38 találat (0,155 másodperc)

Találatok

1. 1915-10-01 / 2. szám
[...] isk ig tan megsebesült Flontás Sándor rózsapallagi g k tanító hátlövéssel [...] Viktor szatmári áll tan Monoky Sándor vámfalui áll isk ig Láng [...] 5 K Baum garten György Szaniszló 8 K Csűry Miklós Tricse [...] Kapnikb 1 K György Piroska Szaniszló 5 K Huszty Mária Ny [...]
2. 1913-10-01 / 8. szám
[...] II fele 2 kor Szentpétery Sándor Tiszabecs 1912 és 1913 évi [...] évi 4 kor Soltész Istvánná Szaniszló 1911 évi kiég L 30 [...] P 90 kor Baumgarten György Szaniszló 1913 éviből 3 20 kor [...] 1912 éviből 244 kor Monoky Sán­dor Vámfalu 1909 évi töri 99 [...]
3. 1909-02-25 / 2. szám
[...] Ipar bank 50 K Biki Sándor Egri 20 K Bakos István [...] Nagyecsed 50 K Baumgartner György Szaniszló Szentiványi Erzsébet Apa 20 20 [...] K Soltész István és neje Szaniszló 40 K Vargha József Jánk [...] Kántorjánosi 1909 3 Budó Rénusz Szaniszló 1909 3 Szentpéteri Sándor Tiszabecs 1909 3 Kádár Károly [...]
4. 1915-09-01 / 1. szám
[...] Nagykároly Gellért Gyula Érdengeleg Irinyi Sándor Szinárváralja Mihályi Kál­mán Szatmár gazd [...] Smidt Ferencz Csomaköz Soltész István Szaniszló Sol­tész János Nyircsahol Srádi György [...] Magdái Anainász Csengerbagos Magyar János Szaniszló Marozsán Demeter Batiz­vasvári Máté Dezső [...] Börvely Bálint Béla Győrtelek Biki Sán­dor Egri Biró Lajos Majosliget Biró [...]
5. 1905-03-25 / 3. szám
[...] évről 1 6 koronát Múzsa Sándor Ilobabánya 1903 1904 évről 4 [...] évről 3 3 koronát Irinyi Sándor Irinyiné H Cecil Koós Gizella [...] József plébános Szatinár állami óvoda Szaniszló állami elemi iskola Patóháza állami [...] dolog S né A T Szaniszló Megfelelően intézkedtünk Nyomatott a Szabadsajtó [...]
6. 1909-10-25 / 8. szám
[...] Izidor Oroszfalu 40 kor Szilvássy Sándor Sárköz Sreck Márton Kálmánd Fischer [...] Sziics Gyula Nagysomkut Skrabatovics Endre Szaniszló Barazsy József Berend Imre Károly [...] Bogdán Gábor Nfentős Nutin Etelka Szaniszló 20 20 korr Schmied Ferenc [...] 1909 okt 21 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZER KESZTŐI [...]
7. 1912-09-01 / 7. szám
[...] Juliánná szatmárudvari áll tanítónőt a szaniszlói Lohán János gyökeresi áll tanítót [...] isk tanárt a besztercei Sarkadi Sándor polg isk tanárt a nagykárolyi [...] én Jeder Résztelek Tyúkod Szamosborhid Szaniszló Nagybánya Feketepaíak és Kismajtény köz­ségekben [...] János polg isk tanár Németi Sán­dor Román József és Neubauer Elemér [...]
8. 1909-12-25 / 10. szám
[...] Csircz Nikita Kismajtény 20 K Szaniszló község ado­mánya 20 kor Begyült [...] Értesitő re előfizetett Állami óvoda Szaniszló 1909 évről 4 korona Állami [...] 1909 dec 21 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
9. 1909-03-25 / 3. szám
24 TANÜGYI ÉRTESISO Mózsa Sándor Ilobabánya 1906 8 évről 9 [...] Nagybánya 1909 3 ff Domnica Sándor Iloba 1909 3 Szabó József [...] 1909 3 ff Szeőke József Szaniszló 1909 3 ff Németh Sándor Királydarócz 1909 3 ff Spán [...] 4 kor i nn ti Sándor egyes pénztáros HIRDETÉSEK J Budapest [...]
10. 1915-09-01 / 1. szám
[...] Szent jobi János Nagyar Szilvássy Sándor Sár közujlak Szőke József Szaniszló Szőllősi János Tiszaberek Tóth Imre [...] krassó Tréger Béla Erdőszáda Viski Sán­dor Ilk Kunk László Alsóboldád Sulyok [...] Szinérváralja Vig Jó­zsef Csenger Bria Sándor Magosfalu Mikié Ágoston Rákosterebes Csoltya [...] Jakab Emil Remetemező Te rebesi Sándor Buság Fischer János Cso maköz [...]
11. 1910-12-15 / 10. szám
[...] 8 év­ről 6 kor Petráskó Sándor Porcsalma 1910 és 1911 évről 6 kor Movrik Sándor Sárköz 1910 évről 3 kor [...] évre 4 kor Állami óvoda Szaniszló 1910 évről 4 kor Áll [...] 1910 december 10 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
12. 1904-01-15 / 1. szám
[...] Mór Nyisz tor Endre Németi Sándor Papp János Pályi Lajos Spiri Endre Saja Sándor Saja Viktor Varga Benő Aladár [...] Konta Viktória Nagysomkut Székely Mária Szaniszló Andriska Teréz Szatmár Németi özv [...] iskolai tanítók ta­nítónők Ilebabánya Múzsa Sándor Mikola Vásárhelyi Sándor Misztótfalu Moldován György Nagybánya Veinberger [...]
13. 1909-12-25 / 10. szám
[...] miszt bányai szamosborhidi nagymadarászi pribekfalvi szaniszlói tyu kodi remélhetőleg a fehérgyarmati [...] a dobrai ref isk Horváth Sándornak a hodászi ref isk Németh Sándornak az o apáti ref isk [...] csengeri r k és Domnicza Sándornak az ilobai g k iskolánál [...] iskola gondnoksági elnökévé kinevezte Szalecky Sándor az érendrédi áll iskolánál igazgatói [...]
14. 1910-01-15 / 1. szám
[...] Alsófernezely 20 K Budó Rémusz Szaniszló 21 K Kortyán Gusztáv Sándorhomok [...] György Gebe 20 K Vajnay Sándor Börvely 20 K Papp Sándor Kap­nikbánya Likker Ödön Kapnik Jánky [...] 1910 jan 17 én Németi Sándor tan egyes pénztáros
15. 1911-12-15 / 10. szám
[...] évre 4 kor Szőke József Szaniszló 1910 évre 3 kor Bozsó [...] 1911 évre 3 kor Movik Sándor Sárköz 1911 évre 4 koronát [...] 1911 december 8 án Németi Sándor tan egyes pénztáros A felsorolt [...]
16. 1912-06-15 / 6. szám
[...] pontjában fényesen sikerült Esküvő Hajdú Sándor nagybányai áll el iskolai tanító [...] isk tanítót illetve tanítónőt a szaniszlói Papp Gyula lacfalui áll elemi [...] tartotta meg A gyűlést Iiinyi Sándor elnök a szülői értekezletek­ről tartott [...]
17. 1903-05-18 / 5. szám
[...] szakfelügyelet kérdése Előadóul felkérem Ember Sándor urat 5 Az internáius kérdése [...] kir tanfeliigye lőség telterjesztésére Károlyi Sándor ud­vari áll el isk tanítót [...] tanfolyam mellőzésével véglegesen feljogosította Károlyi Sándor lapunk jeles tollú munka­társa az [...] tanítói nyugdíj­intézetbe felvette Jászay István szaniszlói ev ref ta­nító 800 korona [...]
18. 1906-09-25 / 7. szám
[...] f Longin Péter Hagymáslápos Papp Sándor Kapnikbánya Szaucsek Dániel Jánky Roxán [...] Líszkay Anna Soltészné A Teréz Szaníszló Técsi Lajos Mísztótfalu Mois János Mózesfalu Irinyi Sándor Szinérváralya Irinyiné H Czecil Szinérváralja [...]
19. 1913-09-01 / 7. szám
[...] Armegyes Ács Eelek Hirip Petráskö Sándor Porcsalma Czinubel Ja­kab Mezöterem Könnyű [...] József Krte rebes Vörös Julia Szaniszló Vörös István Mezőterem Szaleczky Miklós [...] Szatmár Fogas Miklós Óvári Papp Sándor Kapnikb Lányi Károly Kapnikb Nyéky [...] Csomaköz Albu László Ffernezely Biky Sándor Egri Búd Gábor
20. 1916-05-01 / 9. szám
[...] József Apa 12 K Szentpétery Sándor Tiszabecs 6 K özv Janiga [...] Nagyecsed 6 K Állami óvo­da Szaniszló 4 K Állami iskola Magyar­berkesz [...] Tanítótestület Szinérváralja 25 K Mandula Sándor Szatmár 10 K Ács Lajos [...] Szamos szerkesztőségének adatott át Tlanőula Sándor h pénztárnok

 

  • 1
  • 2