187 találat (0,174 másodperc)

Találatok

1. (15. oldal)
[...] 3 2 3 3 5 Feuer János liéb sz 2 3 [...] 4 4 4 4 Simonides István őszt j­ 2 3 3 [...] Ferencz Kis László Magántanuló Chikán István Összesen 24
2. (33. oldal)
[...] 1 Fekete Pál III 1 Feuer Andor I 3 2 2 10 Honthy István 111 1 2 Kanyó Mihály [...]
3. (35. oldal)
[...] 1 Fekete Pál III 1 Feuer Andor I 8 2 2 10 Honthy István III 1 2 Kanyó Mihály [...]
4. (29. oldal)
[...] 3 i 3 2 5 Feuer Andor mv ksz i 3 [...] 3 2 2 2 2 Feuer Béla mv SZ i 3 [...] 3 i 3 2 Nagy István j 1 2 3 i [...] 2 2 3 2 Szabó István ksz 3 4 4 o [...]
5. (28. oldal)
[...] nevében t jbb da­rab ásványt Feuer Bela IV 1 drb auripygment [...] bankót 4 db rézp Prohászka István III 2 db ezüsp 2 [...]
6. (65. oldal)
[...] 3 3 3 2 5 Feuer Adolf m v j 1 [...] 2 3 3 2 Matyus István i 1 2 3 2 [...]
7. (67. oldal)
[...] l 3 l 2 5 Feuer Miksa ni v sz 1 [...] 2 0 2 2 Klein István 1 2 2 2 o [...]
8. (59. oldal)
[...] 2 2 1 2 2 Feuer Adolf m v j­ 1 [...] 2 2 3 2 Matyus István j­ 1 2 2 1 [...] 1 1 2 3 Tóth István j­ 1 1 1 i [...]
9. (60. oldal)
[...] 2 1 2 1 i Feuer Miksa m v 1 3 [...] 2 4 2 3 Klein István j­ 3 o O O [...]
10. (31. oldal)
[...] s ei O 7 Basch István i­ 1 O i i [...] 2 2 3 2 i Feuer Adolf i 1 2 9 [...] O 3 3 2 Matyus István i­ 1 2 5 2 [...]
11. (32. oldal)
[...] 1 1 1 1 5 Feuer Mátyás izr i­i 3 2 [...] 1 1 2 1 Klein István 3 3 Q O 3 [...]
12. (35. oldal)
[...] j Fi anczia ny Basch István j­ 2 2 2 1 [...] 1 1 1 1 i Feuer Adolf izr i­ 1 2 [...]
13. (42. oldal)
[...] a Ü tí eC Basch István j­ 1 2 3 1 [...] 2 2 í 1 1 Feuer Adolf izr j 1 1 [...] 3 3 3 3 Matyus István j 2 3 3 2 [...]
14. (57. oldal)
[...] Gyorsírás Franczia ny l Basch István j i i i 2 [...] 2 2 2 1 1 Feuer Adolf izr i 2 2 [...] 3 3 2 2 Matyus István SZ 3 3 3 3 [...]
15. (62. oldal)
[...] 1 1 i i i Feuer Gyula izr 1 1 3 [...] 2 l i 2 Iványi István 2 V f 3 3 [...]
16. (19. oldal)
[...] koronás alapítványával boldog emlé­kezetű Bánhidy István 200 frt alapítványával tekintélyesebb összegekkel [...] tagok dr Beke Lajos Csima István Feuer Sándor Frank lgnácz ifj Molnár [...]
17. (59. oldal)
[...] 1 1 1 1 1 Feuer Gyula izr 2 2 3 [...] 3 2 1 1 Iványi István 1 3 3 4 3 [...]
18. (7. oldal)
[...] tagok Dr Beke Lajos Csima István Feuer Sándor Frank Ignácz ifj Molnár [...]
19. (11. oldal)
íí István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Stéiner Gusztáv Számvizsgálók Szabó László Feuer Sándor Segélyzett az egyesület 4 [...] VIII o tanuló ellenőr Szabó István VII o ta­nuló könyvtárnok Bering [...]
20. (29. oldal)
[...] Elek Történetek a gyermekszobából Petelei István Fülemile Good Arthur Tom Tit [...] és Shelly Bán Aladár Egyedül Feuer Illés könyvkereskedő Mathelos Miháli Pry [...]
21. (67. oldal)
[...] 2 1 2 2 2 Feuer Gyula izr 2 1 3 [...] 2 3 2 1 Rácz István 1 2 3 3 2 [...]
22. (30. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferenez ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] Kun Félegyházi Takarékpénztár Temetkezési Egyesület Feuer Illés könyvkereskedő Betegse gélyző Egyesület [...] neje Agócs János kanonok Csima István új templomi főkántor Póka Lajos [...] Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...]
23. (31. oldal)
[...] Fazekas Kálmán Vá­lasztmányi tagok Csiina István Frank Ignátz Kunz Béla Kri [...] Steiner Gusztáv Tóth Endre Számoizsgálók Feuer Sándor Szabó László Segélyre kiadott [...] VIII o tan ellenőr Baksay István VII o tan könyvtárnok Csábi István VIII o tan háznagy Veres [...]
24. (67. oldal)
[...] 1 2 9 2 2 Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 I i 1 2 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 4 3 3 3 lványi István isin 1 1 2 2 [...] 1 1 i 1 Peregi István 2 1 i 2 2 [...]
25. (69. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] Kun Félegyházi Takarékpénztár Temetkezési Egyesület Feuer Illés könyvkereskedő Betegsegélyző Egyesület Félegyházi [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Fóka Lajos [...] Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...]
26. (107. oldal)
[...] 3 2 2 5 Csáki István ism 1 1 2 3 [...] 2 í 2 3 2 Feuer György izr v 2 1 [...] 2 í 2 2 1 Feuer József izr v 2 1 [...]
27. (111. oldal)
[...] Ferenesik József Ferenesik Károly 5 Feuer Mihály izr v Feuer Sándori izr v Hamann János Iványi István Kiss József 10 Klein Dezső [...] ref v Pál Kálmán Peregi István 20 Rimóczy József Rozenfeld Imre [...] Tápay Endre Tápay Lajos Tótb István 35 Trungel Andor Túri Pál [...]
28. (8. oldal)
8 Karoly Pásztori István Sille István Szabó Géza Tábi László Tóth [...] özv Pásztor Ferenczné és Simonides Istvánná úrasszonyok ajándékoztak több rendbeli értékes [...] Gyögy Engelman János Fazekas Géza Feuer György Fein Andor Grünhut Sándor [...] Bense Dezső Czitter Jakab Czombos István Döme István Kálmán Endre Memlaur Aurél Reinhardt [...]
29. (12. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] neje Agócs János kano­nok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánbidy István Szabó László tanácsnok
30. (13. oldal)
[...] Péterné Pál Károly Bálint Flórián Feuer La­jos Dr Róth Zsigmond Kiasz [...] Fazekas Kálmán választ­mányi tagok Csima István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Kunz Béla Mihálovits Alajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Segélyre kiadott [...] Vértesi Károly VIII Háznagy Fekete István VIII o tanulók Bíráló
31. (53. oldal)
[...] 3 2 3 5 Csáki István i I 3 4 4 [...] 9 9 9 9 io Feuer György izr 2 1 9 [...] 3 2 2 2 2 Feuer József izr 1 1 9 [...]
32. (57. oldal)
[...] 2 I 3 2 5 Feuer Mihály izr I 1 1 [...] 1 í 1 1 1 Feuer Sándor izr 2 1 3 [...] 3 2 1 10 lványi István í 1 2 2 2 [...] i 1 I 1 Peregi István 9 1 2 2 2 [...]
33. (6. oldal)
[...] Korb József Mészáros Jó­zsef Molnár István Mayer Miksa Memlaur Alajos Peregi [...] Szabó József Vesszősi Béla Prikkel István Pór Jenő Politzer Imre Szabó [...] Jenő III oszt Bajnóczy Mihály Feuer György Fischer György Gyulai Béla [...] Iván Walles­hausen Zsigmond V oszt Feuer Mihály Léderer László Toponárszky Milivoj [...]
34. (9. oldal)
[...] lettek Zólyomi Simon és Sille István főgymn tanárok Egyesületünk tagjai Hlapító [...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
35. (10. oldal)
[...] Czobos Károly Zólyomi Simon Sille István Dr Bienfeld Lajos Tisztviselői kar [...] Fazekas Kálmán választmányi tagok Csima István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Vagyoni állapot [...] Wolf Béla VIII főjegyző Mészáros István VIII aljegyző Farkas Ká­roly VII [...]
36. (59. oldal)
[...] Péter Fekete Jenő Ferencsik Károly Feuer Mihály izr Feuer Sándor izr Gaál Imre ev ref Gaszner Gyula ism Iványi István 10 Karácsonyi Gujdo ism Kiss [...] Móczár Gyula Pál Kálmán Peregi István 20 Rimóczy József Rozenfeld Imre [...] Andor Vona Géza ism Magántanuló Feuer Rózsa izr Szabó Imre Összesen [...]
37. (55. oldal)
Csáki István Eszes István Fekete Kálmán Glück Sándor Gróss [...] Pór Jenő Pórjesz János Prikkel István Rosner Ödön Schweiger Imre Szabó [...] Szomor László V Ferencsik Károly Feuer Mihály VI Czitter Jakab Szabó [...]
38. (58. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz iigyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
39. (106. oldal)
[...] 1 1 2 2 5 Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 1 1 1 2 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 1 2 2 2 Iványi István 1 1 2 2 2 [...] 2 3 2 3 Jandacsik István 1 I Q j 2 [...]
40. (52. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz tigyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
41. (89. oldal)
[...] 3 2 2 3 Csenki István 2 8 4 4 4 [...] 3 1 2 lf Fazekas István 2 2 o 2 3 [...] 3 l 1 2 í Feuer Ernő izr 1 1 i [...] í 2 1 2 2 Feuer Fülöp izr 1 1 3 [...]
42. (96. oldal)
[...] 3 3 4 2 2 Feuer György izr 9 1 3 [...] 3 2 3 2 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 2 2 2 2 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
43. (98. oldal)
[...] 2 í 1 2 1 Feuer Mihály izr 1 I 1 [...] 1 1 1 1 1 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] íj 3 f 10 Iványi István 1 1 2 2 2 [...] 2 3 1 2 Jandacsik István 1 1 3 1 1 [...]
44. (99. oldal)
[...] s Magántanulók Dal may Ákos Feuer Rózsa Prikkel István 3 3 3 112 1 [...]
45. (61. oldal)
[...] 1905 év folyamán elhalt Ulrich István városi főjegyző ur iránt tartozó [...] az iskola legjobb tanulójának Ulrich István féle szor galomdijként adassék ki [...] és keresk bank részvény társaság Feuer Adolf s k Kiss Lajos [...]
46. (63. oldal)
[...] Szegi Imre Tarjányi Sándor Tóth István Vízhányó István Vesszősi Vilmos Rezsnyák Béla Ezenkívül [...] Schweiger Jenő Schweit­zer Imre Szluka István Török István I oszt Bakos Béla Bakos [...] Bálint Jó­zsef Baghy László Csáki István Csima István Eszes Ist­ván Fekete Kálmán Miskolczi Géza Molnár László Stiopu János Prikkel István Szelhoffer Géza Szemerédi József
47. (65. oldal)
[...] aradi vértanuk Irta és felolvasta Feuer Mihály Vili o t 5 [...] Ünnepi óda Irta és felolvasta Feuer Mihály Vili o t 2 Pétiké Irta Vörösmarty Mihály Szavalta Feuer Sándor VIII o t 3 [...] N VII Hegedűn játsza Peregi Ist­ván VIII o t Zongorán kiséri Feuer Mihály VIII o t 3 [...]
48. (66. oldal)
[...] Kálmán Vili o t zongorán Feuer Mi­hály VIII o t harmoniumon Peregi István és Móczár Gyula VIII o [...] 2 Ünnepi be­széd Tartja Sille István főgymn tanár ur 3 Szavalat [...]
49. (67. oldal)
[...] Lajos 2 K és Elek István ur 60 fillérrel Egyesületünk tagjai [...] rendfőnök Pásztor Ferenczügyv f Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] Agócs János kanonok f Csima István uj templomi főkántor f Holló [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
50. (68. oldal)
[...] Czobos Károly Zólyomi Simon Sille István Dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrich [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Kirándulási alap [...]