5. oldal, 109 találat (0,045 másodperc)

Találatok

81. 2002-03-21 / 67. szám
[...] 31 között jelentet­te be dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] Total míg legjobb játékosa Vá­mos István Big Fish Team lett A [...]
82. 2002-06-08 / 132. szám
[...] az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] fél ezren tekintettek meg Dr Bozóky Imre MLSZ el nök gratulált [...] óra Atlétika 10 jubileumi Zelenka István emlékfu tás Salgótarján Balassagyarmat 8 [...]
83. 2002-08-23 / 196. szám
[...] Főtitkár levele az ugrógálának Gyulai István Salgótarján Pro Urbe díjasa a [...] elnöke Angel Maria Villar és Bozóky Imié leleplezte a játékoskijáró fe­lett [...] idegeit Gumikerekes fogatok 1 Ba­gó István Pásztó segédhajtó Markó Mátyás 3 [...] 16 5 6 ifj Pisák István Pásztó id Pisák István 2 41 5 7 Fekete [...]
84. 2002-09-03 / 205. szám
[...] a vá­logatottban sem léphet pályá­ra Bozóky Imre a szövetség elnöke azonban [...] így a nézők találkozhat­nak Határ Istvánnal Vajvoda Sándor­ral vagy Maruzsi Lászlóval [...]
85. 2003-01-23 / 19. szám
[...] évtizede a sport szolgálatában Monori István addig folytatja ameddig lehet A Salgótarjánban élő Monori István már több évtizede dolgo­zik testnevelő [...] eleveníti fel a múltat Monori István 1942 november 11 én született [...] tagjai a nógrádi szövetség elnöke Bozóky Imre MLSZ elnök Berzi Sándor [...]
86. 2003-03-11 / 59. szám
[...] 1 lett az eredmény Salamon István edző Ez a győzelem nagyon [...] ig szóló megállapodást hétfőn szentesítette Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
87. 2003-12-15 / 289. szám
[...] posztra mondta az új szakve­zetőről Bozóky Imre az MLSZ el­nöke A [...] kuratóri­umi ülésén részt vett Lombos Ist­ván Balassagyarmat polgármeste­re aki az elismerő [...]
88. 2004-11-20 / 269. szám
[...] emléklapot ame­lyet ő és dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke írt [...] Barta András Baranyai Gyu­la Básti István Gecse Ferenc Horváth Ferenc Kajdy Tibor Kmetty József Kovács István Répás Béla Sáfrány István Szalay Miklós Szoó József Szőke István Toldi Miklós Var­ga Sándor Vertig [...]
89. 2005-03-01 / 50. szám
[...] pontra Az SKC gárdájában Jakab István és a Nagy József játé­ka [...] Gábor 61 14 6 Kovalcsik István 71 15 mind­hárman Bgy Medosz [...] a lehető­séggel mondta a csatár Bozóky maradt az elnök Történelmi győzelem [...] Attilát Ezúttal 87 en sza­vaztak Bozóky mellett ha­tan ellene Bozóky Imre A Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...]
90. 2005-05-04 / 102. szám
[...] itt nagyon szeretik a lab­darúgást Bozóky Imre hozzá­tette a projekt vezetése [...] Gé­za Laczkó Sándor és Gáspár István Mihez kezdett amikor szegreakasz totta [...] későbbi világhí­rű játékvezető társaságában Zsolt Istvánnal elvégezte a játék­vezetői tanfolyamot és [...]
91. 2005-07-19 / 166. szám
[...] 32 99 m 2 Pénzes István Balassagyarmat 32 43 m Súly [...] 10 16 m 3 Vehovszki Ist­ván St 8 33 m Kalapács [...] kapcso­latban az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre és mi nemhogy lemaradunk [...] Akadémia további júliusi rendezvé­nyéről Varga Istvántól az MLSZ Szak­mai és Edzőképző [...]
92. 2005-12-09 / 287. szám
[...] Legalább is eb­ben bizakodik a Bozóky Imre vezette Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] érdek érvelt többek között dr Bozóky Imre de per­sze a labdarúgás [...] Norbert Bátonyterenye VASK 2 Sala­mon István Bátonyterenye VASK 3 Csampa György [...]
93. 2005-12-17 / 294. szám
[...] Gál Gábor 8 4 Mede Ist­ván 8 5 Frink Ferenc 7 [...] László 6 5 pont satis Bozóky mondjon le A klubtulajdonosok felszólítása [...] elnökétől és menedzsmentjétől s felszólí­tották Bozóky Imrét hogy mondjon le A [...] vasárnap 12 30 óra Markó István a Pásztói SZSE szakosztályvezetője A [...]
94. 2005-12-19 / 295. szám
[...] vagy a gyakorlóteremben felügyelő Gyarmati Istvánon Rubint Jáno­son vagy Kirschner Krisztiánon [...] eljuttatott Magyar Labdarúgó Liga fel­szólítását Bozóky mondjon le címmel Hamar jött [...] arról le­mondásra szólítják fel dr Bozóky Imrét az MLSZ elnökét Kistele­ki István ligaelnök az MLL köz­leményével ellentétben [...] nagy többséggel bizal­mukról biztosították dr Bozóky Imrét A Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...]
95. 2005-12-23 / 299. szám
[...] Géléi Károly Csapó Ká­roly Vincze István Tatabánya Supka Attila Mező József [...] magyar labdarúgás vezérkará­ban ahol a Bozóky Imre vezette MLSZ és a [...] miután az MLSZ ülésén lecsalózta Bozókyt és székét felrúgva tá­vozott kijelentette [...] el­nökségi tagságukról az MLSZ elnökét Bozóky alelnökét Puhl és egyik elnökségi [...]
96. 2005-12-29 / 302. szám
[...] célba A szülők közül Koós István a 4 Koósné Nagy Judit [...] ki­váló szakemberre A legtöbb mé­dium Bozóky Jmre MLSZ elnök MTI nek [...]
97. 2006-01-04 / 3. szám
[...] elnökségi tagjainak hétfői informális megbeszélé­sén Bozóky Imre elnök arról tá­jékoztatta a [...] Magyar Labdarúgó Liga MLL ellen Bozóky szerint Kisteleki Ist­ván MLL elnök jogtalanul utal­tatott át [...] ülésnek nem tudok mit kezde­ni Bozóky Imre kezdeménye­zésével A 3 06 [...] Gábor az ugyancsak gyarmati Kovalcsik István fotói­val illusztrálva két verseny­nap a [...]
98. 2006-01-05 / 4. szám
[...] csütörtök 18 15 óra Markó István a Pásztói SZSE szakosztályvezetője A [...] Igor Dunaszerdahely Mónos Tamás Kozma István Aranyos Imre dr Izsó Ignác [...] pályára így Lothar Matthäus Básti István Hrutka Já­nos Nagy Csonttörő János [...] időben a szövetség elnöke azaz Bozóky Imre is elvesztette mandátumát Az [...]
99. 2006-01-06 / 5. szám
[...] jog­körrel felruházott ügyvezetője és Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga MLL [...] mondta az MTI nek Kisteleki István Szó esett az Eb selejtezők [...] megkapja a szükséges számú szavazatot Bozóky Imre elnök mandátuma kedden szűnt [...] a testületből Csütörtöki búcsú sajtótájé­koztatóján Bozóky Imre úgy vél­te eredményes 6 [...]
100. 2006-01-11 / 9. szám
[...] reagált er­re a felvetésre Matthäus Bozóky Imre az MLSZ volt el­nöke [...] 3 Zeke 3 Játékos­edző Chikán István Az ered­mény alakulása 2 perc [...] mérkőzésre a pásztóiak akiknek Chikán Ist­ván játékos edző távollétében is­mét változtatniuk [...] nagyszünetig húsz pontot terme­lő Markó István találataival több­ször is átvette a [...]