Tanügyi Értesítő, 1912 (11. évfolyam, 1-10. szám)

XI. évfolyam. 1-ső szám. Szatmáp-Hémeti, január. 191Z. ___________ TANÜ GY! ÉRTESÍTŐ NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP SZATMÁRVÁRMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELÖSÉGÖf« ÉS A SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLETNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTŐ: KÓTAI LAJOS. FŐMUNKATÁRS . MAROSÁN JÁKOSa Előfizetési ára egy évre 4 korona. TARTALOM: Uj évi gondolatok. (M-n.) — Az iskolai társasjáté­kokról. Varga Benő. Otthon. — Három fiú. Szaba­dos Ede. — Hivatalos. — Vegyesek — Nyilvános nyugtázás. Németi Sándor. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. KIADÓTULAJDONOS: A „SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓ-EGYESÜLET.“ „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“ SZATMÁR-NÉMETi. (ZÁRDÁVAL SZEMBEN.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom