Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1897

7 is erősítette. Az egyesület vagyoni állapotának gyarapításá­hoz a lefolyt iskolai évben hozzájárultak: a félegyházi Takarékpénztár, Hitelintézet, Gőzmalom-egyesület, a főgymn. hangversenyrendező bizottsága és Fazekas Kálmán ur. Az Az egyesületnek 84 alapitó és 31 rendes tagja van. Tisztviselői kar : Igazgató Holló László. Elnök : Eysrich György. A1 elnök : Szerelemhegyi Károly. Ügyész; Dr. Fa­zekas Kálmán. Pénztárnok: Lengyel Imre. Könyvtáros: Páll Károly. Titkár: Szalay Gyula. Választmány i tagok: Dr. Beke Lajos, Csima István, Feuer Sándor, Frank Ignácz, ifj. Molnár Imre, dr. Róth Zsigmond, Szabó László, Tóth Endre. Segélyezett az egyesület 39 tanulót 87 kötet könyvvel, pénzbeli segély czimén kiadott 179 frt 83 krt. Vagyoni állapot: A múlt tanév végén az egyesület vagyona 2436 frt 74 kr., a jelen tanév végén 3141 frt 18kr. J'I tanév befejezése. Az előadásokat junius hó 15-én fejeztük be és a vizsgálatokat a következő sorrendben tar­tottuk meg: A hittanból junius hó 10-én minden osztály­ban. Junius hó 15-én délután az I. oszt,, 16-án a II. és III. oszt., 17-én a IV. és V. oszt. és 18-án a VI. és VII. oszt. A VIII. oszt. osztályvizsgálatát már május hó 12—14. napjain tartottuk meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom