Észak-Magyarország, 2005. március (61. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

Régis szűrőcentrum J Egyrtelművé vált, hog. szükség van wKv mozó szűrésre /4. Gazdafigyelő A védekezés módjaira hívták fel a figyelmetn. Kocsonyabál Kocsonyában (és 1 íJl békában) nem volt hiány a bálon /8. Magyar Kupa Miskolcon Ma döntenek arról, licitál-e a DKSK 19. Miskolc és Bor$ocB<Abaúj'»Zemplén napilapja ■ Helyi demonstrációk­kal is igyekeznek erélyt szerezni követeléseik­nek a megyei gazdák. Miskolc (ÉM - FL) - A Ma­gyar Gazdakörök és Gazda­szövetkezetek Szövetsége me­gyei képviselői 18 géppel vo­nultak a fővárosba. Hozzájuk vonattal, autóbusszal csatla­kozó társaikkal együtt mene­teltek a Parlament elé, a mindkét fél számára elfogad­ható megállapodás reményé­ben. Aztán alig kezdődött meg a tárgyalás, máris meg­szakadt, miközben a gazdák türelme egyre fogy. Ezért ha­tároztak arról, hogy helyi de­monstrációkkal erősítik meg követeléseiket. Marad a tél, ■ A tavasz közeledte helyett még tartja ma­gát a tél, a hét végére havazás várható. Miskolc (ÉM - KHE) - A következő tíz napban még nem várható igazi tavaszi időjárás - tudtuk meg Erdődi­né Molnár Zsófiától, az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálat Észak-magyarországi Regioná­lis Központjának meteoroló­gusától. Bár már mindenki a melegebb napokat várja, és csodálkozik a március eleji kemény fagyokon, ez a zord időjárás nem megy ritkaság­Görcsös Ferencet az encsi rendőrkapitányságon értük utol, amikor éppen a márci­us 3-án megyénkben kezdődő demonstrációról tárgyalt. Tor­nyosnémetinél és Sátoraljaúj­helynél annyi erőgéppel áll­nak félpályára, amennyi „ösz- szejön”. Csütörtök reggel 8 órától délután 4-ig, de akár egész napra is.- Patthelyzet van, nincs elérhető közelségben a megál­lapodás, de ezt akarják a Bod­rogközi, a Hegyközi és az Abaúji gazdák, velünk együtt - nyilatkozta Görcsös Ferenc. ’ikü nwww.boon.hu «> v http:/, emtippek.boon.hu 'V-J A tárca ajánlata a gazdáknak (doc 45 kB) és jön a hó számba. Az ilyenkor szokásos átlag plusz 2,1 fok, az átlagos maximum pedig plusz 7 fok, de a napokban nemigen emel­kedik a hőmérséklet 0 fok fö­lé. A hét végére ugyan enyhül egy kicsit, és csapadék is lesz, mégpedig hó formájában, de a tavasz még várat magára. Vasárnap viharos erejű szél tette még kellemetlenebbé az amúgy is csípős hideget. Sá­toraljaújhely környékén pél­dául 95 kilométeres erejű szél­lökéseket is mértek. Ahol az út menti földeken a szél la­zább szerkezetű talajt talált, homokvihar vagy porvihar nehezítette a közlekedést. /3. Észak-Ajora Miskolc Tapolca föld alatt, föld felett Betemetik és ki tudja neddig úgy is hagyják a barlangfürdő ehtti leleteket. /5. Változott a rendelési idő Öt olvasónkat térdeztiik meg arról, hogy szerintük okoz-e kényelmetlenséget a gyer­mekorvosi rencelés idő­pontjának megváltozása. A képen dr. Komlassy Attila. /5. / ü fi Ma deis, száraz, egész nap fagyostíő várható.-4 Reggel Délben Este A Miskolc és környéke kiadás taráiméból 61. évfolyam, 50. szám ÁRA: 79 Ft, előfizetőknek: 46 Ft „Erőfitogtatás" a határokon is 2005. március 1., kedd Tarolt a Bár az bet, de ros bébi Oscarokat nyert. Ké­pünkön Cate Blan- chett, a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrocská­val. /16. (Fotó: EPA) kIleti NAPIÚ Fotók a Földesben. Vadász Sándor fotóművésznek nyílt kiállítása a Földes Gim­náziumban (Fotó: Bujdos Tibor) ÉS2AK-MAGYAR0RSZÁG •MKB* belföldi és nemzetközi faktoring Jöjjön bátran! Iilfo: (K) I 2ÓS 'pl • wwwjnMi.hu 05050 ESZAK-MA6YAR0RSZÁG M 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 2 Ot o r«, *- «* Zab Triti- árpa árpa cale Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Pn O o Kalászos gabonák termelése a megyében Betakarított terület, hektár 1996-2000 évek átlaga Fenn a lógó. Deme­ter Péter és Szűcs Péter alpinistáknak köszönhe­tően tegnap felkerült a Semmelweis Kórház le­bontandó kéményére az északos molinó, emlékez­tetőül: lapunk Segítünk rovatán keresztül e tég­lákból egy rászoruló csa­lád hajlékának falait húz­hatják majd föl. (Fotó: B. T.) V_______________________ Hiteltelen ügynöklista?! ■ Többen vállalták, jó néhányan cáfolják ügynökmúltjukat a lista kapcsán. Miskolc (ÉM - HM) - 219 nevet tartalmazó, állítólag a rendszerváltáskor készült ügy­nöklista került fel vasárnap az internetre. A névsorban olvas­hatóak közül mára többen nyilvánosan is vállalták ügy­nökmúltjukat, s jó néhányan vannak, akik cáfolják azt. Egy szoba ■ Talán nemsokára az interneten is rendelhe­tő majd a miskolci szállodákba szoba. Miskolc (ÉM) - A város ve­zetése nagyon fontosnak tart­ja a kommunikáció fejleszté­sét a város idegenforgalmával kapcsolatban (is), ennek egyik lépése az interneten való „népszerűsítésünk”. Gyurcsány Ferenc az ügy­nöklista kapcsán gyalázatos­nak és szégyenletesnek nevez­te, hogy emberek sorsával ját­szanak. A kormányfő hétfőn a parlamentben napirend előt­ti felszólalásában azt mond­ta, a korábbi kormányok nem tárták fel korrekten és átlát­hatóan a múltat. A miniszter- elnök szerint ha ez megtör­tént volna, akkor „ma nem itt tartanánk”. Boross Péter hiteltelennek tartja az újabb ügynöklistát, Mindezt soron következő (március 3-i, csütörtöki) tes­tületi ülésükön tárgyalják majd a képviselők. Virtuális séták A kommunikáció fogalma alatt nemcsak a külső, a po­tenciális vendég felé irányu­ló kommunikációt értik, ha­nem a lakosság, az érdekelt szakmai szervezetek, szolgál­tatók számára adott informá­a volt miniszterelnök szerint kizárólag az a névsor lehet valódi, amit felelős személyek írtak alá és pecsételték le. Tönkremehet az élete azok­nak, akik benne vannak a névsorban, de mégsem voltak ügynökök - tette hozzá Boross Péter. A listán több, a megyében született vagy miskolci ember neve olvasható. Többüket megkerestük: volt, aki azt nyi­latkozta, beszervezték, de so­sem adott jelentést, volt, aki állítja: ma is aláírná. S volt, aki annyit mondott, nem kí­ván a témával foglalkozni. /3. dókat és a visszacsatolás le­hetőségét is. Szeretnének lét­rehozni például egy turiszti­kai portált, amely Miskolc honlapjáról is elérhető majd. Naprakész információk, Mis­kolcot bemutató színes tájé­koztatók, virtuális séták, programlehetőségek olvasha­tók majd rajta, mindemellett meg kívánják teremteni az említett on-line szállásfoglalás és a webshop lehetőségét is. rendel - interneten

Next

/
Oldalképek
Tartalom