17 találat (0,343 másodperc)

Találatok

1. (52. oldal)
[...] kath fg 185 4 Villányi Szaniszló Győri adalékok a menhelyek történetéhez [...] kath fg 1891 2 Vutkovich Sándor Életrajzi adatok Pozsony megye és [...]
2. (38. oldal)
[...] számvizsgálók Freh Alfonz és Frey­berger Sándor pénztáros Kádár Titusz titkár Dr [...] Lajos Kincs István Dr Szemző Sándor Az 1914 5 18 9 [...] Károly f Czeke Gusztáv Csernák Szaniszló Dreiszker József dr f Ifj [...]
3. (8. oldal)
[...] Róth Jenő 4 kötetet Csernák Szaniszló 1 Horváth Simon 2 Lovas [...] K Önképzőköralap 50 K Horváth Sándor kongregáció pályaműért 50 K Szivgárda [...] t Berzsenyi Fábián szavalásért Fódi Sándor I o Czuppon Benedek II [...]
4. (3. oldal)
[...] pedig Szajk pusztán gr Erdődy Sándor birtokán táborozott Márc 1 3 [...] 22 év óta 3 Csernák Szaniszló oki rendes tanár igazgató helyettes [...]
5. (21. oldal)
[...] Czuczor önképzőkör vezető tanára Csernák Szaniszló volt Tisztikara a következőképen alakult [...] VIII o t al­jegyző Balassa Sándor VII o t könyvtáros Rozmán [...]
6. (24. oldal)
[...] o t I asszistens Balassa Sándor VIII o t II asszistens [...] pápai kamarás zárdai igazgató Csernák Szaniszló bencés h igazgató és Horváth [...]
7. (34. oldal)
[...] zenei emlékek zenekarra 6 Sik Sándor Dux Emericus szavalta Dániel Endre [...] A szavalókör vezető tanára Csernák Szaniszló volt Az alsó 4 osztály [...]
8. (23. oldal)
[...] 85 szótagig jutottunk Tanította Csernák Szaniszló 13 Ének és zene a [...] V Gmoser András VII Szilágyi Sándor III Harmónium Maurer László VII [...]
9. (24. oldal)
[...] 3 Ünnepi beszéd mondta Csernák Szaniszló h igazgató 4 A honvéd [...] a diákok püspökének 3 Sik Sándor Ma ünnep van Szavalta Riedl [...] t Gyuri a fia Steffler Sándor II o t Tonny a [...]
10. (34. oldal)
[...] a bencés rendre melyre Csernák Szaniszló h igazgató válaszolt Ezután az [...] Gosztolya István dr Körmend Kajcsos Sándor gazdatiszt Vép Bauer Ödön káplán [...]
11. (28. oldal)
[...] Pulay Endre Kondor István Steffler Sándor Gerecs István Szilvás Rudolf Splényi [...] fővárosi karácsonyi gyűjtésből tanulóinknak Kemény Sándor a Diáksegélyző nek 2 P t adott Holéczius Sándor pedig 5 P t Beifusz [...] ugyancsak 5 P t Csernák Szaniszló tanár úr Palotay Magyar népdalgyűjteményé [...]
12. (29. oldal)
[...] Bognár Ede r tanár Csernák Szaniszló r tanár helyettes igazgató Czingráber [...] ág h ev hitoktató Pajzs Sándor ref hitoktató Linksz Izsák dr [...]
13. (48. oldal)
[...] Barna László Farkas László Kiss Sándor Kollmann Vilmos Sali Emil Sántha [...] o t Könyv­jutalmat kapott Bán Sándor V o t Domonkos László [...] Imre VI o t Csernák Szaniszlö vezetőtanár 6 Turul bélyegkör A [...]
14. (49. oldal)
[...] t a komoly szavalatokban Csernák Szaniszló vezetőtanár 8 Ifjúsági Sportkor Ifjúsági [...] Herbst Miklós IV o Baán Sándor Bencsik Imre Besenyő Lajos Pétervári [...]
15. (52. oldal)
[...] I II Öt hét léghajón Sándor Mátyási 11 Senki fia I [...] maradvány 4 52 P Csernák Szaniszló könyvtáros 4 A filológiai szertár [...] talp a kőszegi várárokból Kiss Sándor VI o tanuló gyűjtése Saly [...] a gimnázium pénz­és éremgyüjteményének Steffler Sándor VII o t pedig 1 [...]
16. (60. oldal)
[...] 25 én folytak le Kühn Szaniszló a pécsi cisztercita rendi Nagy [...] Pallay József Pontyos Vendel Steffler Sándor Szmolyán László Tóth Károly Budapest [...]
17. (16. oldal)
[...] élete 1 II k Dallos Sándor Az ember nyomában Darvas József [...] István A magyarság életrajza Márai Sándor Eg és föld Cholnoky Jenő [...] gyarapodott a könyvtár 1 Csernák Szaniszló hagyatékából Alszeghy Zsolt A XVII [...] Mór A tengerszemű hölgy Sík Sándor Szent Alexius Arany János Összes [...]