Észak-Magyarország, 1998. október (54. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

E Bizonytalanul A nagy terhelés elégedetlenné teszi a rendőröket is /4 Hiái Ha sértc&gShfek tű- a csomag, de hiányos... /5 r^PSiuríiiwvarss r«L«s7W jsk* $«*• 80 éves lett Hegyi Imre, a közéleti ember és közíró /7 új súlyemelő Nagy elődökhöz mérik a csúcstartó Garad Lászlót /9 Miskolc és Borsoá-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft? 1998, október 1„ csütörtök 54. évfolyam, 230. szám Gazdasági érdek a bemutatkozás Tegnap kezdődtek meg a Tokaj-hegyaljai Gazdasági Napok Tokaj (ÉM - KI) - Tegnap ün­nepélyes megnyitóval kezdő­dött a Tokaj-hegyaljai Gazda­sági Napok Tokajban, s ennek keretében zajlik a borászati, mezőgazdasági és idegenfor­galmi szakvásár is. A rendez­vény főszponzora lapunk, az Észak-Magyarország. Felszámolják az üveggyárat Miskolc (ÉM) - Felszámolási eljárás fo­lyik a Miskolci Építészeti Üveggyár ellen. Az augusztus 25-én kezdődött procedúra lebonyolításával az ÁFI Rt.-t bízta meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság. Szilvási Zsolt felszámolóbiztos lapunk érdeklődésére elmondta, a gyár ellen szál­lítók kezdeményezték a felszámolás megin­dítását, és a jelenleg nem üzemelő cégtől még augusztusban elbocsátották a több mint 100 dolgozót. Részletek a 3. oldalon. Első alkalommal rendezik meg a Tokaj-hegyaljai Gazdasági Napo­kat a bor fővárosában. A rendez­vénynek otthont adó Tokaji Fe­renc Gimnáziumban közel ötven kiállító standját tekintheti meg a borászat, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, ésjaz idegenforga­lom iránt érdeklődő szakmai és széles nagyközönség október 4-ig. Hegyalja és Tokaj saját gazda­sági lehetőségeit f a nehézségek­kel küzdő szőlészét és borászat, valamint az idegenforgalom te­rületén - még nem aknázta ki, de a régió és annak központjá­nak fejlődése már megköveteli, hogy az itt működő vállalkozók számára a bemutatkozás feltéte­leit megteremtsék - fogalmazott megnyitójában Májer János to­kaji polgármester. A vásár díszvendégeként kiál­lító Miskolc város nevében Ko­bold Tamás polgármester arról beszélt, hogy a megyén belüli kistérségek együttműködése a gazdasági fellendülés elengedhe­tetlen feltétele. Külön standdal szerepel a Herman Ottó Múze­um, valamint a Miskolci Egye­tem is. Ez utóbbi azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet: a tu­dományos központ a gyakorlati életben is partnere kíván lenni a térség gazdasági szereplőinek. A vásár vendége volt Carlos Borja Martinez, Ecuador ma­gyarországi nagykövete, akinek tervei közt szerepel a tokaji bor számára közép-amerikai piacok és partnerek felkutatása. Térségi szennyvíztisztítót avattak Szerencsen A női kézilabda NB I. 4. fordulójá­ban ismét pehéz ellenféllel mérkőzött meg a Miskolci-Honvéd-Humán-Sajóüveg csapata. Tegnap a városi sportcsarnok­ban a bajnok Dunaferr volt a miskolciak vendége. Tudósításunk a 11. oldalon. Fotó: Farkas Maya Szerencs (ÉM - PT) - A regio­nális összefogás jelentős mérték­ben csökkenti a szennyvízkeze­lés költségeit. Nem a gigantomá­nia, hanem az ésszerűség vezé­relte Szerencset abban, hogy eu­rópai léptékű, és a térség telepü­lései számára is használható szennyvíztisztítót hozzon létre. Erről Hajós Béla, a Közlekedé­si Hírközlési és Vízügyi Minisz­térium államtitkára beszélt teg­nap Szerencsen a másfél milliárd forintos beruházással felépített mű felavatása, illetve a térségi szennyvízcsatorna-hálózat üzem­be helyezése alkalmából. Az államtitkár szerint arra kellene ösztönözni a települése­ket: ne sok, kicsi szennyvíztisztí­tót, hanem gazdaságosan működ­tethető térségi rendszereket épít­senek. Hajós Béla annak a véle­ményének is hangot adott, hogy megfelelő díjpolitikával el kell ér­ni: minél többen rácsatlakozhas­sanak a korszerű'rendszerre. . a szabálytalan foglalkoztatásért Jár vány színiül álás. Polgári védelmi és állat­egészségügyi gyakorlatot tartottak tegnap a szendröi juhtelepen. Riportunk a 3. Oldalon. Fotó: Vajda János Fprr.is! B. «A+Z i'Miigyeí M,unkäbi^töns0i és- ’Munkaügyi' Felügyelőség Másfél milliárd forintba került a beruházás Fotó: Puskár Tibor Hirdetés TOKAJ-VIN * TOKAJ FOOD * VENDÉGSÉGBEN 98 Rendező TOKAJ-HEGYALJAI GAZDASÁGI NAPOK szeptember 30. - októl Hegyaljai Szüreti I fesztivál és vásár október 2-4. Tokaj 1998. szeptember 30. - október 4 Főszponzor: Vásáriroda Kft. Tel./fax: 46/412*003 Munkaügyi bírság a megyében IDŐJÁRÁS: felhő, eső Nappal 15-17 °C \ Éjszaka 6-7 °C A reffionalitás olcsóbbá teszi Közel ötven borászati, mezőgazdasági, élelmiszeripari és idegenforgalmi stand látogatható Fotó: S. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom