Észak-Magyarország, 2006. február (62. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

Mentőhelikopter Rendeződni látszik a légi mentés ügye 13. P Agárdy Gábor 24 bemutatóban Miskolcon /4. Lesz, aki eloltja A rendelet nem okozhat fennakadást /5. Jégmászás Jégmászóverseny lesz a hét végén Hámorban /10. Ma: nil vállalkozókról a Karrier oldalon ÜinISflPIÓ MAGYARORSZÁG Független napilap LXII. évf., 27. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 51 Ft 2006. február 1. Szerda Felhős, borult idő várható, csapadék nem valószínű. Reggel Délben Este A Miskolc és környéke kiadás tartalmából Üvegtigris 2. Búss Gábor Olivér, az Üveg­tigrisek írója, lapunk volt munkatársa itt lesz a 2. szá­mú film egyik vetítésén. /6. A galamb és az ember Mit tehet a városlakó, ha elege van a ga­lambok okozta szemétből és bűzből? Ennek is utánajártunk. /7. Frakciók, vélemények § A közgyűlési pártok promi­nenseit négy témában kér­deztük a-xaütörtöki ülés. előzeteseként: Avas szálló, piac, idegenforgalmi alap, ingatlaneladás. /6. A piac jövője, ülésen eldőlhet a ] !. A csütörtöki közgyűlési Búza téri piac sorsa. /6. (Fotó: Bujdos Tibor) Közrend elleni Gazdasági Vagyon elleni Ismertté vált közvádas bűncselekmények A megyében, 2004-ben, darab Személy elleni Közlekedési Fegyverrel, Molotov-koktéllal ■ Haragban álló csalá­dok egyike fegyverrel és Molotov-koktéllal tá­madt ellenfelére. Arló (ÉM - PT) - Mintha egy bandaháború jeleneteit forgatták volna hétfőn este Arlón a Dózsa György utcá­ban. Fegyverropogás hallat­szott, Molotov-koktélok repül­tek egy ház tetejére, majd si- kítozás, segélykiáltások hang­zottak. Végül a sziréna hang­ja parancsolt csendet, és nyomta el a „háborús zóna” zaját. A tűzoltók vízsugárral oltották a lángoló tetőt, majd röviddel később golyóálló mel­lénybe öltözött fegyveres rendőrök és a kommandósok lepték el a környékét. A hét­fő esti háború azonban nem játék, nem filmforgatás, ha­nem véresen komoly, valódi támadás volt. Két, hosszú évek óta haragos viszonyban álló, cigány származású csa­lád végső gyűlöletig fokozódó válaszcsapása. A drámai tör­ténet pedig több felvonásból áll. Ez volt az eddigi legdur­vább és a környéken valós fé­lelmet keltő epizód. A rendőrség négy férfit őrizetbe vett, akiket több em­beren elkövetett emberölés kí­sérletével gyanúsítanak. Az éj­szakai rendcsinálást követően az egyenruhások kedden egész nap házkutatást tartottak az utcában. Fegyvert és más bi­zonyítékot kerestek. /3. v. 'v Tudassztráda. Tan könyvek és „tandévédék” bemutatója zajlik a miskol­ci ITC-székházban. /5. (Fotó: Bujdos Tibor) Kukák, mellettük pedig szeméthalmok ■ Változatlanul élénk eszmecsere folyik az Észak-Agorán, többek között a szemétügyben. Miskolc (ÉM) - Az alábbi­akban a kukák melletti sze­méthalmokkal kapcsolatos két Agora-levélből idézünk. Dévai Sándor egyebek kö­zött ezt írja: „Kuvikolhatunk mi itt... ha az illetékesek csak válaszolni akarnak, nem pe­dig... cselekedni. Itt a megol­dás csak az lehetne, hogy any- nyi kukát rakna ki az önkor­mányzat, ahány szemetelő­hely van, és mindenki valami­féle általányt fizetne. A kuká­zást... tiltó rendeletnek ér­vényt kellene szerezni, a raj­takapott embereket közmun­kára lehetne kötelezni.” Támadható volna Szebeni Péter önkormány­zati képviselő reagálásából: „A jövedelemalapú adó a köz­teherviselés elvét erősítené, de az igazságosság elvét sér­tené. Az egyenlő fizetésnél a gondot az okozza, hogy az eltérő mértékű szemétképzés miatt a rendszer nagyon tá­madható volna, hiszen az is X Ft-ot fizetne, akinek napi 1 kg szemete gyűlik össze, és az is, akinek 10... A kukázással kap­csolatban két megoldás lehet­séges: a kukák zárása és a fo­lyamatos ellenőrzés. A zárás ezt a kérdést megoldhatná (ha feltételezzük, hogy egy bérház esetében megoldható, hogy mindenki hordja magával a kulcsot, amikor a szemetet le­viszi és zárja be a tárolót ma­ga után), de ettől az illetékte­len szemételhelyezés megma­radna, csak már nem a kuká­ba, hanem a kuka mellé...” http forum.boon.hu Mondja el a véleményét! Mindennapi látvány (Fotó: Bujdos Tibor) Áfa-védjegy Budapest (ÉM) - Áfa-véd­jegyet kapott az a tizenegy amely az áfacsökkentést araiban elsők között érvénye­sítette. a felmérések szerint a kereskedők valamivel több üüüt a fele, 52-53 százaléka ér­vényesítette áraiban az áfa­csökkentést, míg a fennmara­dó 47-48 százalék egyelőre nem- Az emblémát csak olyan üzletekben helyezhetik el, amelyek vállalták, hogy ára­ikban érvényesítik az áfa 25- ről 20 százalékra csökkenté­sét. Elgázolták Három autó is át­hajtott azon a - hí­rek szerint - alko­hol befolyása alatt is álló férfin, akit tegnap este ütött el egy jármű Nyék- ládháza külterüle­tén, a 3-as számú főközlekedési úton. A szerencsételnül járt férfi a helyszí­nen életét vesztet­te. (Fotó: Végh Csaba) j

Next

/
Oldalképek
Tartalom