Tanügyi Értesítő, 1914 (13. évfolyam, 1-6. szám)

□□□□□□□□□□□□□□ □()□□□□□□□□□□□□* ID ü* XIII. éufolyam. 5zatmdr-németi, 1914. janudr. 1. szdm. § □ ■S TANÜGYI I ÉRTE51TŐ □□□□□□□& : : ■ ■ 0* NEUELÉ5- ÉS OKTSTfiSdEYI 5ZRKLAP >0 SZRimRRURRmEBYE K1R. TRHPELÜ6YELŰ5ÉEÉHEK É5 R SZRTmRRURRmEEYEI ÁLT. TRN!TÓ-EEYE5ÜLETnEK HIURTAL05 KÖZLÖNYE 0> FELELŐS SZERKESZTŐ: NEUBAUER ELEfDER. TÁRSSZERKESZTŐ : SZÉKELY ÁRPÁD. B­□□□□□□□□□□□□□a TRRTRLOm: Visszapillantás és jövőbe tekintés. Irta: Székely Árpád. — Tanítóképzés. Irta: Téglás Lajos, — Iskola és madárvédelem. Irta: Jankovics Zoltán. — A némák megszólaltatása. Irta: Faragó Ignác. — A gyermektanulmányi kongresszus naplója. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Vegyes hírek. Nyilvános nyugtázás. — Hirdetések. i...........................-----0 Előfizetési ára egy éure 4 korona. g "" -■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! g Kiadótulajdonos: a Szatmdrutírmegyei HItaltínos Tanitő-Egyesület. g □ □ gssEx;--.^. . , v--g KJ >0 %> KJ □□□□□UDD .0 a □ □ □□□□□□□a□□□□□□ □

Next

/
Oldalképek
Tartalom