Tanügyi Értesítő, 1905 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1905-03-25 / 3. szám

24 TANÜGYI, ÉRTESÍTŐ Szűcs Gyula, Szappanosáé M. Toron, Darainé H. Róza (Nagysomkut) 1904. év­ről 3—3 koronát. — Tass Károly (Hagymáslápos) 1901 évről 2 koronát. — Papp István (Erdőaranyos) 1905. évről 3 koronát. c) A szinérváraljai körből: Kais Gyula (Misztótfalu) 1902. évről 2 koro­nái. — Bozső István (Patóháza) 1903—19<>4. évről 5 koronát. — Eiszdorferné Szőnyi Ilona (Ayasfelsőfalu), Ghetie Miklós (Tarlolc) 1903—1904. évről (1—6 koronát. — Múzsa Sándor (Ilobabánya) 1903 — 1904. évről 4 koronát. — Csulyán János (Avasfelsőfalu), Marosán János (Patóháza) 1903. évről 3 3 koronát. — Irinyi Sándor, Irinyiné H. Cecil, Koós Gizella (Szinérváralja) 1904. évről 3—3 koronát. — Rusz János (Patóháza) 1904. évi hátralékba 1 koronát. A Kováts Béla-alap javára adományoztak: S. Nagy Izabella (Szinérváralja) 4 koronát. — Székely Árpád, Alexy Kornél, Rozsos István, Vienerberger Géza, Friedmann Antal, Lázár Paulina, L. Koretkó Ludmilla, Czarich Ida (Nagybánya) 3—3 koronát. — Szabó Albert (Koltó), Szabó József (Nagybánya), Domokos István, Irinyi Sándor, Irinyiné H. Cecil, Koós Gizella, Óvári Julia (Szinérváralja) 2—2 koronát. — Bányai Ida, Szokol Margit, Buday Etelka, Homola Elvira, Bodenlosz Irma, Káplányné K. Emma, Stiglicz Etelka (Nagybánya) 1 — 1 koronát. Ghetie Miklós (Tartolc) 2 koronát. Újabban befolyt 51 korona, melyhez hozzáadva a február havi kimutatás szerinti 147 koronát, a fő-összeg 198 koronát tesz ki (Folytatjuk). A „Tanügyi Értesitő“-re előfizettek: Tóth József plébános (Szatinár), állami óvoda (Szaniszló), állami elemi iskola (Patóháza), állami elemi népiskola (Felsővisó) állami elemi népiskola (Udvari), gör. kath. elemi iskola (Nagykároly) 4-4 koronával. (Folytatjuk). Farkas Márton egyesületi pénztáros. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. figyelmeztetés. A lap szellemi ügyeit érdeklő kérdésekre és közlemé­nyekre vonatkozó levelek a szerkesztőhöz, az előfizetések és tagsági-dijak a-z egyesületi pénztárnokhoz küldendők. V. B. Szatmár. Az ismertetést korrektnek tartjuk. A helyet nem sajnál­tuk tőle, mert ezt megérdemelte. Sz. Á. Nagybánya. A küldött levélke tartalmát örömmel veszem tudo­másul. A bizonyítás említett módja derék dolog. S.-né A T. Szaniszló. Megfelelően intézkedtünk. Nyomatott a „Szabadsajtó“-köuyvnyomdában Szatmári, 1905.

Next

/
Oldalképek
Tartalom