14 találat (0,042 másodperc)

Találatok

1. 1983-07-19 / 169. szám
[...] egy­általán el tudjanak jutni a távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] vezetőségének jelenté­sét a külterületeken és tanyákon élő idős rászoruló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távoli tanyán élő gondozottját Más a [...]
2. 2001-05-21 / 116. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
3. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
4. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyíelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
5. 1985-05-09 / 107. szám
[...] pihe­nést a nyüzsgő zajos város­tól távoli teljes kikapcsoló­dást Az Országos Idegenfor­galmi [...] száma akik a Csongrád megyei tanyákon töltik szabadságuk egy részét A [...] együtt néhány napot ezeken a tanyákon sze­retnének éltölteni Vas megyének két [...]
6. 1969-08-06 / 180. szám
[...] építkezések jelentették a vá­rostól világtól távoli települé­sek formáját hanem a pusztá­kon [...] de a pusztákon és a tanyákon is találhatunk már autó és [...] SZÖVOSZ egyik legsúlyo­sabb problémája a tanyákon kis településeken működő szö­vetkezetek helyzete [...]
7. 1969-12-31 / 302. szám
[...] ezt molhatunk a közeli és távoli kővető napokban megjelenő terveinkben Pillanatképek [...] akik két héten át erejüket tanyákon külterületeken élők nem kímélve fáradságot [...]
8. 1964-11-27 / 245. szám
[...] szép elhatá­rozásának K TÁRLAT a tanyákon Emlékezzünk csak hogy tudtunk örülni [...] nyolcvanezer holdas tanyavilágban a várostól távoli településeken öt kiállítást rendez a [...]
9. 1957-01-26 / 7. szám
[...] Fiatal barátaink A közsé­getekben a tanyákon indítsá­tok el a szervező munkát [...] egy régi mezőgazdasági szakemberrel vasúttól távoli helyeken bel­terjes állattenyésztést kell lé­tesítem [...]
10. 1988-03-18 / 66. szám
[...] meséli el Hőseink az USA távoli déli vidékein élnek ahol az [...] Ko rabban főleg az alföldi ta­nyákon de a domb és hegyvidékeken [...]
11. 1975-01-12 / 10. szám
[...] Költségveté Garamvölgyi István A világ távoli demográfiai egyensúlya Ha tmilliárd ember [...] az életmódjuk mint a fal­kü­fej­vakban tanyákon élőké Az ipari országokban erősen [...]
12. 1977-10-01 / 231. szám
[...] hozták létre a távo li tanyákon élő gyermekek részére a diákott­hont [...] bőrrel bevont hólécein a Szovjetunió távoli északi területét a hóval borított [...]
13. 1992-01-18 / 15. szám
[...] hasonló bioszférában tartósan megtelepedjenek a távoli boly­gókon Természetesen nem akárki elgondolásaik [...] krónika 12 30 Ko­pogtató téli tanyákon 13 05 Nép­dalkörök pódiuma 13 [...]
14. 1976-07-17 / 168. szám
[...] a kieső műszak­csökkenés A törvényes tá­voliét valamint a hiányzó műszakok csökkenése [...] 63 szá­zalékban a községekben illetve tanyákon élők jelent­keznek egyúttal jelzi azt [...]