...] szibb megyét többek között Holl István Bárány Frigyes Vitai András Hercegh [...] régi me­gyeszékhelyen Vörösmarty drámai költeményét Bozóky István a Búbos vitézt Balázs Ádám [...] és Var­ga Miklós kiállítása Szonyi István terem 10 30 18 Bőd [...]
85. 1977-11-06 / 262. szám
[...] osztály vez tő helyet­tese lgó István a nekézsenyi Általános Iskola igazgatója [...] i űvc éti titkára Szabó Ist­ván a Sátoraljaújhelyi vá­rosi Tanács egészségőre [...] díszpolgára a BVK ácsszak­munkása Tiser Istvánná a Miskolci Müanyagfeldolgozó Vállalat szakmunkása [...] Szibériai rapszódia rendezé­sét Igen emlékezetes Bozóky István Ellenségek Apák ifiú sága Havasi [...]
86. 1973-12-08 / 288. szám
[...] Zelk Zoltán József Attila Vass István és Juhász Ferenc művei t [...] közreműködik Dénes Margit az előadást Bozóky István rendezte Az összeállítást Budapes­ten a [...]
87. 1971-10-19 / 246. szám
[...] este 6 óráig Libresszó Bozsik István gra­fikusművész kiállítása Nyitva l órától [...] Egyedüli kivétel a jó tempóérzékű Bozóky Ádám Özd 1 Kohász aki [...] loun Tibor Sárospatak 2 Ta­kács István DVTK 8 Kőszegíhy Ferenc Sárospatak [...] Ifjúsági kard 9 induló 1 Bozóky Adóm ÖK­SE 2 Horváth Gábor [...]
88. 2002-08-01 / 178. szám
[...] Százhalombat­ta férfi csapatának edzője Juhász István a magyar fiú serdülő válogatott [...] az első hat között végezzen Bozókyt beválasztották Budapest MTI Jelentős sportdiplomáciai [...] el a Magyar Labdarúgó szö­vetség Bozóky Imre elnököt ugyanis beválasztották az [...]
89. Miskolc, 1961 • Rendezvény - Az eltüsszentett birodalom (579 mm x 845 mm)
[...] Tokár Géza 1 strázsa Bunkóczi István 2 strázsa László Pál 3 [...] Kelemen Rózsa 1 pásztor Genovics István Dóbisz István vezényletével 2 pásztor Balogh István Díszletmester 3 pásztor Csubri László Az énekszámoka t Miklós medve Bozóky Dénes Három József betanította Miklós [...]
90. 1951-02-23 / 45. szám
[...] Ebben nagy része van Básthy István meg­kapó díszleteinek Voropájev sok rétű nagy szerepét Bozóky István magasfokú színészi intelligenciája töltötte meg [...]
91. 1952-11-10 / 263. szám
[...] és szovjet Himnuszt játszotta el Bozóky István a színház igazga­tója Majakovszkij Csuda [...] el nagy hatással majd Iván István elv­társ a megyei tanács vb [...] ünnepségek A somsályi bányaüzemben Gál Ist­ván elvtárs a Bánya és Energiaügyi [...] zászlót a dolgozók ne­vében Vranovics István és ifj Kiss Bodnár Lajos [...]
92. 1953-02-07 / 32. szám
[...] többi ifjúsági regényének megírásához Komjátbi István író az ifjúsági könyvkiadótól arról [...] könyvet adnak ki Például Sőtér István a szakkörök munkájáról Vészi Endre [...] adás Petőfi bérlet Hamlet szere­pében Bozóky István Ma este 7 órakor Hamlet [...]
93. 1988-04-26 / 98. szám
[...] négy évadot amikor színházunk férje Bozóky István irányí­tásával legszebb korszakainak egyikét élte [...] 20 Társalgó 9 44 Pctró István nótáiból 10 05 Színházi válság [...]
94. 1991-07-24 / 172. szám
[...] még egy Szerepe szeriint Ábra­hám István nem énekelt volna De az [...] lehet ha igé­nyesen csinálják Amikor Bozóky Istvánnal a vígjátékifesztivál megrendezését szorgal­maztuk akikor [...]
95. 1952-12-04 / 284. szám
[...] megnyi tó szavai után Iván István elvtárs a megyei tanács elnöke [...] a vasboíon szerelőknek A Tar István vasbeton szerelő Ifi brigádja a [...] készítette elő a színház együttese Bozóky István a darab rendezője vezetésével A [...] gazdaság Botornál Lajos Szerencs Szádecki István Abaujszántó Szabó András Miskolc lakásépítő [...]
96. 1953-01-28 / 23. szám
[...] nvta fsára alakítsanak olvasóköröket Liptói István hőkezelő és Tamav Sándor munkavédelmi [...] Varga Ferenc Vita Árpád Gacsi István a C gváregység csasztuska brigádja [...] Zbig mond bérlet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora BÉKE Január [...]
97. 1952-09-21 / 222. szám
[...] meggyorsításához a békeharc erősítéséhez Ezután Bozóky István elvtárs a szín­ház művészeti igazgatója [...] száma Az ó hivátalházban Májer István elvtárs né­hány hallgatót azzal bízott [...] előadók is így például Koócs István Béla elvtárs már a múlt [...]
98. 1953-02-19 / 42. szám
[...] csobádi gép­állomás egyik szerelője Oláh Istvánt a munka elvégzésére Oláh István ugyanazzá a brigáddal amely elő­zőleg [...] helyett bomlasztja a fegyelmet Ragályi István műhelyvezető köteles­sége volna hogy tapasztalatai [...] A gépállomás öntudatos dol­gozói Tóth István Fedák Ferenc Spisák Mihály Varga [...] nek elő­adását A vasárnapi konferenciát Bozóky Ist­ván a Déryné színház művészeti igazga­tója [...]
99. 1953-11-07 / 262. szám
[...] képviselői A Himnusz elhangzása és Bozóky István a Déryné Színház igazgatója szavalata után Iván István a me­gyei tanács vb elnöke [...]
100. 2005-11-18 / 270. szám
[...] cikkek szenvedjük el mondta Závodszky István az ÓKC edzője Négy játékosunk [...] illetve várha­tóan kijelölik a Kisteleki Ist­ván által szorgalmazott rend­kívüli közgyűlés időpontját [...] án elma­radt az elnökségi ülés Bozóky Imre MLSZ elnök ezt köve­tően [...] A svájci sportdiplomata pénteken fogadja Bozókyt és Kistelekit Ózdi KC Delfin [...]