Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1909-12-25 / 10. szám

20 TANÜGYI ÉRTESÍTŐ adománya 10 Kor., Marossy Győző (Vállaj), Lukács László (Mte­rem), Hankisz Blanka (Szatmár), Majoros Ignác (Kaplony), Könnyű József (Nkolcs) Könnyüné J. Ilona (Nkolcs), Ilucz Vazul (Csenger- bagos) Rosenberg Salamon (Mátészalka) 20—20 K., Majtis község adománya 10 K., Nagypeleske község adománya 20 K., Ombod község adománya 10 K., Thamássy Emilia (Krasznasztmiklós) Szende Márton (Mezőterem). Czumbel Jakab (Mezőterem) 20—20 K., Szende Márton gyűjtött 1 K., Pálfalva község adománya 5 K., Nagysikárló község 20 K., Kissikárló, Szamosmonostor Buság községek 5—5 K., Nagy Anna (Nsomkut) 20 K., Vargha Kálmán gyűjtött 62i0 K., Técsi Lajos (Misztótfalu) 20 K. 19 fill. Csen- gerbagos, Szamosdob községek adománya 20—20 K., Heidenhoffer József (Kisdengeleg) 20 K., A gencsi táncmálatság jövedelme 165 50 K. Csolte Miklós (F.-ujfalu) Mondik Endre (Szatmár) Vaj­dáné L. Jolán (Nagykároly), Goldstein Anna (Mátészalka) Miháska Mária (Bajfalu) 20—20 K. Miháska Mária gyűjtött 10'4 K., Genes község adománya 20 K., Nagykörtvélyes község adománya 20 K., Lukovits Endre és Osváth László (Mikola) újévi üdvözlet ciinén 3—3 K., Csircz Nikita (Kismajtény) 20 K., Szaniszló község ado­mánya 20 kor. Begyült összesen a Kovács Béla-alappal és az eddig befize­tett részletekkel együtt: 38,920’7 korona. Tagsági dijat fizettek: Lenkei Lajos (Nagykároly) 1909 évről 3 korona. lile Péter (Mózesfalu) 1909 évről 3 korona. Kirvay Demeter (Érkörtvélyes) 1909 évről 3 korona. Jancsó Janka (Felsőbánya) 1909 évről 3 korona. A „Tanügyi Értesitő“-re előfizetett: Állami óvoda (Szaniszló) 1909 évről 4 korona. Állami iskola (Udvari) 1909 évről 4 korona. Szatmár-Ugocsai rk. Tanitó-egyesület 1910 évről 4 korona. Áll. el. iskola (Nagyecsed) 1909 évről 4 korona. Áll. el. iskola (Mózesfalu) 1909 évről 4 korona. Szatmár, 1909. dec. 21.-én. Németi Sándor, tan. egyes, pénztáros. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Közlésre várnak: „A nyelvtanitás a II. el. osztályban“, „Idegen ajkú gyermekek magyar nyelvi tanítása“, „A költő, mint pedagógus“, „A tanítók gazdálkodásáról“, „Egy tanító titkos naplójából“ és több apróbb közlemény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom