Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1931

24 K. : Az álmatlan király. Szavalta Ujlaky László VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd, mondta Csernák Szaniszló h. igazgató. 4. A honvéd öröme és bánata, eló'adta az ifjúsági zenekar. 5. A fogoly lengyel, szavalta Pulay Miklós V. o. t. 6. Szózat, előadta az ifjúsági zenekar. Okt. 25-én a Zászlónk ünnepélyét rendeztük, melynek műsora a követ­kező volt: 1. Kovács F.: Vége a vakációnak, előadta az ifjúsági zenekar. 2. Az igazgató megnyitó szavai, amelyekre felszólalt Mikes János szombat­helyi püspök úr is és gyönyörű beszéddel bizonyult újra a diákok püspökének. 3. Sik Sándor: Ma ünnep van. Szavalta Riedl László V. o. t. 4. Diákdalok: 1. Gaudeamus igitur. 2. Hej de jó volt hajdanában. Énekelte az ifjúsági ének­kar. 5. Farkas Imre: Vén Ambrus fia. Előadta Ujlaky László VII. o. t. 6. Chopin : Fantaisie impromptue. Zongorán előadta Weixelgärtner Egon, a budapesti bencés reálgimnázium VII. o. t.-ja. 7. X. A kis Kovács Gyuri álma. 1 fel­vonásban és 1 képben. Szereplők: Kovács idegorvos: Nemes József VIII. o. t. Gyuri a fia : Steffler Sándor II o. t. Tonny, a bohóc : Ujlaky László VII. o. t. 8. Mendelsohn : Rondo Capricioso, E-moll. Zongorán előadta Weixelgärtner Egon. 9. Kováfs Ferenc: A dallamok világából. Játszotta a zenekar 10. Mécs László : A királyfi három bánata. Előadta Brúzer József, a budapesti bencés reálgimnázium VII. o. t.-ja. 11. Mozart: D-dur hegedűverseny. Előadták Ruzs­batzky Sárdcr, a budapest bencés reálgimn. VII. o. t-ja és Weixelgärtner Egon. 12. A javitóvizsgán. 1 felvonásban. Szereplők: A tanár úr: Kopfstein Pál VII. o. t. Első diák : Bartucz László IV. o. t. Második diák : Koltay Lajos V. o. t. 13. A víg kovácsok. Tréfás, zenés jelenet. Játszotta a zenekar, a kovács­táncot járta Ujlaky László. 14. Ballag már a vén diák. Énekelte az énekkar. A jól sikerült ünnepélyt Mattyasóvszky Kasszián dr. bencés reálgimnáziumi igazgató, a Cserkész Szövetség képviselője fejezte be a diáklétek szeretetét sugárzó beszédével. A márc. 15-ét a TESz kőszegi jubileumi ünnepélyén való részvétellel ünnepelte az ifjúság. Május 8-án francia ünnepélyt tartottunk, amelyre a két helybeli testvér­intézetet is meghívtuk. Műsora volt: 1. Boieldieu : Ouverture. Játszotta a zenekar. 2. Az igazgató megnyitó beszéde. 3. Francia magyar irodalmi kap­csolatok. Előadta Tóth Pelbárt tanár. 4. Lafontaine : a) La laitière et le pot au lait. Szavalta Nemes József VIII. o. t. b) Le renard et le corbeau. Szavalta Horváth Gyula VII. o. t. 5. a) L' orage, b) Ma Normandie. Énekelte az ifjú­sági énekk r. 6. A francia lélekről. Előadta dr. Schmidt Gizella tanárnő. 7. Boieldieu: Louis XIII. Játszotta a gimnázium zenekara. 8. Molière: L' avare. (Monologue). Előadta Ujlaky László VII. o. t. 9. A francia gazdasági viszo­nyok. Előadta dr. Tóth Károly tanár. 10. Victor Hugo : Après la bataille. Előadta Ujlaky László VII. o. t. 11. Himnus. 15. Az intézet rajzkiállítása. Néhány év elmultával újból bemutat­kozott az ifjúság a művészeti rajz terén elért eredményeivel, mégpedig nem­csak a tanítási órákon készített, úgymondott kötelező rajzokkal, hanem a

Next

/
Oldalképek
Tartalom