Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1892

42 Előmenetele Hatodik osztály. Rendes tantárgyak A tanuló neve ......... Magaviselet Vall ás tan a be Latin nyelv j bt :0 :o O •s'C Vs k :-s t é . X a> B *(35 Történelem ] Természeti'. bt-o aa tí 35 53 JS* ti w S3 a O —i : Ének 35 tí 35 S3 j Gyorsírás >> a a Ü tí eC Basch István j­1 2 3 1 2 1 i 2 2 2 Eisler Mihály i­1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 Farkas Árpád i­2 I 2 2 1 2 2 2 í 1 1 Feuer Adolf izr. j- 1 1 2 3 2_ 2 1 2 2 2 2 5 Glanz Herrn, izr. 92.1 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 Herke Ferencz )■ 2 3 3 O O 3 2 2 3 2 2 1 Kauten Miklós ]■ l 2 3 2 1 2 2 2 2 1 Lederer And. izr. Ht. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Matyus István j- ­2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 10 Mészáros József )• 1 1 1 1 1 1 í 1 2 1 Móczár Andor sz. 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 1 Nagy János sz. 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 Steiner Lajos izr. sz. 9 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 Stern Béla izr. 1­2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 15 Stern Herman izr. )• l 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 Strosz Salam. izr. sz. 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 ■ Széli Mihály i­1 1 2 I 1 1 1 1 2 1 Tarjányi Béla ]• L 2 3 2 2 2 2 3 2 2 Térjék Gáb. ösztd. .)• 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Tóth Ferencz j­3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 Vermes Dezső izr. sz 2 2 3 9 3 3 3 3 3 2 3 Walleshauser Gy. i­2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Magántanulók: Lukács Tibor i 2 1 2 2 1 1 2 1 Szundi Kár. ev. ref. 2 2 2 2 2 1 í 2 25 Tarnay Jenő 1 1 3 3 3 3 3 3 2 Ti 2 Összesen : 25 tanuló. *) Magyar irodalmi olvasmányok, görög irodalom és mivelödés-történet. *') Görög nyelv helyett megszabott rajz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom