Tanügyi Értesítő, 1911 (10. évfolyam, 1-10. szám)

X. évfolyam. Szüímár-Németi, 1911. január. 1. szám. V TESITO NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP SZATMÁRVÁRMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELŐSÉGÉNJE-K~— ÉS A SZATMÁRVÁRMEGYE! ÁLT. TANITÓ-EGYESÜI^TNÉK**^ HIVATALOS KÖZLÖNYE. • fi 1 SZERKESZTŐ: , , KÓTAI LAJOS. FŐMUNKATÁRS : M&msikm János. Előfizetési ára egy évre 4 korona. TARTALOM : Uj év. Marosán János. — A tanító helye a társa­dalomban Kincs József. — A „Temetkezési segélyző egyesület“ c. cikkhez, özv. Járás józsefné Antal Berta. — Otthon. Magyar vagyok. Monoky Sán­dor. — Hivatalos. — Vegyesek. — Nyilvános nyugtázás. Németi Sándor. Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. KIADÓTULAJDONOS : A „SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓ-EGYESÜLET.“ „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“ SZATMÁR-NÉMETI, KAZINCZY-UTCA 18. SZÁM. (ZÁRDÁVAL SZEMBEN.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom