Tanügyi Értesítő, 1915 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1915-09-01 / 1. szám

6. oldal. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 1. szám. rökfalu, Kovács Ambrus, Avasfelsőfalu, Papp György, Szatmár, gyógysed. áü. tan., Csele József, Nagykolcs, Rokk József, Gyöngy, Saja Viktor, Szatmár, Daróczy Pál, Nagykároly, Gellért Gyula, Érdengeleg, Irinyi Sándor, Szinárváralja, Mihályi Kál­mán, Szatmár, gazd. isk. tan., Torna'Já­nos, Nagykároly, Klára-major, uradalmi ta­nító, 26 éves, nőtlen, póttartalékos őrve­zető, a harctéren szerzett betegségben meg­halt a tescheni hadikórházban, Arányi Kál­mán, Mátészalka, közs. isk. tanító. Felekezetiek: Bálintfy Mátyás, Erdőd, Böhm Endre, Erdőd, Csalányi József, Csanálos, 24 éves, póttartalékos tizedes, nős, 1 gyermek atyja, súlyos sebesülése következtében a kassai katonai kórházban elhalt, Csernus András, Nagykároly, Duch- novszky Károly, Jánk, Elchlinger János, Nagymajtény, Fecser György, Alsóhomoród, Felber Pál, Erdőd, Gaá! Lajos, Zajta, Ói­nál József, Alsóhomoród, Hajdúk János, Terep, Heidenhoffer József, Kisdengeleg, Kölesei Elemér, Nagyszokond, Láng János, Krasznasándorfaiu, Láng József, Kraszna- terebes, Láng Vendel, Kálmánd, Lerm Já­nos, Szakasz, Müller János, Nagymadarász, Müller Lajos, Mérk, Nyéki János, Kraszna- terebes, Papp Ferenc, Fehérgyarmat, Patz I. Mátyás, Nagykároly, Popermájer János, Vállaj, Princinger János, Csomaköz, From­mer János, Szinfalu, 34 éves, nős, 3 gyer­mek atyja, népf. közvitéz, Prsemysl első védelménél hősi halált halt, Rácz Pál, Felső­bánya, Rischt Pál, Nántű, Smidt Ferencz, Csomaköz, Soltész István, Szaniszló, Sol­tész János, Nyircsahol, Srádi György, Szin­falu, Stocz István, Mezőpetri, Szende Már­ton, Mezőíerem, Schmidt Ferenc, Vállaj, Tillinger Ágoston, Kaplony, Viland József, Zajta, Vilii István, Krasznasándorfaiu, Von- ház István, Mezőpetri, Weiszer János, Gil- vács, Winkler Antal, Krasznabéitek, Albert László, Felsőfernezely, Boska Tivadar, Nagy­károly, Domnicza Sándor, Iloba, Erdei György, Pete, Erdei János, Óvári, Fáthj János, Nántü, Gokán János, Laphegy, Hritz István, Mezőaranyos, Irimiás Tivadar, Batizvasvári, Kerekes János, Alsóujfalu, Kindis István, Papbikó, Kozma László, Kö- zéphomorőd, Kosztin György, L.iposhideg- kut, Kuzma György, Gebe, Kresnyák Ist­ván, Reszege, Lukács László, Sárközujlak, Magdái Anainász, Csengerbagos, Magyar János, Szaniszló, Marozsán Demeter, Batiz­vasvári, Máté Dezső, Szatmárgörbed, Mar- csus György János, Meddes, Medán György, Kovás, Moldován Miklós, Erdőaranyos, Moldován József, Mezőterem, Mulega Emil, Nyirvasvári, Nagy Flórián, Patóháza, Nagy Gábor, Szatmárzsadány, Nap László, Ráksa, Nikora Ambrus, Nagykároly, Orosz György, Hodász, Porumb János, Giródtótfalu, Rácz János, Esztró, Rákolczi Demeter, Fehérszék, Sinka Gábor, Felsőboldád, Szabó Ágoston, Amacz, Szepesi Vazul, Szamosveresmart, Tarr György, Kissár, Tárcza Gusztáv, Kő- várkölcse, Temető János, Kántorjánosi, Tomcsányi Mihály, Rozsály, Torszán János, Kismajtény, Tölgyesi Lajos, Kölese, Zánk Izidor, Oroszfalu, Michnsy László, Kölese, Bakó Sándor, Kocsord, Bak István, Kap­lony, Bállá Ernő, Porcsalma, Bartha István, Börvely, Bálint Béla, Győrtelek, Biki Sán­dor, Egri, Biró Lajos, Majosliget, Biró Ist­ván, Viska, Bocskor Mihály, Gebe, Bor- báth Andor, Mátészalka, Borsy István, Sza- tnosdara, Császy Mihály, Kántorjánosi, Csecskedi Károly, Ombód, Dezső Sándor, Érkörtvélyes, Erdei Gábor, Börvely, Farkas László, Szamosujlak, Fodor Jenő, Fehér- gyarmat, Gabos Gyula, Szamoskrassó, Ge- csey Jenő, Mikola, Gidaj Sándor, Kispalád, Gyenes Lajos, Zsarolyán, Hajdú Sándor, Felsőbánya, Horváth László, Garbolcz, Ilyés Zoltán, Tunyog, Katona Zsiginond, Bérc, Kádár Elek, Kisszekeres, Káptalan Miklós, Koltó, Karabélyos Ede, Ura, Károly Gáspár, Vámosoroszi, Kiss István, Matolcs, Kormány Gusztáv, Nagyszekeres, Kim Sándor, Sza- moskécz, Lackovics László, Szatmárgör­bed, tan., 34 éves, nős, gyermektelen, népf. közember, elesett a szerbiai harcokban, Meleg Andor, Avasujváros, Meleg Dezső, Cseke, Molnár Ambrus, Kispeleske, Molnár József, Érkörtvélyes, Mohoray Sándor, Tu­nyog, Nagy Károly, Felsőbánya, Potor Dá­niel, Nagyar, Sárközi Lajos, Komorő, Szabó

Next

/
Oldalképek
Tartalom