Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1909-10-25 / 8. szám

20 TANÜGYI ÉRTESÍTŐ NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS. A szatmárnémeti-i tanítói konviktus építésére felajánlott összeget befizették: A Széchenyi Társulat 1909. évi segélye 600 korona, Kótay Lajos (Szatmár) 50 kor., Muth János (Krasznabéltek), Spiry Endre (Szatmár), Vargha Benő (Szatmár), Cseh Lajos (Szatmár), Csurgó László (Szatmár), Saja Viktor (Szatmár) 20—20 kor., Zánk Izidor (Oroszfalu) 40 kor., Szilvássy Sándor (Sárköz), Sreck Márton (Kálmánd), Fischer János (Csomaköz), Somlyay Emilia (Szatmár) 20—20 kor., Szőllősy Gyula ("Szatmár) 35 kor., Popán László (Szatmárhegy), Bartha Janka (Szatmár), Ardaleán György (Érden- geleg), Sziics Gyula (Nagysomkut), Skrabatovics Endre (Szaniszló), Barazsy József (Berend), Imre Károly (Nagybánya), 20—20 kor., Lukovits Endre (Mikola), Maksa Fereuc (Csengerbagos) 30—30 kor., Papp O. Kornél és neje (Hirip), 40 kor., S. Szabó Petro- nalla (K.-Namény), Felber Pál (Erdőd), Prunár Mihály (Érendréd), 20—20 kor., Nemes Károly (Fehérgyarmat) 30 kor., Duchnovszky Károly (Jánk) 25 kor., Volsitz Pál (Canálos) Szepacher Ferenc (Csanálos), Bogdán Gábor (Nfentős), Nutin Etelka (Szaniszló) 20—20 korr., Schmied Ferenc (Csomaköz) 30 kor., Apa község adománya 20 kor. Gyűjtöttek: Muth János (Krasznaterebes) 35 kor., Molnár József (Érkörtvélyes) 4 kor. Tagdijat fizettek: Bálán Gábor (Sztélék) 1908. évről 75 fill. 1909. évről 3 korona, Szabó Albert (Koltó) 1909. Krisztián János (Oláhtótfalu) 1909. évről, Schmied Ferenc (Vállaj) 1909. évről, Sáfár Erzsébet (Panyola) 1909. évről, Szluha Kornélia (Apa) 1909. évről, Pávai György (Nagydobos) 1909. évről, Bozsó István (Pató- háza) 1908. évről, Kardos János (Nagymadarász) 1909. évről, Kresnyák István (Genes) 1909. évről, Faur Tivadar (Kőszegremete) 1908—909. évről, Buthy Vince (Szinérváralja) 1909. évről, Pikó Borbála (Csanálos) 1909. évről, Mondik Endre (Szatmár) 1909. évről, Pappné Méder Mária (Hirip) 1909. évről, 3—3 koronát. A Tanügyi Értesítőre előfizettek: Róni. kath. tanítótestület (Mezőterem) 7a évre 2 korona. A Vármegye 1909. évi segélye 100 korona. Áll. el. iskola (Barlafalu) 1909. évről 4 kor. Áll. el. iskola (Nagysikárló) 1909. évről 4 kor. Mihálka László (Sz.-Zsadány) 1909. évről 4 kor. Áll. el. iskola (Mikola) 1907. évről 4 kor. Áll. el. iskola (Remetemező) 1908. évről 4 kor. Szatmár, 1909. okt. 21.-én. Németi Sándor,---------------- tan. egyes, pénztáros. SZER KESZTŐI ÜZENETEK. G. L. Zajta. Közölni fogjuk. — M. S. Ura. Későn érkezett. Jönni fog. — 1. b. Lekésett. Aktuális maradt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom