700 találat (0,147 másodperc)

Találatok

1. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
2. 1968-11-16 / 269. szám
[...] Bakó Jenő II helytörténeti bizottság kérése Előreláthatólag 300 holdat hasznosítanak A [...] parcellát ki kap­ja Amint Kaposi István osztály vezetőtől megtudtuk jelenleg haszonbérleti [...] 17 F Felelős vetető Széli István index szám 25 068 j [...] mIVmP Tamási T Wsa alói kérésé ma estig borult hi tSdíSTuA [...]
3. 1968-01-19 / 15. szám
[...] Lászlóné született Gó­man Erzsébet Sztojka István és Góman Péter Decs cigánytelepi [...] megyébe s az volna a kérése hogy mutas­sák meg neki az [...] hát ha ez volna a kérése akkor a vendéglátókat bizony alaposan [...] mennyit érdemes forga­lomba hozni Pongrácz Istvánná üzemvezető Dobos János és Szőke [...]
4. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
5. 1958-12-30 / 306. szám
[...] tudomá­nyos világot erősen foglalkoztatják Az István és a János napot so­kan [...] község Hazafias Népfront­bizottságának titkára Kurucz Ist­ván Illés István dolgozó paraszt Görbe Istvánná parasztasszony Györősi Kovács Gábor pedagógus a község megyei tanácstagja Mónus István vezetésével kéréssel fordul­tak Antos István pénzügyminiszter­hez A bogyiszlóiak kérése röviden azt tartalmazta hogy a [...]
6. 1956-01-13 / 11. szám
[...] az elvtársak pontos megjelenését Varga István konferencia vezető Értesítjük a filozófia [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportköri alapszabályok figyelembevétci lével [...] be­iratkozás igazolása az új sportkör kérése a sportköri alapszabályok figyelembevéte­lével a [...] mérkőzésen Átlépéshez szükséges a spor­toló kérése és a szolgálat meg­kezdésének vagy [...]
7. 1979-02-11 / 35. szám
[...] kérdés amikor jogos a csapatok kérése miért kell négy öt hóna­pot [...] kiírása szerint rendezzük A kisdorogiak kérése jogos ab­ban az esetben ha [...] Minden bizonnyal ismert a csapatkapitá­nyok kérése is ne ők vigyék be [...] szeretettel hívunk várunk mindenkit NYAKAS ISTVÁN S sak annyit tudunk hogy [...]
8. 2016-04-20 / 92. szám
[...] részt A püspök úr nyomatékosított kérése Megtiltotta a sztrájkot az álta­la [...] állt hogy püspök úr állásfoglalása kérése egyértel­mű a pedagógusoktól azt kéri [...] Zoltán és dr Sértő Radics István Vé­leményük szerint fontos lenne megváltoztatni [...]
9. 1975-10-01 / 230. szám
[...] bi­zottsága elé kerül Budapest törvényhatóságának kérése amelyben a megyéket csatla­kozásra szólítja [...] József pártolja a javaslatot Bencze István du naföldvári apátplébános egy­órás beszédében [...] sikerült pécsi mogyorószénhez jutnia Korsós István a megyei tanács kereskedelmi osztá­lyának [...] 8 ával megszűnt Szerkesztőség ünk kérése Kiss Pál Tolna Mözs néven [...]
10. 1990-04-13 / 10. szám
[...] a sokat segítő dr Bátorfi Istvánnak aki júliustól az NSZK ban [...] útját a fák között Bokros István szövetségi kapi­tány ekkor jelentette ki [...] Kulcsár Bognár Tóth Röszler Jordanics Kerese Szabó II Dobos Edző Román [...] zalai győze­lem G Jordanics 3 Kerese illetve Stölkler Somogy Baranya 1 [...]
11. 1966-09-01 / 206. szám
[...] vett részt Ott volt Virág István a megyei párt bizottság titkára [...] rövid tenyészidejű Az országos szakvezetés kérése hogy csökkentsék a szövetkezetek a [...] fejlődés vitathatatlanul ezt legérdemesebb miniszterhelyettes kérése sőt fi­gyelmeztetése ne erős mérgek [...]
12. 1979-12-19 / 296. szám
[...] járatú autóbusz megállójánál a lakosság ké­rése alapján várakozóhelyet alakítottak ki többek [...] ut­caiak valamint a Mérey la­kótelepiek kérése E lakóte­lepen egyébként 600 lakást [...] dolgoznak a társadalmi munkások Né­meth István kőműves Juhász Imre kertész és Borbás Ist­ván kőműves ö már nyug­díjas Száz [...]
13. 1977-04-16 / 88. szám
[...] ott élő nyolcvan ember jogos kérése hogy ha már autóbuszok úgysem [...] árkot is ásnak A zsibrikiek kérése rég­óta napirenden volt a mő­csényi [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZÁLAI JÁNOS Szerkesztőség [...] 129 21 Felelős vezető SZELL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
14. 1954-02-17 / 40. szám
[...] közül kj volt jobbik Szarvasai István Vak Bottyánt markánsan alakító játéka vagy Kiss István Csínom Palkója amely be annyi [...] sárszentlőrinci dolgozó gora szí oh kérése 1 hőgyészi kultúrotthon életéből A [...] illetve a lakosságnak ez a kérése is LEVELKZŐNK HÍJA I Ässu [...]
15. 2002-09-20 / 220. szám
[...] lehet rá számítani Nővérek Varga Istvánná Tériké főnő vér hdyettes Savanyú [...] Finta Józsefné Erika Tálalások Fazekas Istvánná Ami Prinz Adrienn Adri Reumatológiai [...] 15 20 ig Előjegyzési időpont kérése tele­fonon 74 501 688 Csontritkulás [...] 2 o ig Előjegyzési időpont kérése tele­fonon 74 501 500 339 [...]
16. 1957-03-09 / 58. szám
[...] mgg a Nemzetközi Nőnapról Hász István üzemvezető néhány mondatban mél­tatta a [...] akad olyan is akinek a kérése nem jogos vagy csak részben [...] illető panaszát Ha pe­dig a kérése nem jogos megmond­ják hogy jogtalan [...] szakma kiváló dolgo­zója például Papp István hőgyészi ju hász Hantos Ignác [...]
17. 1966-05-10 / 109. szám
[...] A dombóvári vasúti csomópon­ton dolgozók kérése is teljesül Uj vonatpárt állítanak [...] Bátaszékre így az iskolába járók kérése ezzel teljesül A MÁV Pécsi [...] A sajtótájékoztatón dr Várko nyi István az Utasellátó főköny­velője elmondotta hogy [...]
18. 1977-12-30 / 306. szám
[...] érdekében szükséges mindenütt megfontolni MATKÓ ISTVÁN illést tartott a Minisztertanács A [...] A hat társközségben a la­kosság kérése igénye alap­ján határozták meg az [...] hidat Udvariban az emberek ré­gi kérése volt hogy a nyári óvoda [...]
19. 1975-02-12 / 36. szám
[...] Szöke pusztáni Érdeklődni Séhet Kapási István Decs Máius 1 u 5 [...] figye­lembe vesszük Mivel Kié­pül Ferenc kérése csak 10 15 d olgozó [...] 50 dolgozó ér­dekét sértenénk így kéré­se végleges elbírálására annak teljesítésére vagy [...] levéSel kereste meg szerkesztőségünket Ko­vács István Tamási Kishenye 61 szám alatti [...]
20. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]