Tanügyi Értesítő, 1905 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1 Szatmár-Németi, 1905. január. 1. szám. mmMm? l rüimtoi Tanügyi Értesítő NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP SZ ATM AH VARMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELŐSÉGÉNEK S AZ ÁLT. TANÍTÓ - EGYESELETNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: MIHÁLY FERENC. □ Előfizetési ára egy évre 4 korona. TARTALOM: A népoktatási uj törvényjavaslatról. Mihály Ferenc. — A vallás- . erkölcsi nevelésről. Nyéky György. — Magyar nyelv tanítása a nép­iskolában. Vladár Ferenc. — Beköszöntő szavak. Mihály Ferenc. — Hivatalos rész. Kováts Bélától és Kótai Lajostól. — A divat­ról. Paládi Lajos. — Könyvismertetés. — Egyesületek, testületek. •— A bor fejtése és feltöltögetése. Hajgató Géza. — Vegyesek. KIADÓTULAJDONOS : A „SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET."

Next

/
Oldalképek
Tartalom