58 találat (0,281 másodperc)

Találatok

1. 1911-09-16 / 38. szám
[...] törvényszék területén fekvő a a szaniszlói 412 sz betétben AI 1 [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló és Ermihályfalva községek elöljáróságainál tekinthetők [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
2. 1912-01-13 / 2. szám
[...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán Nagy utcán leendő [...] területén fekvő és a a szaniszlói 412 sz tkvi betétben A [...] ei nem adható b A szaniszlói 497 sz betétben A I [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
3. 1913-11-29 / 48. szám
[...] szemben a járvány terjedt A szaniszlói aljegyzői választás A szaniszlói aljegyzői állásra a választást e [...] Az egyik Csendőrőrs S zatmármegye Szaniszló Ki rályhi da Drótválaszt Reszler [...] lőtt Kiirtja a családot Tóth Sándor már régebbi idő óta foglal­kozott [...] meghalt A súlyosan megsebesült Zsigmond Sán­dor a veje a nagykárolyi kórházban [...]
4. 1913-11-15 / 46. szám
[...] addig Késelés A múlt vasárnapon Szaniszlón bál volt mely ünnepélyes alkalommal [...] Kiegyezett a tolvajjal Kozák Juliánná szaniszlói lakos Mig lakásától távol volt [...] Mérk útle­vél nélküli utrakelésért Kalavé Sándor Bau­mann Józsefné szül Fischer Matild [...] Megadta a csendőrségnek Morvái Lajos szaniszlói polgár Mikor a vasárnapi báli [...]
5. 1911-10-07 / 41. szám
[...] e 9 11 Hymen Kisded Sándor nagykárolyi ke­reskedő ma tartja esküvőjét [...] papjukat Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erőszakos módon behatoltak [...] Após és vő Lány József szaniszlói lakos f hó 6 án délelőtt a szaniszlói határban ve­szekedés közben vejére ifj Résch Mihály sza­niszlói lakosra revolverből rálőtt A golyó [...]
6. 1912-03-16 / 11. szám
[...] Az eljárást megindították mindkettőjük ellen Szaniszlói csendélet Morsik Nagy Lajos szaniszlói lakos eredeti módon akarta megbo [...] amelyben Balog Ödön cimbalmos Rézműves Sándor nevű társára re­volvert fogott amellyel [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Felelős szerkesztő Hacsek Géza Munkatársai [...] hónapos gümős agyhártya lob Pap Sándor 38 éves g kath kőműves [...]
7. 1911-10-14 / 42. szám
[...] szófiai nemzetközi kiállítás vezetobizottsá­gához Szófiában Sándor tér Alexander platz 5 szám [...] megközelíthető Igazán bá­mulatos gyorsaság Járvány Szaniszlón Szaniszlón a ron­csoló toroklob járyányványszerüen lépett [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
8. 1913-10-11 / 41. szám
[...] áruisme és kereskedelmi földrajz Sarkady Sándor könyvviteltan gyorsírás és gépírás dr Vetzák Sándor kereskedelmi és váltójog A jelentkezéseket [...] ebből tüzet fogtak a Sógor Sándor Nagy Győri Feri Simay stb [...] az eljárás megindult Kádba fűlt Szaniszlón egy kis leány Kchak János szaniszlói lakos a vele egy ház­ban [...]
9. 1914-01-31 / 5. szám
[...] óriási tetszés mellett beszélt Tar Sándor a deb­receni kerület elnöke és [...] kérjen bűnügyi zárlatot Erre Bor­gida Sándor az intézet egyik tisztviselője meg­jegyezte [...] szerepeket műkedvelők fogják lejátszani Táncestély Szaniszlón A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...]
10. 1912-11-30 / 48. szám
[...] 10 10 koronát ado­mányoztak Szalkay Sándor a mátészalkai ke­rület országgyűlési képviselője [...] Nemes Ferenc ellen Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő A [...]
11. 1913-09-06 / 36. szám
[...] Pénzre volt szüksége Epstein Dávid szaniszlói lakosnak Felbérelte tehát Vargha János [...] az Epstein terve mert a szaniszlói csendőrőrs rájött a stiklire és [...] vakmerő tolvaj besurrant a Csiri Sándor fő utcai hentes és mészáros [...]
12. 1913-03-01 / 9. szám
[...] szerepelnek A társaság tagjai Füredi Sándor dr Szilágyi Imre dr Füredi [...] sorozás Március 10 én Genes Szaniszló Börvely 11 én Vezend Nagymajtény [...] közvetlenül a végrehajtás következik Járványok Szaniszlón a vörheny Mező petriben a [...]
13. 1911-12-23 / 52. szám
[...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Iníődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] Márton főkellékes 1 segéddel Csákó Sándor főszabó 2 segéddel Ádám Jakab [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
14. 1911-10-07 / 41. szám
[...] Mezei tolvajlás Bulyáki Károly Torma Sándor és Nagy Dániel nagyecsedi lakosok [...] ápolás céljából Megőrült Kádár István szaniszlói lakos a múlt évben Amerikába [...] A társaság tagjai id Varga Sándor Varga Samu Koszonyi Mihály Varga [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fele­lős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]
15. 1913-01-04 / 1. szám
[...] Mór Sternberg Lipót ifj Sternberg Sándor dr Stern­berg Géza Sternberg Jenő [...] gazda feljelentést tett Gutmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid vezendi gabonaügy­nökök [...] pár csizma tűnt el Béréi Sándor és Vicsay Sándornak a Magyar Király heteseinek szobájából [...] a feljelentést Nem tudta Rác Sándor börvelyi lakos hogy Nagykárolyban sertésvész [...]
16. 1913-05-10 / 19. szám
[...] Annuska Gyurka fia K Nagy Sándor Rab Prezsmer Bálintffi Ferenc Mag­dolna [...] börvelyi aljegyző és Fetser János szaniszlói okleveles jegyző Az altiszti tanfolyamra [...] Elnöki megnyitó Tartja berencei Ko­vács Sándor 3 Bartók Lajos költeményeiből szaval [...] Endre 4 Emlékbeszéd Felolvassa Somló Sándor a Petőfi Társaság tagja 5 [...]
17. 1913-11-29 / 48. szám
[...] dr szent györgyi Jordán Károly szaniszlói apát plébánost t b kanonokot [...] Rédei Károly és ifj Vida Sándor A mennyasszony szüleinek lakásán tartott [...] Szabó Mariska 2 Felolvasás Sarkadi Sándor polg isk tanár 3 Vonós [...] magyar dara­bok Luczay Béla Huszthy Sándor Grabovszky József és Bortnyák Dezső [...]
18. 1914-04-18 / 16. szám
[...] ismeretlen bűnöst erélye­sen nyomozzák Tüzek Szaniszlón Barota László és Ko­vács Ferenc [...] éves rk tüdőgümőkor Id Barak Sándor 70 éves ref végelgyengülés Mirczik Sándor 3 éves rk daganat Erdei [...]
19. 1913-12-24 / 52. szám
[...] Kismajtényi Domahidy István domahidai 8 Szaniszlói Zahoránszky István mezőpetrii 9 Érendrédi [...] szóló Em­ber Erzsiké 6 Bugyi Sándor 7 Búcsú 1913 évtől 8 [...] Elő­adja a Zeneegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...] A hóban látszó nyomok Gál Sándor uradalmi béres házáig vezettek hol [...]
20. 1913-09-06 / 36. szám
[...] megkötött szerződés jóváhagyása Szerkesztőségi hir Sándor Oszkár gimn tanár lapunk főmunkatársa eltávozván helyette Sarkady Sándor polg isk tanár bízatott meg [...] tanárokul Balabán János és Sarkady Sándor polg isk tanárokat egyhangúlag választotta [...] el A rendőrség nyomában van Szaniszlón pedig Porzsolt János 20 éves [...]