9 találat (0,199 másodperc)

Találatok

1. 1918-01-27 / 24. szám
[...] Uj városi tb számvevő Jékey Sándor főispán Kdldor Lajos városi adóhi­vatali [...] szereztetett A szervezés munkálataival Dnuay Sándor igaz­gatót bizta meg a tanács [...] s az egyik lövedéktől Äingha Sándor a bal halántékán megsebesült Az [...] Sárközi 32 50 Szakaszi 50 Szaniszlói 58 Szatmári 160 Szatmárcsekei 17 [...]
2. 1918-03-10 / 60. szám
[...] javaslathoz Budapest márc 9 Wekerle Sándor miniszterelnök mai ki­hallgatásán a vasárnap [...] elnök hozatott ja­vaslatba Féltizenkeítökor Jékey Sándor el­nöklete alatt gyűlést tartott a [...] István Boit ner Károly Brebán Sándor Glavitzky Károly dr Kádár Antal [...] Katalint Nagy károiyba Berey Lászlót Szaniszlóra az ál j lami elemi [...]
3. 1918-04-23 / 97. szám
[...] Miklós láposhidegkuti körjegyzőknek Gruber Márton szaniszlói községi jegyzőnek Gnándt Antal csomaközi Aodoki Kálmán nagymajtényi Becski Sándor vályaji körjegy­zőknek dr Szauermann István [...] Ré dey István apai Szentiványi Sándor aranyos megyesi Becsky Géza érdengelegi [...]
4. 1918-05-09 / 110. szám
[...] vonat lépcsőjéről Szerdán este a szaniszlói állomáson amég mozgásban lévő személyvonat [...] ember fásultságával meredt maga elé Szaniszló közelében egy váltón haladt át [...] lelkész délután 3 órakor Thury Sándor s lelkész prédikál Ma áldozócsütörtökön [...]
5. 1918-06-18 / 144. szám
[...] adományok folytak be Gr Dcgenfeld Sándor Erdőszá da ltCO K Jasztovszky [...] 73 Szatmárzsadány j 31 20 Szaniszló 110 Szamosveresmart 15 Cse j [...] 15 Tisza csécse 24 08 Szaniszló 15 Majtis 15 Rápolt 15 [...] Bónis Károly Kölese 50 Bapirény Sán­dor Nagybánya 10 Gots György Zajta [...]
6. 1918-07-03 / 156. szám
[...] 12 Mánd 15 Vetés 15 Szaniszló 15 Fülpös 3 45 Kérsemjén [...] Dienes Lajosné Nagydobos 5 Dienes Sándor Mátészaka 5 korona Ösz szesen [...] és rozs átvételi ideje Jékey Sándor főispán értesítette dr Vajay Károly [...]
7. 1918-07-17 / 168. szám
[...] Endre Dr Farkas Antal Farkas Sándor Farkas Gábor sógorai Háború előtti [...] Reszege 653 8 30 422 Szaniszló 645 430 Degenfeld 1 49 [...]
8. 1918-07-26 / 176. szám
[...] Károly Mátyás Adolf Fehérgyarmat Ferenczy Sán­dor Nagyar 5 5000 K Kacsó [...] Tóth Lajos Fábián Ferencz Weisz Sándor özv Szabó Berta­lanná Fehérgyarmat Székelyhídi [...] Láng Józsefet felső­bányái Haklik István szaniszlói segédlel­készt beregszászi Nemes István erdődi [...]
9. 1918-07-27 / 177. szám
[...] 21 iki va­sárnapi számában Dénes Sándor ur a lap szerkesztője hosszabb [...] 6 53 8 30 422 Szaniszló 645 4 30 Degenfeld t [...]