Tanügyi Értesítő, 1906 (5. évfolyam, 1-10. szám)

V. évfolyam. Szatmárnémeti, 1906. január. 1. szám. TANÜGYI NEVELES- ES OKTATÁSÜGYI SZAKLAP SZATMÁRVÁRMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELŐSÉGÉNEK ÉS A SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLETNEK HlY/qmOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: MIHÁLY FERENC. Előfizetési ára egy évre 4 korona. TARTALOM : A mintatanitásokról. Paládi Lajos. — Vizsgálódjunk és mun­kálkodjunk. Székely Árpád. — Földrajztanítás az uj tanterv szerint. Vladár Ferenc. — A tankötelezettség pontos végre­hajtása. Papp János. — Hivatalos. Bodnár György. — A taní­tónők címzéséről. Paládi Lajos. — Vegyesek. — Számadás. — Nyugtázás. — Szerkesztői üzenetek. KIADÓTULAJDONOS: A „SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET."

Next

/
Oldalképek
Tartalom